<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver/seniorrådgiver Avdeling oppvekst og frivillighet, Integrerings- mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon39 Presentasjon av stillingen:

Vil du jobbe med tilskuddsforvaltning på integreringsfeltet i et sterkt fagmiljø med gode kollegaer?

Avdeling oppvekst og frivillighet i IMDi leter etter to nye rådgivere/seniorrådgivere til engasjement ut 2021 som skal bidra til at IMDis tilskuddsmidler anvendes til utviklingen av gode tilbud og tjenester. Vi ser etter deg som har solid kompetanse innen tilskuddsforvaltning og erfaring med å drive faglig utviklings- og forbedringsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning av tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten, herunder saksbehandling, samarbeid med kommuner og oppfølging av frivillige organisasjoner
 • Videreutvikle tilskuddsforvaltningen på frivillighetsfeltet. Dette innebærer blant annet utvikling av praksis, metode og samarbeid med organisasjoner, samt vurdere og foreslå måter å styrke den strategiske bruken av midlene
 • Styrke direktoratets arbeid med å vurdere bruk, effekt og måloppnåelse av frivillighetsmidlene
 • Bidra i samarbeidet med frivillige organisasjoner gjennom dialog, møter og seminarer
 • Bidra inn i arrangementer knyttet til frivillighet og tilskuddsforvaltning.
 • Arbeidsoppgavene kan endres over tid

Noe reising må påregnes. Noe merarbeid i perioder knyttet til topper med tilskuddsforvaltningen.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Fullført mastergrad, fortrinnsvis innenfor et samfunnsvitenskapelig fag
 • Kjennskap til og forståelse av offentlig sektor
 • Erfaring med tilskuddsarbeid og/eller økonomiforvaltning, fortrinnsvis i staten
 • Kompetanse på analyser og utredninger og erfaring med faglig utviklingsarbeid
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Fordelskrav:

 • Erfaring fra digitale saksbehandlingssystemer for tilskuddsforvaltning
 • Kjennskap til eller erfaring fra det integreringsfeltet i bred forstand. Dette kan være relatert til frivillighet, kvalifisering, utdanning eller lignende

Annet:

 • Gode digitale ferdigheter - f.eks Excel og tilskuddsbehandlingssystemer

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god tallforståelse
 • Serviceinnstilt
 • Utviklingsorientert
 • Initiativrik, selvstendig og strukturert
 • Tar tak i oppgaver og driver prosesser fremover på egenhånd
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 580 00) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 643 000 brutto pr år).
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kontaktinformasjon

Thomas Nordraak, fung. avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Tollbugata 20
0152 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon39 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 02.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Flere steder
Siemens er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i over 170 år utviklet ny teknologi for hele verden.
06.05.2021 Oslo
Senior Innkjøper til Forretningsområdet Bygg   Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
06.05.2021 Drammen
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial voksen dame. Jeg har bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb vil
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 33.368 ledige stillinger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Les mer om Avdeling oppvekst og frivillighet, Integrerings- mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon39 Presentasjon av stillingen:

Vil du jobbe med tilskuddsforvaltning på integreringsfeltet i et sterkt fagmiljø med gode kollegaer?

Avdeling oppvekst og frivillighet i IMDi leter etter to nye rådgivere/seniorrådgivere til engasjement ut 2021 som skal bidra til at IMDis tilskuddsmidler anvendes til utviklingen av gode tilbud og tjenester. Vi ser etter deg som har solid kompetanse innen tilskuddsforvaltning og erfaring med å drive faglig utviklings- og forbedringsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning av tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten, herunder saksbehandling, samarbeid med kommuner og oppfølging av frivillige organisasjoner
 • Videreutvikle tilskuddsforvaltningen på frivillighetsfeltet. Dette innebærer blant annet utvikling av praksis, metode og samarbeid med organisasjoner, samt vurdere og foreslå måter å styrke den strategiske bruken av midlene
 • Styrke direktoratets arbeid med å vurdere bruk, effekt og måloppnåelse av frivillighetsmidlene
 • Bidra i samarbeidet med frivillige organisasjoner gjennom dialog, møter og seminarer
 • Bidra inn i arrangementer knyttet til frivillighet og tilskuddsforvaltning.
 • Arbeidsoppgavene kan endres over tid

Noe reising må påregnes. Noe merarbeid i perioder knyttet til topper med tilskuddsforvaltningen.

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Fullført mastergrad, fortrinnsvis innenfor et samfunnsvitenskapelig fag
 • Kjennskap til og forståelse av offentlig sektor
 • Erfaring med tilskuddsarbeid og/eller økonomiforvaltning, fortrinnsvis i staten
 • Kompetanse på analyser og utredninger og erfaring med faglig utviklingsarbeid
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Fordelskrav:

 • Erfaring fra digitale saksbehandlingssystemer for tilskuddsforvaltning
 • Kjennskap til eller erfaring fra det integreringsfeltet i bred forstand. Dette kan være relatert til frivillighet, kvalifisering, utdanning eller lignende

Annet:

 • Gode digitale ferdigheter - f.eks Excel og tilskuddsbehandlingssystemer

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god tallforståelse
 • Serviceinnstilt
 • Utviklingsorientert
 • Initiativrik, selvstendig og strukturert
 • Tar tak i oppgaver og driver prosesser fremover på egenhånd
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 580 00) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 643 000 brutto pr år).
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kontaktinformasjon

Thomas Nordraak, fung. avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Tollbugata 20
0152 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon39 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 02.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avdeling oppvekst og frivillighet, Integrerings- mangfoldsdirektoratet (IMDi)