<  
>  
Stillingsannonse

Vil du gjøre en forskjell? Avdeling for ortopedi og akuttmottak søker rådgiver kvalitet og helsefag Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus

Søknadsfrist : 09.05.2021

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon94 Presentasjon av stillingen:

Som rådgiver kvalitet og helsefag vil du være en sentral person i avdelingssjef sin stab. Du vil være med å utvikle avdelingen inn i nytt sykehus, som står ferdig i 2025, og fremfor alt vil du bidra til at alle våre pasienter skal få en stadig bedre hjelp hos oss. Vi drifter et relativt stort akuttmottak sammen med gode samarbeidspartnere, en dagkirurgisk avdeling, ortopedisk poliklinikk- og sengepost på Drammen Sykehus. Vi har leger innenfor spesialiteten Akutt og mottaksmedisin på Drammen sykehus, og innenfor ortopedisk kirurgi på Drammen og Kongsberg sykehus. Avdelingen har 8 seksjoner, i overkant av 200 ansatte og over 50.000 pasientkontakter per år.

I staben vil det være to rådgivere, der denne stillingen vil ha et ekstra fokus på rådgiverfunksjonen rettet mot virksomheten i akuttmottaket.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisk internkontroll, herunder interne revisjoner, ledelsens gjennomgang, risiko og sårbarhetsanalyser og brukerundersøkelser på avdelingsnivå
 • Styrende dokumentasjon på avdelingsnivå
 • Avvikshåndtering og forbedringsarbeid på avdelingsnivå
 • Helse, miljø og sikkerhet på avdelingsnivå
 • Organisasjon-, tjeneste- og systemutvikling og prosjektarbeid på avdelingsnivå
 • Avdelingens kvalitetsutvalg
 • Saksbehandling
 • Samhandling internt og eksternt
 • Kompetanse- og fagutvikling
 • Koordineringsansvar for videreutdanning/spesialutdanning og studenter
 • Harmonisering av sykepleietjenesten
 • Pasientforløp og behandlingslinjer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis helsefag på masternivå
 • Erfaring med kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Klinisk erfaring og god kjennskap og forståelse knyttet til kjernedriften
 • Saksbehandlingskompetanse og kunnskap om lover og forskrifter som regulerer avdelingens ansvarsområde
 • God kompetanse innenfor de mest brukte dataverktøyene

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert i å forbedre helsetjenesten
 • Analytiske evner
 • Strukturert og fleksibel
 • Dyktig med digitale verktøy
 • God formidlingsevne

Kontaktinformasjon

Lukas Månsson, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Dronninggt 28
3004 Drammen

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon94 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 16.08.2021 Søknadsfrist: 09.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Flere steder
Siemens er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i over 170 år utviklet ny teknologi for hele verden.
06.05.2021 Oslo
Senior Innkjøper til Forretningsområdet Bygg   Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
06.05.2021 Drammen
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial voksen dame. Jeg har bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb vil
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 32.155 ledige stillinger

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Les mer om Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon94 Presentasjon av stillingen:

Som rådgiver kvalitet og helsefag vil du være en sentral person i avdelingssjef sin stab. Du vil være med å utvikle avdelingen inn i nytt sykehus, som står ferdig i 2025, og fremfor alt vil du bidra til at alle våre pasienter skal få en stadig bedre hjelp hos oss. Vi drifter et relativt stort akuttmottak sammen med gode samarbeidspartnere, en dagkirurgisk avdeling, ortopedisk poliklinikk- og sengepost på Drammen Sykehus. Vi har leger innenfor spesialiteten Akutt og mottaksmedisin på Drammen sykehus, og innenfor ortopedisk kirurgi på Drammen og Kongsberg sykehus. Avdelingen har 8 seksjoner, i overkant av 200 ansatte og over 50.000 pasientkontakter per år.

I staben vil det være to rådgivere, der denne stillingen vil ha et ekstra fokus på rådgiverfunksjonen rettet mot virksomheten i akuttmottaket.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisk internkontroll, herunder interne revisjoner, ledelsens gjennomgang, risiko og sårbarhetsanalyser og brukerundersøkelser på avdelingsnivå
 • Styrende dokumentasjon på avdelingsnivå
 • Avvikshåndtering og forbedringsarbeid på avdelingsnivå
 • Helse, miljø og sikkerhet på avdelingsnivå
 • Organisasjon-, tjeneste- og systemutvikling og prosjektarbeid på avdelingsnivå
 • Avdelingens kvalitetsutvalg
 • Saksbehandling
 • Samhandling internt og eksternt
 • Kompetanse- og fagutvikling
 • Koordineringsansvar for videreutdanning/spesialutdanning og studenter
 • Harmonisering av sykepleietjenesten
 • Pasientforløp og behandlingslinjer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis helsefag på masternivå
 • Erfaring med kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Klinisk erfaring og god kjennskap og forståelse knyttet til kjernedriften
 • Saksbehandlingskompetanse og kunnskap om lover og forskrifter som regulerer avdelingens ansvarsområde
 • God kompetanse innenfor de mest brukte dataverktøyene

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert i å forbedre helsetjenesten
 • Analytiske evner
 • Strukturert og fleksibel
 • Dyktig med digitale verktøy
 • God formidlingsevne

Kontaktinformasjon

Lukas Månsson, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Dronninggt 28
3004 Drammen

Søk på stillingen:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon94 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 16.08.2021 Søknadsfrist: 09.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 09.05.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus