<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/ universitetslektor i bioteknologi/ molekylærbiologi OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

(MEK) har vi et midlertidig behov for å styrke undervisningskapasiteten på bioteknologi og kjemi-utdanningen.  Stillingen er midlertidig for ett år og stillingsandelen er minimum 60%. Større stillingsandel kan være aktuell vis ønskelig. Ønsket oppstart er så raskt som mulig og senest i august 2021.

Institutt MEK er et av fem institutter ved (TKD). MEK tilbyr studier på bachelor, master og ph.d.-nivå i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har om lag 45 ansatte og om lag 460 studenter.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter, og instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Som ansatt hos oss må du derfor ha en positiv holdning til studentutvikling i tillegg til å ha en solid faglig teoretisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på bachelornivå i emner som bioteknologi og molekylærbiologi
 • veilede studenter i bachelorprosjekter innen biokjemi, mikrobiologi, bioteknologi eller molekylærbiologi
 • veilede studenter i laboratoriearbeid i kjemiemner og bioteknologiemner
 • videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • videreutvikle instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • PhD/siv.ing/master i biokjemi, bioteknologi, molekylærbiologi eller tilsvarende fagområder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • solid faglig teoretisk bakgrunn
 • erfaring fra praktisk arbeid i laboratorier
 • praktisk-pedagogisk utdanning og/eller undervisningserfaring er en fordel

Vi ønsker deg som

 • har interesse for utdanning og kunnskapsformidling
 • trives sammen med unge mennesker i utvikling
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner og god sosial kompetanse
 • er positiv og løsningsorientert
 • god digital kompetanse

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • evt liste over vitenskapelige arbeider
 • evt dokumentasjon på pedagogisk utdanning og/ eller erfaring

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis. kr. 535 200 – 694 400 (ltr. 60-74) pr. år i 100% stilling/ stillingskode 1009 unversitetslektor kr , 458 900 – 597 000 ( ltr. 51 – 66) pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Instituttleder Astrid Oust Janbu, Logg inn for å se kontaktinformasjon, telefon 91 51 43 26

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

(MEK) har vi et midlertidig behov for å styrke undervisningskapasiteten på bioteknologi og kjemi-utdanningen.  Stillingen er midlertidig for ett år og stillingsandelen er minimum 60%. Større stillingsandel kan være aktuell vis ønskelig. Ønsket oppstart er så raskt som mulig og senest i august 2021.

Institutt MEK er et av fem institutter ved (TKD). MEK tilbyr studier på bachelor, master og ph.d.-nivå i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har om lag 45 ansatte og om lag 460 studenter.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter, og instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Som ansatt hos oss må du derfor ha en positiv holdning til studentutvikling i tillegg til å ha en solid faglig teoretisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på bachelornivå i emner som bioteknologi og molekylærbiologi
 • veilede studenter i bachelorprosjekter innen biokjemi, mikrobiologi, bioteknologi eller molekylærbiologi
 • veilede studenter i laboratoriearbeid i kjemiemner og bioteknologiemner
 • videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • videreutvikle instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • PhD/siv.ing/master i biokjemi, bioteknologi, molekylærbiologi eller tilsvarende fagområder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • solid faglig teoretisk bakgrunn
 • erfaring fra praktisk arbeid i laboratorier
 • praktisk-pedagogisk utdanning og/eller undervisningserfaring er en fordel

Vi ønsker deg som

 • har interesse for utdanning og kunnskapsformidling
 • trives sammen med unge mennesker i utvikling
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner og god sosial kompetanse
 • er positiv og løsningsorientert
 • god digital kompetanse

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • evt liste over vitenskapelige arbeider
 • evt dokumentasjon på pedagogisk utdanning og/ eller erfaring

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis. kr. 535 200 – 694 400 (ltr. 60-74) pr. år i 100% stilling/ stillingskode 1009 unversitetslektor kr , 458 900 – 597 000 ( ltr. 51 – 66) pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Instituttleder Astrid Oust Janbu, Logg inn for å se kontaktinformasjon, telefon 91 51 43 26

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
21 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet