<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

stipendiat innenfor fagområdet hjertemedisin (automatisert hjertediagnostikk ved bruk av ultralyd og kunstig intelligens) NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere. 

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen . 


Om stillingen

Ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) er det ledig 3-årig stipendiatstilling innenfor fagområdet hjertemedisin.

ISB er ett av åtte institutt som hører inn under Fakultet for medisin og helsevitenskap. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. ISB har et aktivt forskningsmiljø hvor helsepersonell, forskere, teknologer og ingeniører samarbeider for å møte utfordringene i helsevesenet innen sine fagområder og er vert for  og for , samt for den nyopprettede "Clinical Academic Group, CAG" som er en felles satsning mellom NTNU og Helse Midt-Norge. CAG’ens tittel er: “Improved cardiac diagnostic imaging at the patients’ point of care”. For mer informasjon se:

Stillingen er finansiert av NTNU og Norges Forskningsråd via Senter for forskningsbasert innovasjon - Precision Health Center for Optimized Cardiac Care (), Oslo Universitetssykehus. Se: https://www.heart-sfi.no.

Arbeidssted vil være ISB, NTNU.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

Vi søker kandidat med interesse og erfaring fra hjertemedisin. Erfaring med ekkokardiografi er en fordel, men ikke et krav. Stillingen er tilknyttet Ultralydgruppen ved ISB. Arbeidet vil blant annet bestå i å evaluere nye ekkokardiografiske metoder basert på kunstig intelligens (maskinlæring, nevronale nettverk) i samarbeid med klinikere og teknologer. Målet er å tilby mer effektiv og presis diagnostikk for pasienter henvist til ultralydundersøkelse av hjertet. Prosjektet vil blant annet evaluere ny teknologi for automatisert måling av hjertefunksjon, og nye metoder for mer robust diagnostikk av hjerteklaffsykdommer.

Sentrale oppgaver for kandidaten:

 • Gjennomføre obligatorisk utdanningsprogram for PhD
 • Praktisk gjennomføring av kliniske studier, inkludert pasientinklusjon, dataanalyse og utarbeiding av vitenskapelige manuskripter
 • Presentere arbeidet ved nasjonale og internasjonale kongresser, samt i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter

Forskningen foregår i et meget sterkt og internasjonalt preget innovativt forskningsmiljø. Som aktiv deltaker i dette miljøet vil stipendiaten også kunne få anledning til å delta i andre tilgrensende studier ved ISB.


Kvalifikasjonskrav

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Kvalifikasjonskravet er fullført cand.med.


Andre kvalifikasjonskrav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring fra hjertesykdommer, inkludert kjennskap til ekkokardiografi
 • Erfaring fra forskning
 • Interesse for teknologi og for samarbeid med teknologer og utviklere
Personlige egenskaper
 • Entusiastisk, kreativ og med et stort engasjement for forskning
 • Ønske om å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Initiativrik og har evne til selvstendig arbeid, men også gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ansvarsbevisst, målrettet og strukturert
 • Engasjement og bidrag i det miljøet man blir en del av

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år i 100% stilling. 

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-programmet innen medisin og helsevitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du er kvalifisert for opptak til PhD studiet innen tre måneder.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for instituttet på daglig basis.

Om søknaden

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester/tjenestebevis vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlege og forsker Bjørnar Grenne (hovedveileder), tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Julie Hoff, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Søknadsfrist: 10.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Jeg er ei jente i rullestol på 18 år som søker BPA (brukerstyrt personlig assistent). Jeg trenger personlig og praktisk
14.05.2021 Trondheim
Jeg er ei jente i rullestol på 18 år som søker BPA (brukerstyrt personlig assistent). Jeg trenger personlig og praktisk
14.05.2021 Trondheim
Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Vis alle 27.800 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere. 

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen . 


Om stillingen

Ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) er det ledig 3-årig stipendiatstilling innenfor fagområdet hjertemedisin.

ISB er ett av åtte institutt som hører inn under Fakultet for medisin og helsevitenskap. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. ISB har et aktivt forskningsmiljø hvor helsepersonell, forskere, teknologer og ingeniører samarbeider for å møte utfordringene i helsevesenet innen sine fagområder og er vert for  og for , samt for den nyopprettede "Clinical Academic Group, CAG" som er en felles satsning mellom NTNU og Helse Midt-Norge. CAG’ens tittel er: “Improved cardiac diagnostic imaging at the patients’ point of care”. For mer informasjon se:

Stillingen er finansiert av NTNU og Norges Forskningsråd via Senter for forskningsbasert innovasjon - Precision Health Center for Optimized Cardiac Care (), Oslo Universitetssykehus. Se: https://www.heart-sfi.no.

Arbeidssted vil være ISB, NTNU.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

Vi søker kandidat med interesse og erfaring fra hjertemedisin. Erfaring med ekkokardiografi er en fordel, men ikke et krav. Stillingen er tilknyttet Ultralydgruppen ved ISB. Arbeidet vil blant annet bestå i å evaluere nye ekkokardiografiske metoder basert på kunstig intelligens (maskinlæring, nevronale nettverk) i samarbeid med klinikere og teknologer. Målet er å tilby mer effektiv og presis diagnostikk for pasienter henvist til ultralydundersøkelse av hjertet. Prosjektet vil blant annet evaluere ny teknologi for automatisert måling av hjertefunksjon, og nye metoder for mer robust diagnostikk av hjerteklaffsykdommer.

Sentrale oppgaver for kandidaten:

 • Gjennomføre obligatorisk utdanningsprogram for PhD
 • Praktisk gjennomføring av kliniske studier, inkludert pasientinklusjon, dataanalyse og utarbeiding av vitenskapelige manuskripter
 • Presentere arbeidet ved nasjonale og internasjonale kongresser, samt i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter

Forskningen foregår i et meget sterkt og internasjonalt preget innovativt forskningsmiljø. Som aktiv deltaker i dette miljøet vil stipendiaten også kunne få anledning til å delta i andre tilgrensende studier ved ISB.


Kvalifikasjonskrav

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Kvalifikasjonskravet er fullført cand.med.


Andre kvalifikasjonskrav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring fra hjertesykdommer, inkludert kjennskap til ekkokardiografi
 • Erfaring fra forskning
 • Interesse for teknologi og for samarbeid med teknologer og utviklere
Personlige egenskaper
 • Entusiastisk, kreativ og med et stort engasjement for forskning
 • Ønske om å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Initiativrik og har evne til selvstendig arbeid, men også gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ansvarsbevisst, målrettet og strukturert
 • Engasjement og bidrag i det miljøet man blir en del av

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år i 100% stilling. 

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-programmet innen medisin og helsevitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du er kvalifisert for opptak til PhD studiet innen tre måneder.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for instituttet på daglig basis.

Om søknaden

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester/tjenestebevis vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlege og forsker Bjørnar Grenne (hovedveileder), tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Julie Hoff, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Søknadsfrist: 10.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 16
  2021
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 17
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 18
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 19
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 20
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 21
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 23
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
105 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet