<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tollinspektører til område Nord, Neiden og Polmak Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Område Nord har ansvaret for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til og fra Troms og Finnmark samt Svalbard. Tjenestestedene Tromsø, Helligskogen, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjok, Hammerfest, Polmak, Neiden og Storskog inngår i det geografiske ansvarsområdet. Det er om lag 70 ansatte i området. Kontroll- og ekspedisjonsoppgavene i dette området er i hovedsak knyttet til grensekryssende landeveistrafikk. 

Stillingene er plassert i Neiden og Polmak. I tillegg til våre varierte og spennende arbeidsoppgaver kan naturen i Sør-Varanger og Tana by på magiske opplevelser på fritiden.

I de aktuelle stillingene inngår det turnusarbeid. Du vil også kunne tillegges andre faglige og administrative arbeidsoppgaver. 

Vi søker nå to nye tjenestepersoner til henholdsvis Neiden og Polmak.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • avsluttet utdanning, gjennomført praksis som tollbetjent og bestått fordypningsnivå på kompetansesenteret til tolletaten 
 • relevant erfaring fra arbeidsområdet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om Tolletaten

 

Vi søker deg som har lett for å skape kontakt og som tar utfordringer. At du er strukturert, selvstendig og har god orden er en forutsetning for denne jobben.

 

Vi kan tilby:

 • utfordrende oppgaver, et godt fagmiljø og gode muligheter til å utvikle seg faglig
 • stilling som tollinspektør (lønnsramme 17, alternativ 6, i Statens lønnsregulativ)
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet til å trene i arbeidstida
 • arbeidssted i Neiden og Polmak

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Du må kunne levere politiattest ved tilbud om tilsetting.

 

Grensedivisjonen sin posisjon på grensen sørger for at varene som passerer grensen til Norge, flyter effektivt, og at de blir kontrollerte i nødvendig grad. Tollerne våre har mye kontakt med publikum og næringsliv og omfattende kompetanse på etterretning, regelverk om grensekryssende varer og tiltak mot smugling.

Grensedivisjonen består av seks geografiske område med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, ei avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold 
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringen sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsettinger i staten skal være personer med funksjonsnedsetting og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om funksjonsnedsetting, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

 

Mer informasjon om stillingene får du ved å kontakte områdesjef Tom Olsen på telefon 915 75750.

Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på toll.no/jobb.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Vis alle 31.038 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Område Nord har ansvaret for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til og fra Troms og Finnmark samt Svalbard. Tjenestestedene Tromsø, Helligskogen, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjok, Hammerfest, Polmak, Neiden og Storskog inngår i det geografiske ansvarsområdet. Det er om lag 70 ansatte i området. Kontroll- og ekspedisjonsoppgavene i dette området er i hovedsak knyttet til grensekryssende landeveistrafikk. 

Stillingene er plassert i Neiden og Polmak. I tillegg til våre varierte og spennende arbeidsoppgaver kan naturen i Sør-Varanger og Tana by på magiske opplevelser på fritiden.

I de aktuelle stillingene inngår det turnusarbeid. Du vil også kunne tillegges andre faglige og administrative arbeidsoppgaver. 

Vi søker nå to nye tjenestepersoner til henholdsvis Neiden og Polmak.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • avsluttet utdanning, gjennomført praksis som tollbetjent og bestått fordypningsnivå på kompetansesenteret til tolletaten 
 • relevant erfaring fra arbeidsområdet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om Tolletaten

 

Vi søker deg som har lett for å skape kontakt og som tar utfordringer. At du er strukturert, selvstendig og har god orden er en forutsetning for denne jobben.

 

Vi kan tilby:

 • utfordrende oppgaver, et godt fagmiljø og gode muligheter til å utvikle seg faglig
 • stilling som tollinspektør (lønnsramme 17, alternativ 6, i Statens lønnsregulativ)
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet til å trene i arbeidstida
 • arbeidssted i Neiden og Polmak

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Du må kunne levere politiattest ved tilbud om tilsetting.

 

Grensedivisjonen sin posisjon på grensen sørger for at varene som passerer grensen til Norge, flyter effektivt, og at de blir kontrollerte i nødvendig grad. Tollerne våre har mye kontakt med publikum og næringsliv og omfattende kompetanse på etterretning, regelverk om grensekryssende varer og tiltak mot smugling.

Grensedivisjonen består av seks geografiske område med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, ei avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

 

Inkludering og mangfold 
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringen sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsettinger i staten skal være personer med funksjonsnedsetting og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om funksjonsnedsetting, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

 

Mer informasjon om stillingene får du ved å kontakte områdesjef Tom Olsen på telefon 915 75750.

Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på toll.no/jobb.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 18
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
8 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten