<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Miljøarbeider 40% Oasen Ressurssenter

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ansettelsesforhold: Fast

Arbeidstid: Dagtid på hverdager. Mulighet for ekstravakter

Tiltredelse: Stilling ledig fra juni

Beskrivelse av arbeidsstedet

Oasen Ressurssenter tilbyr tjenester til en sammensatt brukergruppe, i hovedsak brukere med ulike funksjonshemminger, autismespekterforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser. Alle våre tjenester er individuelt utformet.

Som ansatt ved Oasen Ressurssenter er man i hovedsak tilknyttet en definert avdeling, men flytting mellom avdelinger må påregnes. Det er derfor viktig at alle våre medarbeidere har både motivasjon og forutsetninger for å jobbe i krevende situasjoner som i varierende grad innebærer arbeid med atferd som utfordrer. Våre ansatte er opptatt av å yte tjenester av høy kvalitet til personer med funksjonsnedsettelser slik at de gis mulighet til utvikling og livsutfoldelse basert på individuelle behov, ønsker og muligheter. Vi er tålmodige og omsorgsfulle mennesker men også i stand til å handle raskt og målrettet når situasjonen krever dette.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Stillingen er for tiden plassert i dagtilbud til bruker med store bistandsbehov. Dagtilbudet foregår i hovedsak i tilrettelagt bolig og har bemanningsfaktor 2:1. En viktig del av dagtilbudet er utflukter/turer i skog og mark, i tidvis høyt tempo.

 • Arbeidsoppgaver
 • Praktisk bistand, pleie og omsorgsoppgaver
 • Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
 • Oppfølging av tiltaksplaner og målarbeid
 • Samarbeid med pårørende og kollegaer
 • Dokumentasjon
 • Delta på faste avdelings- og personalmøter (hver 4. uke)
 • Delta i fast opplæring og veiledningsgruppe (hver 3. uke)
 • Delta på enhetens fagdager

Ønskede kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider. Andre relevante fagbrev vil bli vurdert, men søkere uten fagbrev vil ikke komme i betraktning
 • Erfaring fra arbeid med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser
 • Kunnskap om systematisk målrettet miljøarbeid, habilitering, alternative kommunikasjonsformer.
 • Kunnskap om og erfaring med forebygging og håndtering av utfordrende atferd.
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til arbeid med vedtak om tvang etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9 og pasient og brukerrettighetsloven kap 4A

Personlige egenskaper - Vi søker deg som:

Evner å skape ro og har en lavaffektiv tilnærming i samhandling med brukere. Du er engasjert, positiv og setter bruker i sentrum. Du har fokus på brukermedvirkning og er ansvarsbevisst og løsningsorientert. Du jobber strukturert og liker å jobbe i målstyrte prosesser. Du har gode samarbeidsevner, er tålmodig og trygg i møte med brukere. Du har evne til å takle utfordrende atferd dersom det oppstår og har god innsikt i egne reaksjonsmønstre. Du liker godt å delta i falige drøftinger og synes at systematisk refleksjon er nødvendig i yrkesutøvelsen.

Du må ha god helse som er forenlig med å følge brukere i deres hverdagsaktiviteter samt forenlig med arbeid som kan innebære fysisk intervensjon ved utagerende atferd.

Vi kan tilby

 • Et aktivt og utviklende fagmiljø i en organisasjon som er kjent for å ha tjenester av høy kvalitet
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • God tilgang til veiledning og opplæring
 • Tett lederoppfølging
 • Kollegaer med godt humør

Lønnsopplysninger

Etter avtale.

Øvrige vilkår/annet

 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse
 • Førerkort klasse B er et krav
 • Søknader som ikke fyller krav til fagbrev/autorisasjon behandles ikke
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Stillingen er ledig for tiltredelse fra juni 2021

Søknad og CV sendes: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder: Eirik Haugberg - tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Enhetsleder: Simona Bråthe - tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjonEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Vis alle 31.038 ledige stillinger
Les mer om Oasen Ressurssenter

Stillingsbeskrivelse

Ansettelsesforhold: Fast

Arbeidstid: Dagtid på hverdager. Mulighet for ekstravakter

Tiltredelse: Stilling ledig fra juni

Beskrivelse av arbeidsstedet

Oasen Ressurssenter tilbyr tjenester til en sammensatt brukergruppe, i hovedsak brukere med ulike funksjonshemminger, autismespekterforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser. Alle våre tjenester er individuelt utformet.

Som ansatt ved Oasen Ressurssenter er man i hovedsak tilknyttet en definert avdeling, men flytting mellom avdelinger må påregnes. Det er derfor viktig at alle våre medarbeidere har både motivasjon og forutsetninger for å jobbe i krevende situasjoner som i varierende grad innebærer arbeid med atferd som utfordrer. Våre ansatte er opptatt av å yte tjenester av høy kvalitet til personer med funksjonsnedsettelser slik at de gis mulighet til utvikling og livsutfoldelse basert på individuelle behov, ønsker og muligheter. Vi er tålmodige og omsorgsfulle mennesker men også i stand til å handle raskt og målrettet når situasjonen krever dette.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Stillingen er for tiden plassert i dagtilbud til bruker med store bistandsbehov. Dagtilbudet foregår i hovedsak i tilrettelagt bolig og har bemanningsfaktor 2:1. En viktig del av dagtilbudet er utflukter/turer i skog og mark, i tidvis høyt tempo.

 • Arbeidsoppgaver
 • Praktisk bistand, pleie og omsorgsoppgaver
 • Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
 • Oppfølging av tiltaksplaner og målarbeid
 • Samarbeid med pårørende og kollegaer
 • Dokumentasjon
 • Delta på faste avdelings- og personalmøter (hver 4. uke)
 • Delta i fast opplæring og veiledningsgruppe (hver 3. uke)
 • Delta på enhetens fagdager

Ønskede kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider. Andre relevante fagbrev vil bli vurdert, men søkere uten fagbrev vil ikke komme i betraktning
 • Erfaring fra arbeid med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser
 • Kunnskap om systematisk målrettet miljøarbeid, habilitering, alternative kommunikasjonsformer.
 • Kunnskap om og erfaring med forebygging og håndtering av utfordrende atferd.
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til arbeid med vedtak om tvang etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9 og pasient og brukerrettighetsloven kap 4A

Personlige egenskaper - Vi søker deg som:

Evner å skape ro og har en lavaffektiv tilnærming i samhandling med brukere. Du er engasjert, positiv og setter bruker i sentrum. Du har fokus på brukermedvirkning og er ansvarsbevisst og løsningsorientert. Du jobber strukturert og liker å jobbe i målstyrte prosesser. Du har gode samarbeidsevner, er tålmodig og trygg i møte med brukere. Du har evne til å takle utfordrende atferd dersom det oppstår og har god innsikt i egne reaksjonsmønstre. Du liker godt å delta i falige drøftinger og synes at systematisk refleksjon er nødvendig i yrkesutøvelsen.

Du må ha god helse som er forenlig med å følge brukere i deres hverdagsaktiviteter samt forenlig med arbeid som kan innebære fysisk intervensjon ved utagerende atferd.

Vi kan tilby

 • Et aktivt og utviklende fagmiljø i en organisasjon som er kjent for å ha tjenester av høy kvalitet
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • God tilgang til veiledning og opplæring
 • Tett lederoppfølging
 • Kollegaer med godt humør

Lønnsopplysninger

Etter avtale.

Øvrige vilkår/annet

 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse
 • Førerkort klasse B er et krav
 • Søknader som ikke fyller krav til fagbrev/autorisasjon behandles ikke
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Stillingen er ledig for tiltredelse fra juni 2021

Søknad og CV sendes: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder: Eirik Haugberg - tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Enhetsleder: Simona Bråthe - tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjonEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Oasen Ressurssenter