<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Harstad kulturskole har ledig stilling som dansepedagog Harstad kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du vår nye medarbeider?

Vi har fra 01.08.2021. ledig inntil 50 % stilling som dansepedagog (kulturskolelærer).

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig relevant kunstfaglig utdanning
 • Praktisk pedagogisk utdanning
 • Relevant arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge
 • Ønskelig med kjennskap til R.A.D-systemet.

Søkere uten formell utdanning, men med relevant arbeidserfaring/realkompetanse vil i særlige tilfeller kunne vurderes. Søkere må påregne å gjennomføre prøveundervisning.

Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
Det er viktig at den som tilsettes snakker godt norsk. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller dersom søkeren snakker godt engelsk, og ellers har gode kommunikasjonsevner.

Ved siden av evner til å arbeide målrettet for å gi barn og ungdom gode opplevelser og ferdigheter gjennom de forskjellige uttrykk på ulike nivå, legger vi stor vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid - også tverrfaglig, samt være en drivkraft i skolens prosjekter og utviklingsarbeid i tråd med rammeplanen "Mangfold og fordypning".
Vi har tradisjon for å gjennomføre store forestillinger med våre danseelever og vi søker en som kan bidra sterkt i dette arbeidet, både i planlegging og gjennomføring med både ideer, koreografi, scenografi osv. Vi ønsker en person som er iderik, kreativ og entusiastisk og samtidig har godt humør og masse engasjement.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klassisk og jazz.
 • Koreografere og innstudere med elevene i gruppeundervisning
 • Jobbe med forestillinger/produksjoner, også tverrfaglig.
 • Legge til rette for godt samarbeid mellom skole/lærer og elev/foresatt
 • Bidra i danseavdelingens- og kulturskolens profesjonelle læringsfellesskap
 • Bidra til å videreutvikle Harstad kulturskole
 • Deler av stillingen kan tidvis benyttes til samarbeid/salg av tjenester til SFO/grunnskole, fritidsklubb og videregående skole.

Litt om oss:

Kulturenheten består hovedsakelig av 2 avdelinger, og kommunens kulturrådgiver med oppgaver innen kulturfeltet som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken med flere. En avdeling for undervisning gjennom ordinær kulturskolevirksomhet ved Harstad kulturskole, og en for klubb- og fritidsvirksomhet rettet mot barn og unge ved avdelingen Barn og unge fritid. Enheten har totalt 36 ansatte fordelt på ca.19 årsverk. Undervisningsdelen har ca.700 elevplasser, med 17 ansatte fordelt på nær 9 årsverk. Ulike tilbud gis innen dans, musikk, teater og visuelle kunstfag. All undervisning foregår i egne lokaler i sentrum av byen, bortsett fra en liten avdeling på Grytøy oppvekstsenter. Barn og unge fritid har 13 ansatte fordelt på 7 årsverk. Torsdagsklubben/kreativt verksted har tilbud som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger. Centrum fritidsklubb har tilbud til barn i aldersgruppen 4.- 7. klasse. Radio Harstad er et tilbud til ungdom mellom 13 og 19 år som ønsker å være med å lage lokalradio. Disse tre tilbudene er alle lokalisert på Harstad Fritidssenter, og er i nært samarbeid med Ungdommens hus, et kulturhus for unge kreative mennesker mellom 15 og 25 år lokalisert i Harstad sentrum.

i Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede lønns-, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt Logg inn for å se kontaktinformasjon I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
Adresse: Kulturenheten

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.038 ledige stillinger
Harstad er en bykommune i Troms. Kommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya og den sørvestlige delen av Grytøya, som ligger rett nord for Hinnøya. Harstad grenser til Bjarkøy i nord, Kvæfjord i vest og Tjeldsund (i Nordland fylke) i sør. I sørøst forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst finner vi Vågsfjorden hvor Harstad grenser til Ibestad. Selve byen ligger nordøst på Hinnøya. Byen er et viktig trafikknutepunkt og administrasjons- og skolesenter i Sør-Troms. Siden 1895 har verftsindustrien hatt stor betydning for byens utvikling. Rikard Kaarbø regnes som byens grunnlegger på gunn av sitt maritime og politiske engasjement. Han anla Harstad Mekaniske Verksted i 1895. Harstad er tidligere forsvarsby, og i Trondenes leir finner man den severdige Adolfkanonen fra andre verdenskrig. Kystjegerkommandoen benytter fremdeles Trondenes leir. Divisjonsmusikken og Forsvarets lønnsadministrasjon ligger også her. Kong Haakon VII avduket 1950 en statue av generalmajor Carl Gustav Fleischer i Generalhagen i Harstad. Befolkning 23 118 (2008) Les mer om Harstad kommune

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye medarbeider?

Vi har fra 01.08.2021. ledig inntil 50 % stilling som dansepedagog (kulturskolelærer).

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig relevant kunstfaglig utdanning
 • Praktisk pedagogisk utdanning
 • Relevant arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge
 • Ønskelig med kjennskap til R.A.D-systemet.

Søkere uten formell utdanning, men med relevant arbeidserfaring/realkompetanse vil i særlige tilfeller kunne vurderes. Søkere må påregne å gjennomføre prøveundervisning.

Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
Det er viktig at den som tilsettes snakker godt norsk. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller dersom søkeren snakker godt engelsk, og ellers har gode kommunikasjonsevner.

Ved siden av evner til å arbeide målrettet for å gi barn og ungdom gode opplevelser og ferdigheter gjennom de forskjellige uttrykk på ulike nivå, legger vi stor vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid - også tverrfaglig, samt være en drivkraft i skolens prosjekter og utviklingsarbeid i tråd med rammeplanen "Mangfold og fordypning".
Vi har tradisjon for å gjennomføre store forestillinger med våre danseelever og vi søker en som kan bidra sterkt i dette arbeidet, både i planlegging og gjennomføring med både ideer, koreografi, scenografi osv. Vi ønsker en person som er iderik, kreativ og entusiastisk og samtidig har godt humør og masse engasjement.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klassisk og jazz.
 • Koreografere og innstudere med elevene i gruppeundervisning
 • Jobbe med forestillinger/produksjoner, også tverrfaglig.
 • Legge til rette for godt samarbeid mellom skole/lærer og elev/foresatt
 • Bidra i danseavdelingens- og kulturskolens profesjonelle læringsfellesskap
 • Bidra til å videreutvikle Harstad kulturskole
 • Deler av stillingen kan tidvis benyttes til samarbeid/salg av tjenester til SFO/grunnskole, fritidsklubb og videregående skole.

Litt om oss:

Kulturenheten består hovedsakelig av 2 avdelinger, og kommunens kulturrådgiver med oppgaver innen kulturfeltet som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken med flere. En avdeling for undervisning gjennom ordinær kulturskolevirksomhet ved Harstad kulturskole, og en for klubb- og fritidsvirksomhet rettet mot barn og unge ved avdelingen Barn og unge fritid. Enheten har totalt 36 ansatte fordelt på ca.19 årsverk. Undervisningsdelen har ca.700 elevplasser, med 17 ansatte fordelt på nær 9 årsverk. Ulike tilbud gis innen dans, musikk, teater og visuelle kunstfag. All undervisning foregår i egne lokaler i sentrum av byen, bortsett fra en liten avdeling på Grytøy oppvekstsenter. Barn og unge fritid har 13 ansatte fordelt på 7 årsverk. Torsdagsklubben/kreativt verksted har tilbud som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger. Centrum fritidsklubb har tilbud til barn i aldersgruppen 4.- 7. klasse. Radio Harstad er et tilbud til ungdom mellom 13 og 19 år som ønsker å være med å lage lokalradio. Disse tre tilbudene er alle lokalisert på Harstad Fritidssenter, og er i nært samarbeid med Ungdommens hus, et kulturhus for unge kreative mennesker mellom 15 og 25 år lokalisert i Harstad sentrum.

i Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede lønns-, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt Logg inn for å se kontaktinformasjon I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
Adresse: Kulturenheten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 17
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 18
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 19
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Harstad kommune