<  
>  
Stillingsannonse

Fast forskerstilling - leppefisk Havforskningsinstituttet

Søknadsfrist : 16.05.2021
Om stillingen

Havforskningsinstituttet har ledig en fast stilling som forsker i forskningsgruppe Økosystemakustikk. Forskeren vil ha en sentral rolle i faggruppens leppefisk -team som arbeider med bestandsovervåkning og rådgivning på leppefisk. Videre vil stillingen knyttes utvikling av ny observasjonsmetodikk for kystovervåkning.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene innebærer å delta i ulike forskningsprosjekter som omhandler populasjonsdynamikk, økologi og fiskeripåvirkning på leppefiskbestandene. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av feltarbeid, samt lederskap i arbeidet med å analysere og publisere data fra merkeforsøk, adferdsstudier og fiskerifangster. En viktig del av datagrunnlaget for rådgivning kommer fra et nettverk av referansefiskere langs kysten. Koordinering og videreutvikling av dette nettverket blir en sentral arbeidsoppgave. Forskeren vil også samarbeide med andre faggrupper som jobber med tilgrensende problemstillinger på rensefisk, som eksempelvis kartlegging av populasjonsgenetisk struktur, omfang og konsekvenser av rømning fra oppdrett.

Fiskeriet etter leppefisk påvirker flere arter og de forskningsmessige problemstillingene er tett knyttet til de ulike forvaltningsutfordringene ved fiske, transport og bruk av leppefisk som rensefisk i oppdrett. Rådgivning til forvaltningsmyndigheter og god dialog med næringsaktørene er derfor en viktig del av stillingens ansvarsområde.

Videre vil forskeren delta i forskningsprosjekter på maskinsyn for kamerabasert kystovervåkning, eksempelvis automatisk og presis identifisering av arter og individer. Dette innebærer blant annet å utvikle effektive metoder for å innsamle og annotere bilde/video-data som grunnlag for maskinlæring, samt sikre at det utvikles modeller som har høy relevans og nytteverdi for kystovervåkningen. Forskeren vil samarbeide tett med faggruppens øvrige medlemmer med maskinlæring som spisskompetanse. Det forventes at forskeren tar en ledende rolle i å utvikle prosjektsøknader for eksterne midler, med målsetning om å øke Havforskningsinstituttets forskningsaktivitet innen anvendt maskinlæring i kystovervåkning.

Arbeidssted

Austevoll og Flødevigen er utgangspunkt for forsøk og feltaktivitet på leppefisk. Arbeidssted for stillingen blir derfor for tiden enten forskningsstasjonen vår i Austevoll eller Flødevigen avhengig av søkerens preferanser. Det må påberegnes en del reiseaktivitet mellom Havforskningsinstituttets kontorer i Flødevigen, Austevoll og Bergen, hvor de fleste av faggruppens øvrige ansatte er tilknyttet.


Kvalifikasjoner 

Den som tilsettes må ha:

 • Doktorgrad i marinbiologi, økologi, fiskeribiologi, eller tilsvarende.
 • God kompetanse på planlegging og gjennomføring av kystnært feltarbeid som innebærer fangst, prøvetakning og merking av fisk.
 • Kompetanse i statistiske analyser og visuelle fremstillinger av relevante datasett, fortrinnsvis i R.
 • God kompetanse innen øko-evolusjonære effekter av fiskerier.
 • God kjennskap til populasjonsgenetikk, reproduksjon og adferd hos fisk.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk. Stillingen innebærer tett samarbeid og kommunikasjon med nasjonal forvaltning og fiskerinæring, og søkerne må derfor beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på engelsk. Stillingen innebærer kommunikasjon med internasjonale kollegaer og søkerne må derfor beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

I tillegg vektlegges kompetanse innen følgende områder:

 • Erfaring med lesing av skjell og/eller otolitter.
 • Erfaring med feltstudier hvor det benyttes kamera og RFID-teknologi for individ-identifisering og adferdsobservasjoner, samt analyse av slike datasett.
 • Erfaring med å skrive større prosjektsøknader til Norges Forskningsråd eller tilsvarende internasjonale finansieringsinstitusjoner
 • God kunnskap om biologi, fiskeri og forvaltning av leppefisk i Norge.
 • Gode formidlingsevner – gjerne også i en populærvitenskapelig kontekst.
 • God taksonomisk oversikt over kystnære fiskearter.
 • Innsikt og erfaring med anvendt maskinlæring og annotering av datasett.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Godt nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk innen relevante fagområder.
 • Veiledningserfaring og samarbeidserfaring med universitetsmiljøene.
Personlige egenskaper 

Søkerne må ha gode samarbeidsevner, være ryddig og resultatorientert. Gode evner til å motivere kollegaer og planlegge og gjennomføre prosjekter er en fordel. Det vil være positivt om søkeren kan vise evne til nytekning og til å finne kreative løsninger på faglige utfordringer.


Inkludering og mangfold, og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.

Vi tilbyr: 
 • et positivt og kreativt arbeidsmiljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • arbeid på et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillinge lønnes etter statens regulativ. Fra bruttolønn trekkes et 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Ønsker du mer informajson?

For mer informasjon, vennligst kontakt seniorforsker Anne Berit Skiftesvik, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon, telefon +47 918 66 526, eller forskningssjef Rolf Korneliussen, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon, telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon. Du kan også besøke vår nettverksadresse: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad med CV, attester, vitnemål, relevante kursbevis, fullstendig publikasjonsliste, samt et utvalg av dine mest relevante publikasjoner, sendes via link på denne siden.

Søknadsfrist: 16.05.21

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Vis alle 30.522 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Havforskningsinstituttet har ledig en fast stilling som forsker i forskningsgruppe Økosystemakustikk. Forskeren vil ha en sentral rolle i faggruppens leppefisk -team som arbeider med bestandsovervåkning og rådgivning på leppefisk. Videre vil stillingen knyttes utvikling av ny observasjonsmetodikk for kystovervåkning.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene innebærer å delta i ulike forskningsprosjekter som omhandler populasjonsdynamikk, økologi og fiskeripåvirkning på leppefiskbestandene. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av feltarbeid, samt lederskap i arbeidet med å analysere og publisere data fra merkeforsøk, adferdsstudier og fiskerifangster. En viktig del av datagrunnlaget for rådgivning kommer fra et nettverk av referansefiskere langs kysten. Koordinering og videreutvikling av dette nettverket blir en sentral arbeidsoppgave. Forskeren vil også samarbeide med andre faggrupper som jobber med tilgrensende problemstillinger på rensefisk, som eksempelvis kartlegging av populasjonsgenetisk struktur, omfang og konsekvenser av rømning fra oppdrett.

Fiskeriet etter leppefisk påvirker flere arter og de forskningsmessige problemstillingene er tett knyttet til de ulike forvaltningsutfordringene ved fiske, transport og bruk av leppefisk som rensefisk i oppdrett. Rådgivning til forvaltningsmyndigheter og god dialog med næringsaktørene er derfor en viktig del av stillingens ansvarsområde.

Videre vil forskeren delta i forskningsprosjekter på maskinsyn for kamerabasert kystovervåkning, eksempelvis automatisk og presis identifisering av arter og individer. Dette innebærer blant annet å utvikle effektive metoder for å innsamle og annotere bilde/video-data som grunnlag for maskinlæring, samt sikre at det utvikles modeller som har høy relevans og nytteverdi for kystovervåkningen. Forskeren vil samarbeide tett med faggruppens øvrige medlemmer med maskinlæring som spisskompetanse. Det forventes at forskeren tar en ledende rolle i å utvikle prosjektsøknader for eksterne midler, med målsetning om å øke Havforskningsinstituttets forskningsaktivitet innen anvendt maskinlæring i kystovervåkning.

Arbeidssted

Austevoll og Flødevigen er utgangspunkt for forsøk og feltaktivitet på leppefisk. Arbeidssted for stillingen blir derfor for tiden enten forskningsstasjonen vår i Austevoll eller Flødevigen avhengig av søkerens preferanser. Det må påberegnes en del reiseaktivitet mellom Havforskningsinstituttets kontorer i Flødevigen, Austevoll og Bergen, hvor de fleste av faggruppens øvrige ansatte er tilknyttet.


Kvalifikasjoner 

Den som tilsettes må ha:

 • Doktorgrad i marinbiologi, økologi, fiskeribiologi, eller tilsvarende.
 • God kompetanse på planlegging og gjennomføring av kystnært feltarbeid som innebærer fangst, prøvetakning og merking av fisk.
 • Kompetanse i statistiske analyser og visuelle fremstillinger av relevante datasett, fortrinnsvis i R.
 • God kompetanse innen øko-evolusjonære effekter av fiskerier.
 • God kjennskap til populasjonsgenetikk, reproduksjon og adferd hos fisk.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk. Stillingen innebærer tett samarbeid og kommunikasjon med nasjonal forvaltning og fiskerinæring, og søkerne må derfor beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på engelsk. Stillingen innebærer kommunikasjon med internasjonale kollegaer og søkerne må derfor beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

I tillegg vektlegges kompetanse innen følgende områder:

 • Erfaring med lesing av skjell og/eller otolitter.
 • Erfaring med feltstudier hvor det benyttes kamera og RFID-teknologi for individ-identifisering og adferdsobservasjoner, samt analyse av slike datasett.
 • Erfaring med å skrive større prosjektsøknader til Norges Forskningsråd eller tilsvarende internasjonale finansieringsinstitusjoner
 • God kunnskap om biologi, fiskeri og forvaltning av leppefisk i Norge.
 • Gode formidlingsevner – gjerne også i en populærvitenskapelig kontekst.
 • God taksonomisk oversikt over kystnære fiskearter.
 • Innsikt og erfaring med anvendt maskinlæring og annotering av datasett.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Godt nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk innen relevante fagområder.
 • Veiledningserfaring og samarbeidserfaring med universitetsmiljøene.
Personlige egenskaper 

Søkerne må ha gode samarbeidsevner, være ryddig og resultatorientert. Gode evner til å motivere kollegaer og planlegge og gjennomføre prosjekter er en fordel. Det vil være positivt om søkeren kan vise evne til nytekning og til å finne kreative løsninger på faglige utfordringer.


Inkludering og mangfold, og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.

Vi tilbyr: 
 • et positivt og kreativt arbeidsmiljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • arbeid på et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillinge lønnes etter statens regulativ. Fra bruttolønn trekkes et 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Ønsker du mer informajson?

For mer informasjon, vennligst kontakt seniorforsker Anne Berit Skiftesvik, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon, telefon +47 918 66 526, eller forskningssjef Rolf Korneliussen, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon, telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon. Du kan også besøke vår nettverksadresse: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad med CV, attester, vitnemål, relevante kursbevis, fullstendig publikasjonsliste, samt et utvalg av dine mest relevante publikasjoner, sendes via link på denne siden.

Søknadsfrist: 16.05.21

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 16.05.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 13
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Havforskningsinstituttet