<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seniorrådgiver - tjenesteutvikling BUFDIR

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Hva får du jobbe med hos oss?

Ikke alle barn og unge får den omsorgen og helsehjelpen de trenger. Barn som barnevernet har omsorgen for, er i en spesielt sårbar situasjon. Derfor må barnevernet og helsetjenesten samarbeide for å gi dem et godt tilbud, og vi skal sørge for at tjenestene våre er innrettet slik at vi kan gi barna riktig hjelp til riktig tid. Kan du hjelpe oss i å rigge gode prosesser slik at vi lykkes med dette viktige arbeidet?

Vi ser etter en erfaren prosessleder med god forvaltningskompetanse. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom fag og prosess og ta føringen for den strategiske planleggingen av arbeidet vårt innen helsesatsingen i barnevernet. Med din sterke organisasjons- og prosessforståelse klarer du å se hvilke prosesser som naturlig henger sammen, hvem vi trenger å samarbeide med når, du lager tidsplaner med stoppunkter og kobler på de riktige ressursene til riktig tid. Du får jobbe med saker som både er faglig utfordrende og politisk aktuelle og med store påvirkningsmuligheter. Dette gjør du i tett samarbeid med gode kollegaer, andre avdelinger i direktoratet, etaten vår og med helsemyndigheter. 

Avdelingen vår, avdeling for tjenesteutvikling, har ansvar for å utvikle og følge opp forløp innenfor institusjonsbarnevernet. Det innebærer også å legge til rette for at barn i barnevernet får god helsehjelp og skolegang. I tillegg har vi oppgaver og ansvar innenfor voldsområdet. Hos oss du en del av et raust og hyggelig arbeidsmiljø, og du blir tatt imot av 12 dyktige kollegaer med mye kompetanse. I avdelingen vår er det god stemning og mye latter, samtidig som vi tidvis har hektiske perioder som krever at vi står på litt ekstra og jobber godt sammen for å komme i mål. Vi har digital lunsj hver fredag, nå som vi ikke kan spise sammen i kantinen på Helsfyr. Blir du med på laget?


Hva slags bakgrunn har du?

Du har gjennomført relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne samfunnsfaglig retning. Det er viktig at du har god forståelse for offentlig forvaltning, og du har trolig også arbeidet her. Du vet hva det vil si å lede større prosjekter og prosesser, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Erfaring fra virksomhetsstyring og strategisk arbeid vil være nyttig i denne rollen, og du har også gjerne vært personalleder før. Du trenger ikke å ha dybdekompetanse innen helse og barnevern, men det er en klar fordel om du har kjennskap til samarbeidet på området.


Hva slags person ser vi etter?

Du er god til å navigere i og mellom organisasjoner og er en sterk nettverksbygger. Du tar ansvar for å planlegge, gjennomføre og forankre arbeidet ditt og sikrer fremdrift. Du motiveres av å jobbe innen et område der lite er hugget i stein og der ikke alt er avklart. Dette innebærer også at du må ha en fleksibel tilnærming til arbeidsområdet ditt, og at du lett tilpasser deg endrede rammer. Du er en trygg møteleder, du er komfortabel med å holde presentasjoner, og du skriver klart, presist og forståelig.

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 600 000 - 750 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskoden seniorrådgiver.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i , noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden. 


Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Merete Fosshagen Wickmann på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller fagdirektør  Synne Engh-Hellesvik på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Flere steder
Siemens er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i over 170 år utviklet ny teknologi for hele verden.
06.05.2021 Oslo
Senior Innkjøper til Forretningsområdet Bygg   Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
06.05.2021 Drammen
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial voksen dame. Jeg har bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb vil
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 32.155 ledige stillinger
Les mer om BUFDIR

Stillingsbeskrivelse

Hva får du jobbe med hos oss?

Ikke alle barn og unge får den omsorgen og helsehjelpen de trenger. Barn som barnevernet har omsorgen for, er i en spesielt sårbar situasjon. Derfor må barnevernet og helsetjenesten samarbeide for å gi dem et godt tilbud, og vi skal sørge for at tjenestene våre er innrettet slik at vi kan gi barna riktig hjelp til riktig tid. Kan du hjelpe oss i å rigge gode prosesser slik at vi lykkes med dette viktige arbeidet?

Vi ser etter en erfaren prosessleder med god forvaltningskompetanse. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom fag og prosess og ta føringen for den strategiske planleggingen av arbeidet vårt innen helsesatsingen i barnevernet. Med din sterke organisasjons- og prosessforståelse klarer du å se hvilke prosesser som naturlig henger sammen, hvem vi trenger å samarbeide med når, du lager tidsplaner med stoppunkter og kobler på de riktige ressursene til riktig tid. Du får jobbe med saker som både er faglig utfordrende og politisk aktuelle og med store påvirkningsmuligheter. Dette gjør du i tett samarbeid med gode kollegaer, andre avdelinger i direktoratet, etaten vår og med helsemyndigheter. 

Avdelingen vår, avdeling for tjenesteutvikling, har ansvar for å utvikle og følge opp forløp innenfor institusjonsbarnevernet. Det innebærer også å legge til rette for at barn i barnevernet får god helsehjelp og skolegang. I tillegg har vi oppgaver og ansvar innenfor voldsområdet. Hos oss du en del av et raust og hyggelig arbeidsmiljø, og du blir tatt imot av 12 dyktige kollegaer med mye kompetanse. I avdelingen vår er det god stemning og mye latter, samtidig som vi tidvis har hektiske perioder som krever at vi står på litt ekstra og jobber godt sammen for å komme i mål. Vi har digital lunsj hver fredag, nå som vi ikke kan spise sammen i kantinen på Helsfyr. Blir du med på laget?


Hva slags bakgrunn har du?

Du har gjennomført relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne samfunnsfaglig retning. Det er viktig at du har god forståelse for offentlig forvaltning, og du har trolig også arbeidet her. Du vet hva det vil si å lede større prosjekter og prosesser, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Erfaring fra virksomhetsstyring og strategisk arbeid vil være nyttig i denne rollen, og du har også gjerne vært personalleder før. Du trenger ikke å ha dybdekompetanse innen helse og barnevern, men det er en klar fordel om du har kjennskap til samarbeidet på området.


Hva slags person ser vi etter?

Du er god til å navigere i og mellom organisasjoner og er en sterk nettverksbygger. Du tar ansvar for å planlegge, gjennomføre og forankre arbeidet ditt og sikrer fremdrift. Du motiveres av å jobbe innen et område der lite er hugget i stein og der ikke alt er avklart. Dette innebærer også at du må ha en fleksibel tilnærming til arbeidsområdet ditt, og at du lett tilpasser deg endrede rammer. Du er en trygg møteleder, du er komfortabel med å holde presentasjoner, og du skriver klart, presist og forståelig.

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 600 000 - 750 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskoden seniorrådgiver.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i , noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden. 


Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Merete Fosshagen Wickmann på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller fagdirektør  Synne Engh-Hellesvik på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • MAI 10
    2021
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • MAI 11
    2021
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om BUFDIR