<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ansvarlig søker / Juridisk rådgiver Rambøll

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Har du interesse for eller erfaring med plan- og bygningsrett i praksis? Da inviterer vi deg til å søke på stilling som rådgiver og ansvarlig søker ved vårt kontor i Bergen. Her vil du få muligheten til å være med på  oppbyggingen av et nytt fagmiljø innenfor Rambølls nye satsingsområde, byggesak og myndighetshåndtering.

 

Vi etablerer et innovativt fagmiljø som skal rendyrke, og utfordre håndteringen av tradisjonelle plan- og byggesaker. Som medarbeider i Rambøll vil du få arbeide med de mest spennende prosjektene i landet. Teamet vårt skal vokse, og vi ser etter personer med ulik kompetanse og erfaring. Det vil være en fordel med relevant arbeidserfaring, men det viktigste er likevel nysgjerrighet og engasjement for faget, og din egen og seksjonens utvikling. Er du vår nye rådgiver innenfor plan- og bygningsrett? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Bli en del av Seksjon Byggesak

Rollen som ansvarlig søker er et fag i endring. Gjeldende regelverk blir stadig mer komplisert, og myndighetenes krav til dokumentasjon desto mer omfattende. Dette stiller høye krav til din faglige dyktighet innenfor juridisk rådgiving, prosessledelse og bransjekunnskap.

 

Vi opererer i en bransje hvor digitalisering, bærekraft og nye samarbeidsmodeller for alvor har begynt å feste sitt grep – det kreves at tradisjonelle prosesser for myndighetsavklaring utfordres, endres og effektiviseres. Som ansvarlig søker har du en sentral rolle. Du bistår våre kunder med å identifisere se muligheter, og bidrar til at prosjektet blir realisert som ønsket, og til rett tid.

 

Som ansvarlig søker i Rambøll vil du bla. få muligheten til å:

 • Utvikle et nytt satsingsområde, og bygge opp en ny seksjon sammen med dyktige kollegaer

 • Bli spesialist på plan- og bygningsrett, og tilgrensende rettsområder

 • Utvikle deg innenfor prosjektledelse og samhandlingsprosesser

 • Få tilgang til en unik database med maler og retningslinjer for beste praksis

 • Styre saker over hele Norge

 • Sitte tett på ca. 1600 fageksperter innen ulike disipliner, og arbeide tverrfaglig

 • Delta i et sammensveiset nasjonalt, og internasjonalt rådgivermiljø

 

Rambøll i Bergen har 130 ansatte. Vi har en spennende prosjektportefølje, og et meget godt arbeidsmiljø. Faglig utvikling og sosialt samhold er viktig for oss i Rambøll slik at vi lærer av hverandre, stadig blir bedre, og har det gøy på jobb.

 

Vi får stadig forespørsler om nye spennende oppdrag fra store og mindre aktører. Vi har behov for dyktige, ansvarsfulle og motiverte personer som kan bidra til at disse prosjektene leveres på riktig måte, og som kontinuerlig bidrar til å utvikle kvaliteten på våre leveranser.

 

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din er en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 

 • Relevant 5-års høyere utdannelse, helst innenfor rettsvitenskap (jurist)

 • Erfaring og interesse for plan- og bygningsrett og tilgrensende rettsområder (forvaltningsrett, miljørett, tingsrett, kontraktsrett mv)

 • Det er en fordel med et nettverk innenfor bransjen, og å kunne vise til tidligere gode resultater og kundetilfredshet

 • Erfaring fra prosjektledelse

 • Erfaring fra digitaliseringsprosesser

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

 

Det vil være en fordel om du har relevant erfaring fra advokatbransjen, arkitekturmiljø, rådgivermiljø, offentlige myndigheter (kommune, Fylkesmann, direktorat mv) eller tilsvarende. Du er faglig engasjert, kvalitetsbevisst, endringsvillig, fremtidsrettet og selvstendig. Vi vektlegger personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner, ryddighet og integritet.

 

Velkommen til Rambøll 

Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 16 500 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1600 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 09.05.2021. Søknaden behandles fortløpende.  

 

Har du spørsmål?
Kontakt gjerne Jonas Engeset Gjersdal, mobil 48 000 432 mail: jonas.gjersdal@ramboll.no.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Vis alle 31.038 ledige stillinger

Bli kjent med Rambøll

Vi er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, og det er ikke uten grunn!

I Rambøll er du med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Tjenestene vi leverer skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Som rådgiver i Rambøll blir du en del av et sterkt fagmiljø, samtidig som du jobber tett med kolleger i andre fag. Vi har stor tro på at samarbeid på tvers er med å skape kreative og langsiktige løsninger, i tillegg til at det bidrar til å utvikle kompetansen din. Vi er opptatt av at du som begynner hos oss skal få muligheter til å utvikle deg og lære gjennom hele karriereløpet. Derfor får du tidlig ansvar og tillitt - også som nyutdannet.

Du er vår viktigste ressurs
Rambøll er en kunnskapsbedrift, og medarbeiderne er vår største og viktigste ressurs. Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen.

I Rambøll har vi vært opptatt av etisk forretningsdrift og bærekraftige løsninger lenge før dette ble vanlig. Du kan lese mer om vår historie og arv her.

Les mer om Rambøll

Stillingsbeskrivelse

Har du interesse for eller erfaring med plan- og bygningsrett i praksis? Da inviterer vi deg til å søke på stilling som rådgiver og ansvarlig søker ved vårt kontor i Bergen. Her vil du få muligheten til å være med på  oppbyggingen av et nytt fagmiljø innenfor Rambølls nye satsingsområde, byggesak og myndighetshåndtering.

 

Vi etablerer et innovativt fagmiljø som skal rendyrke, og utfordre håndteringen av tradisjonelle plan- og byggesaker. Som medarbeider i Rambøll vil du få arbeide med de mest spennende prosjektene i landet. Teamet vårt skal vokse, og vi ser etter personer med ulik kompetanse og erfaring. Det vil være en fordel med relevant arbeidserfaring, men det viktigste er likevel nysgjerrighet og engasjement for faget, og din egen og seksjonens utvikling. Er du vår nye rådgiver innenfor plan- og bygningsrett? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Bli en del av Seksjon Byggesak

Rollen som ansvarlig søker er et fag i endring. Gjeldende regelverk blir stadig mer komplisert, og myndighetenes krav til dokumentasjon desto mer omfattende. Dette stiller høye krav til din faglige dyktighet innenfor juridisk rådgiving, prosessledelse og bransjekunnskap.

 

Vi opererer i en bransje hvor digitalisering, bærekraft og nye samarbeidsmodeller for alvor har begynt å feste sitt grep – det kreves at tradisjonelle prosesser for myndighetsavklaring utfordres, endres og effektiviseres. Som ansvarlig søker har du en sentral rolle. Du bistår våre kunder med å identifisere se muligheter, og bidrar til at prosjektet blir realisert som ønsket, og til rett tid.

 

Som ansvarlig søker i Rambøll vil du bla. få muligheten til å:

 • Utvikle et nytt satsingsområde, og bygge opp en ny seksjon sammen med dyktige kollegaer

 • Bli spesialist på plan- og bygningsrett, og tilgrensende rettsområder

 • Utvikle deg innenfor prosjektledelse og samhandlingsprosesser

 • Få tilgang til en unik database med maler og retningslinjer for beste praksis

 • Styre saker over hele Norge

 • Sitte tett på ca. 1600 fageksperter innen ulike disipliner, og arbeide tverrfaglig

 • Delta i et sammensveiset nasjonalt, og internasjonalt rådgivermiljø

 

Rambøll i Bergen har 130 ansatte. Vi har en spennende prosjektportefølje, og et meget godt arbeidsmiljø. Faglig utvikling og sosialt samhold er viktig for oss i Rambøll slik at vi lærer av hverandre, stadig blir bedre, og har det gøy på jobb.

 

Vi får stadig forespørsler om nye spennende oppdrag fra store og mindre aktører. Vi har behov for dyktige, ansvarsfulle og motiverte personer som kan bidra til at disse prosjektene leveres på riktig måte, og som kontinuerlig bidrar til å utvikle kvaliteten på våre leveranser.

 

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din er en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 

 • Relevant 5-års høyere utdannelse, helst innenfor rettsvitenskap (jurist)

 • Erfaring og interesse for plan- og bygningsrett og tilgrensende rettsområder (forvaltningsrett, miljørett, tingsrett, kontraktsrett mv)

 • Det er en fordel med et nettverk innenfor bransjen, og å kunne vise til tidligere gode resultater og kundetilfredshet

 • Erfaring fra prosjektledelse

 • Erfaring fra digitaliseringsprosesser

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

 

Det vil være en fordel om du har relevant erfaring fra advokatbransjen, arkitekturmiljø, rådgivermiljø, offentlige myndigheter (kommune, Fylkesmann, direktorat mv) eller tilsvarende. Du er faglig engasjert, kvalitetsbevisst, endringsvillig, fremtidsrettet og selvstendig. Vi vektlegger personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner, ryddighet og integritet.

 

Velkommen til Rambøll 

Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 16 500 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1600 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 09.05.2021. Søknaden behandles fortløpende.  

 

Har du spørsmål?
Kontakt gjerne Jonas Engeset Gjersdal, mobil 48 000 432 mail: jonas.gjersdal@ramboll.no.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Jus

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
11 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Fakta om Rambøll