<  
>  
Stillingsannonse

Tre stipendiatstillinger innen profesjonsstudier OsloMet - storbyuniversitetet

Søknadsfrist : 25.05.2021
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Logg inn for å se kontaktinformasjon har ledig tre åremålsstillinger som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning og senterets forskningsfelt, og en mastergrad eller tilsvarende innen fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, psykologi eller master fra et profesjonsfag (sykepleie, sosialt arbeid, master for lærere e.l.).

Senter for profesjonsstudier driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner å studere kan for eksempel være medisin, jus, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, lærere, ingeniører, politi etc. Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner, og spesifikke profesjoners særtrekk. Tema for vår forskning om profesjoner er blant annet: karriereløp og arbeidsmarked, rekruttering til utdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena, profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra mange ulike fag. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden. Teoretisk og metodisk er senteret preget av et mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Arbeidsområde

Stillingene skal knyttes til et av senterets temaområder. For å vurdere hvorvidt og hvordan din prosjektidé passer inn, kan du se på forskningsgruppene ved SPS:

Se også gjerne på Logg inn for å se kontaktinformasjon og Logg inn for å se kontaktinformasjon ved senteret.

Stipendene er treårige, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.

Kvalifikasjoner og vilkår
 • fullført 2-årig mastergrad (120 studiepoeng), eller tilsvarende med karakter B eller bedre
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass i stipendiatperioden
 • tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt Logg inn for å se kontaktinformasjon, prosjektets relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper
 • stor interesse for forskning
 • gode analytiske evner
 • gode formidlingsevner
 • besluttsomhet, selvstendighet, gjennomføringsevne og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge på arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg
 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, aktivt og inkluderende stipendiatmiljø
 • tilrettelegging for utenlandsopphold i løpet av stipendperioden
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, for tiden kr 482 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

En sorteringskomite vil gjøre et første utvalg av søkerne. Dette utvalget vil bli mer inngående vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester, inkludert karakterer fra høyere utdanning (bachelor og master)
 • Logg inn for å se kontaktinformasjon (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 25. mai 2021

Ref: 21/03855

OsloMet er Logg inn for å se kontaktinformasjon sertifisert av Logg inn for å se kontaktinformasjon med rettigheter til å bruke logoen Logg inn for å se kontaktinformasjon (HRS4R) og medlem i nettverket Logg inn for å se kontaktinformasjon som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i Logg inn for å se kontaktinformasjon (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Vis alle 31.038 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Logg inn for å se kontaktinformasjon har ledig tre åremålsstillinger som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning og senterets forskningsfelt, og en mastergrad eller tilsvarende innen fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, psykologi eller master fra et profesjonsfag (sykepleie, sosialt arbeid, master for lærere e.l.).

Senter for profesjonsstudier driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner å studere kan for eksempel være medisin, jus, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, lærere, ingeniører, politi etc. Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner, og spesifikke profesjoners særtrekk. Tema for vår forskning om profesjoner er blant annet: karriereløp og arbeidsmarked, rekruttering til utdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena, profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra mange ulike fag. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden. Teoretisk og metodisk er senteret preget av et mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Arbeidsområde

Stillingene skal knyttes til et av senterets temaområder. For å vurdere hvorvidt og hvordan din prosjektidé passer inn, kan du se på forskningsgruppene ved SPS:

Se også gjerne på Logg inn for å se kontaktinformasjon og Logg inn for å se kontaktinformasjon ved senteret.

Stipendene er treårige, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.

Kvalifikasjoner og vilkår
 • fullført 2-årig mastergrad (120 studiepoeng), eller tilsvarende med karakter B eller bedre
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass i stipendiatperioden
 • tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt Logg inn for å se kontaktinformasjon, prosjektets relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper
 • stor interesse for forskning
 • gode analytiske evner
 • gode formidlingsevner
 • besluttsomhet, selvstendighet, gjennomføringsevne og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge på arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg
 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, aktivt og inkluderende stipendiatmiljø
 • tilrettelegging for utenlandsopphold i løpet av stipendperioden
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, for tiden kr 482 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

En sorteringskomite vil gjøre et første utvalg av søkerne. Dette utvalget vil bli mer inngående vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester, inkludert karakterer fra høyere utdanning (bachelor og master)
 • Logg inn for å se kontaktinformasjon (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 25. mai 2021

Ref: 21/03855

OsloMet er Logg inn for å se kontaktinformasjon sertifisert av Logg inn for å se kontaktinformasjon med rettigheter til å bruke logoen Logg inn for å se kontaktinformasjon (HRS4R) og medlem i nettverket Logg inn for å se kontaktinformasjon som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i Logg inn for å se kontaktinformasjon (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 25.05.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 14
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 19
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet