<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du bli kommunedirektør i ein gjestfri og nyskapande kommune? Hjartdal kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
KOMMUNEDIREKTØR
Til å leie ein utviklingsorientert kommune med om lag 200 tilsette ynskjer vi ein tydeleg og sterk, synleg, motiverande og samlande lagleiar som er strategisk, utviklings- og resultatorientert. I ein liten kommune må du som kommunedirektør samstundes vere operativ og deltakande i organisasjonen. Saman med kommunen sine engasjerte folkevalde og dyktige medarbeidarar skal du som vår nye kommunedirektør bidra til å vidareutvikle Hjartdal som god bustadkommune, besøkskommune og næringsvenleg kommune.

Som kommunedirektør har du klår rolleforståing og bidrar til god samhandling og gjensidig tillit med politisk nivå og syter for god sakshandsaming og lojal og effektiv gjennomføring av politiske vedtak.
Vi tilbyr
 • Ei sentral toppleiarstilling med stor påverknad på viktige samfunnsområde i nært samspel med politisk nivå
 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i ein organisasjon i utvikling
 • Eit godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidarar
 • Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP
Arbeidsoppgåver
 • Strategisk leiing og utvikling av ein effektiv, tverrfagleg og kompetent organisasjon
 • God økonomistyring og rapportering
 • Mål- og resultatstyring, gode styringsverktøy og planverk for berekraftig utvikling
 • Vidareutvikling og tilpassing av kommunen sine tenester i dialog med politisk leiing, innbyggjarane, medarbeidarane og deira organisasjonar
 • Bidra til å utvikle organisasjonen basert på ein framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk med fokus på godt samarbeid, heilskap og god personalleiing
 • Vidareutvikle og styrke interkommunalt og regionalt samarbeid
 • Vere engasjert pådrivar og tilretteleggjar for samfunns- og næringsutvikling – bl.a. med fokus på reiseliv og fritidsbebustadar
 • Marknadsføre og representere kommunen på ein god måte
 • God sakshandsaming med som grunnlag for gode politiske beslutningar samt effektiv og lojal oppfølging av politiske vedtak.
Kvalifikasjonar
 • Høgare utdanning med mindre særskilt erfaring kompenserer for dette
 • God kjennskap til og helst erfaring frå kommunal verksemd
 • Grunnleggjande økonomikompetanse/-forståing
 • Kunnskap om kommunal forvaltning, lover og avtaler
 • Kompetanse innan personal- og organisasjonsleiing/organisasjonsbygging/endringsleiing
 • Gode leiareigenskapar med relevant leiarerfaring frå offentleg eller privat verksemd med dokumenterte, gode resultat
 • Evne til å vere vegvisar i arbeidet med å bygge og utvikle organisasjonen bl.a. gjennom innovasjon og utvikling av morgondagens løysinger basert på digitalisering
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • God forståing for politiske prosessar, rolleforståing og evne til god samhandling
Personlege eigenskapar
 • Tydeleg og diplomatisk
 • Motiverande leiar som får medarbeidarane til å yte med eit smil
 • Aktiv og initiativrik
 • God strategisk forståing
 • Gode relasjons- og kommunikasjonseigenskapar
 • Open, synleg og omgjengeleg og som trivast med å vere leiar
Spørsmål om stillinga kan rettast til ordførar Bengt Halvard Odden, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon og våre rådgjevar i Skagerak Consulting Jan Sebjørnsen Storstein, tlf. 950 09 444 eller Tom R. Gogstad, tlf. 951 75 241. Fram til søknadsfristen vil alle søknadar bli behandla konfidensielt. Deretter vil det bli utarbeidd offentleg søkjarliste. Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Du blir varsla dersom ynskjet om unnatak frå offentleggjering ikkje blir tatt til følgje.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.475 ledige stillinger
Hjartdal er en kommune i Telemark. Hjartdal grenser i vest mot Seljord, i nord mot Tinn og i øst og sør mot Notodden. Hjartdal kommune har 3 bygder; Hjartdal, Sauland og Tuddal. Kommunens administrative sentrum ligger i Sauland. Mange pendler fra denne kommunen til Notodden. Kommunen livnærer seg hovedsakelig på skog-og jordbruk. Hjartdal har store naturområder, og vidder med reinsdyr. Over 2000 hytter er blitt bygd i løpet av årene. Av annen næring bør Hjartdal og Gransherad Sparebank, Hjartdøla Kraftverk og Tuddal Byggevareservice nevnes. Noe som må sies å være unikt for denne kommunen er «Slåttefestivalen», en festival som dreier seg om å slå gress med ljå. I kommunen finnes en rik folkelig bygningstradisjon. Her er mange hus helt fra 1200 - 1400-taltet. Alle bygdene i Hjartdal har hatt stavkirker. Ellers er bondeopprøret i 1540 verdt å nevne. Befolkning 1 615 (2008) Les mer om Hjartdal kommune

Stillingsbeskrivelse

KOMMUNEDIREKTØR
Til å leie ein utviklingsorientert kommune med om lag 200 tilsette ynskjer vi ein tydeleg og sterk, synleg, motiverande og samlande lagleiar som er strategisk, utviklings- og resultatorientert. I ein liten kommune må du som kommunedirektør samstundes vere operativ og deltakande i organisasjonen. Saman med kommunen sine engasjerte folkevalde og dyktige medarbeidarar skal du som vår nye kommunedirektør bidra til å vidareutvikle Hjartdal som god bustadkommune, besøkskommune og næringsvenleg kommune.

Som kommunedirektør har du klår rolleforståing og bidrar til god samhandling og gjensidig tillit med politisk nivå og syter for god sakshandsaming og lojal og effektiv gjennomføring av politiske vedtak.
Vi tilbyr
 • Ei sentral toppleiarstilling med stor påverknad på viktige samfunnsområde i nært samspel med politisk nivå
 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i ein organisasjon i utvikling
 • Eit godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidarar
 • Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP
Arbeidsoppgåver
 • Strategisk leiing og utvikling av ein effektiv, tverrfagleg og kompetent organisasjon
 • God økonomistyring og rapportering
 • Mål- og resultatstyring, gode styringsverktøy og planverk for berekraftig utvikling
 • Vidareutvikling og tilpassing av kommunen sine tenester i dialog med politisk leiing, innbyggjarane, medarbeidarane og deira organisasjonar
 • Bidra til å utvikle organisasjonen basert på ein framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk med fokus på godt samarbeid, heilskap og god personalleiing
 • Vidareutvikle og styrke interkommunalt og regionalt samarbeid
 • Vere engasjert pådrivar og tilretteleggjar for samfunns- og næringsutvikling – bl.a. med fokus på reiseliv og fritidsbebustadar
 • Marknadsføre og representere kommunen på ein god måte
 • God sakshandsaming med som grunnlag for gode politiske beslutningar samt effektiv og lojal oppfølging av politiske vedtak.
Kvalifikasjonar
 • Høgare utdanning med mindre særskilt erfaring kompenserer for dette
 • God kjennskap til og helst erfaring frå kommunal verksemd
 • Grunnleggjande økonomikompetanse/-forståing
 • Kunnskap om kommunal forvaltning, lover og avtaler
 • Kompetanse innan personal- og organisasjonsleiing/organisasjonsbygging/endringsleiing
 • Gode leiareigenskapar med relevant leiarerfaring frå offentleg eller privat verksemd med dokumenterte, gode resultat
 • Evne til å vere vegvisar i arbeidet med å bygge og utvikle organisasjonen bl.a. gjennom innovasjon og utvikling av morgondagens løysinger basert på digitalisering
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • God forståing for politiske prosessar, rolleforståing og evne til god samhandling
Personlege eigenskapar
 • Tydeleg og diplomatisk
 • Motiverande leiar som får medarbeidarane til å yte med eit smil
 • Aktiv og initiativrik
 • God strategisk forståing
 • Gode relasjons- og kommunikasjonseigenskapar
 • Open, synleg og omgjengeleg og som trivast med å vere leiar
Spørsmål om stillinga kan rettast til ordførar Bengt Halvard Odden, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon og våre rådgjevar i Skagerak Consulting Jan Sebjørnsen Storstein, tlf. 950 09 444 eller Tom R. Gogstad, tlf. 951 75 241. Fram til søknadsfristen vil alle søknadar bli behandla konfidensielt. Deretter vil det bli utarbeidd offentleg søkjarliste. Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Du blir varsla dersom ynskjet om unnatak frå offentleggjering ikkje blir tatt til følgje.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 16
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling