<  
>  
Stillingsannonse

Rådgiver/seniorrådgiver - beredskap Statsforvalteren i Agder

Søknadsfrist : 09.05.2021
Om stillingen

Beredskapsenheten har ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver -beredskap.

Beredskapsenheten ivaretar Statsforvalterens oppgaver på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet. Vi har ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet i Agderfylkene. Beredskapsenheten forebygger risiko gjennom tilsyn og øvelser med kommunene, gjennom å påse at samfunnssikkerhet er ivaretatt i arealutviklingen og gjennom generell saksbehandling og rådgivning. Vi har også en definert rolle innen samordning og håndtering av hendelser. Kommunene, regionale aktører og Statsforvalterens egen organisasjon er de viktigste målgruppene for arbeidet vårt.

Vi ønsker mangfold:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til saksbehandling, rådgivning og veiledning innen samfunnssikkerhet og beredskap. Dette gjelder både overfor sentrale myndigheter, regionale etater, kommuner og enkeltpersoner. Planbehandling relatert til plan- og bygningsloven hører også med til stillingen.


Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning på mastergradsnivå innen samfunnssikkerhet og beredskap og med arbeidserfaring fra fagfeltet.
 • Utdanning på bachelornivå kombinert med lang relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og planarbeid etter plan- og bygningsloven.
 • Nettverksbygging og vedlikehold av dette er viktig, og du skal samarbeide bredt både internt og med regionale og kommunale aktører.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi ser etter en person med evne til å sortere og analysere større informasjonsmengder effektivt. I stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og raskt inngi tillit. Videre vektlegges gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling, og å jobbe målrettet. Jobben forutsetter at du er fleksibel og kan utføre noe reisevirksomhet.

Vi vurderer søker ut fra kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper. De første 6 månedene er prøvetid.


Vi tilbyr
 • Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 480 000 – 608 200 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Nye moderne lokaler på Fløyheia i Arendal.
 • Statsforvalteren har innført fleksitid og sommertid for de ansatte

Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Spørsmål om stillingen

Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden. Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se 8 flere annonser

SPENNENDE MULIGHETER HOS MULTICONSULT I ØSTFOLD Multiconsult i Østfold har i de siste årene hatt god utvikling og vekst, og
05.05.2021 Fredrikstad
SPENNENDE MULIGHETER HOS MULTICONSULT I ØSTFOLD Multiconsult i Østfold har i de siste årene hatt god utvikling og vekst, og
05.05.2021 Moss
Vi inviterer deg til å ta i bruk din interesse for elektro og samferdsel i en stilling hvor du får
05.05.2021 Trondheim
Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående digitalisering- og utviklingsprosesser. Vi søker deg som er nytenkende og
28.04.2021 Moss
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Vis alle 32.155 ledige stillinger

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Les mer om Statsforvalteren i Agder

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Beredskapsenheten har ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver -beredskap.

Beredskapsenheten ivaretar Statsforvalterens oppgaver på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet. Vi har ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet i Agderfylkene. Beredskapsenheten forebygger risiko gjennom tilsyn og øvelser med kommunene, gjennom å påse at samfunnssikkerhet er ivaretatt i arealutviklingen og gjennom generell saksbehandling og rådgivning. Vi har også en definert rolle innen samordning og håndtering av hendelser. Kommunene, regionale aktører og Statsforvalterens egen organisasjon er de viktigste målgruppene for arbeidet vårt.

Vi ønsker mangfold:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til saksbehandling, rådgivning og veiledning innen samfunnssikkerhet og beredskap. Dette gjelder både overfor sentrale myndigheter, regionale etater, kommuner og enkeltpersoner. Planbehandling relatert til plan- og bygningsloven hører også med til stillingen.


Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning på mastergradsnivå innen samfunnssikkerhet og beredskap og med arbeidserfaring fra fagfeltet.
 • Utdanning på bachelornivå kombinert med lang relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og planarbeid etter plan- og bygningsloven.
 • Nettverksbygging og vedlikehold av dette er viktig, og du skal samarbeide bredt både internt og med regionale og kommunale aktører.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi ser etter en person med evne til å sortere og analysere større informasjonsmengder effektivt. I stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og raskt inngi tillit. Videre vektlegges gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling, og å jobbe målrettet. Jobben forutsetter at du er fleksibel og kan utføre noe reisevirksomhet.

Vi vurderer søker ut fra kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper. De første 6 månedene er prøvetid.


Vi tilbyr
 • Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 480 000 – 608 200 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Nye moderne lokaler på Fløyheia i Arendal.
 • Statsforvalteren har innført fleksitid og sommertid for de ansatte

Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Spørsmål om stillingen

Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden. Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 09.05.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 09
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Statsforvalteren i Agder