<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Overlege/legespesialister Unicare Norge

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon32 Presentasjon av stillingen:

Overleger/legespesialister søkes til Unicare Norge ved flere av våre rehabiliteringssenter

Unicare leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester og vi har i hovedsak avtaler med Helse Sør-Øst RHF, Helse-Midt RHF og HELFO. Vi har godkjente utdanningsinstitusjoner for lege i spesialisering. Våre pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar i kontinuerlig forskning og utviklingsarbeid.

Vi har et godt etablert legenettverk med legespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi/kreft, arbeidsmedisin og indremedisin. Legespesialistene leder tverrfaglige rehabiliteringsteam, som har som mål om å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen til pasienten. Vi har fokus på å se hele pasienten og jobbe for størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Et tverrfaglig team kan eksempelvis bestå av legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, logoped og klinisk ernæringsfysiolog og/eller idrettspedagog.

Legespesialistene innehar det medisinskfaglige ansvaret ved enhetene, og er viktige rådgivere for konsernet i spørsmål om utvikling og strategisk retning for våre tjenester.

Les mer om vår rehabiliteringssenter her http://unicare.no

Oppgi i søknaden hvor i landet du helst ønsker ditt arbeidssted. Vi tilbyr hel eller deltidsstilling. Stillingene kan etableres som kombinasjonsstillinger med mer fleksibel arbeidstid, arbeidssted og med mulighet for digital samhandling. Vi har ledige stillinger som legespesialist/overlege ved våre rehabiliteringssenter:

 • Unicare Helsefort (Pendleravstand fra Trondhjem - 45 min med hurtigbåt).
 • Unicare Røros
 • Unicare Steffensrud (Vestre Toten - 20 min. fra Gjøvik).
 • Unicare Landaasen (Søndre Land/Landåsbygda 30 min. fra Gjøvik).
 • Unicare Bakke (Halden 20 min utenfor Halden by).
 • Unicare Jeløy (Moss/Jeløy).
 • Unicare Friskvern (Oslo, Asker sentrum).

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam.
 • Bidra til å styrke ressurser og muligheter for pasienter med sammensatte helseutfordringer.
 • Medisinske vurderinger.
 • Journal- og epikrisearbeid.
 • Undervisning, opplæring og veiledning.
 • Veiledning og opplæring av leger i spesialisering.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi, kardiologi, arbeidsmedisin, indremedisin eller psykiatri.
 • Leger med andre relevante legespesialiteter er også av interesse.
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering.
 • God generell IKT-kompetanse.
 • Muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • God beslutningsevne og evne til å arbeide selvstendig.
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
 • Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderinger.
 • Interesse for forskning og fagutvikling.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Dagarbeid uten vakter og helgearbeid.
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med forskning.
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser. Våre fleste enheter har nærhet til offentlig kommunikasjon.
 • Gode personalrabatter og pensjonsordning.

Kontaktinformasjon

Arit Ødegaard, Medisinsk ansvarlig lege Unicare Norge/Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ellen Foss Lolland, Driftsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Pål Stenbro, Driftsdirektør rehabilitering, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Jeanette Svendsen, HR-sjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

bråtengata 94
0661 MOSS

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Unicare Norge

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon32Stillingsprosent: 20-100%Søknadsfrist: 12.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Unicare er et av Norges største private helseforetak med nærmere 1600 ansatte. Unicare er eid av selskapets grundere samt eksterne investorer, og omsetter årlig for 1,4 milliarder NOK. Vårt hovedkontor ligger på Bislett i Oslo, hvor avdelinger for stab, støttefunksjoner og konsernledelse befinner seg. Unicare er i sterk vekst og vi har økende etterspørsel etter våre tjenester. Unicare er delt opp i to landsorganisasjoner; Unicare Norge og Unicare Sverige.

Unicare Norge leverer tjenester innen rehabilitering (TSR), rus & psykiatri (TSB) og Bo & Omsorg (BAB/BPA). Unicare Sverige drifter flere vårdcentraler i sør og midt Sverige, og har for tiden rundt 330 ansatte.

Våre rehabiliteringstjenester innenfor somatikk leveres til regionale helseforetak, kommuner, Helfo, bedrifter og privatpersoner. Vi har 10 rehabiliteringsenheter i ulike deler av Norge, med 800 faglig sterke og spesialiserte medarbeidere organisert i tverrfaglige team. Vi har langsiktige offentlige rammeavtaler med Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF. Rehabilitering Rus og psykiatri (Unicare 12Trinn) er lokalisert på Fanafjellet utenfor Bergen og er offentlig finansiert gjennom HELFO, Fritt behandlingsvalg. Virksomhetene leverer døgn og dagrehabilitering, samt kartlegging og vurderingsopphold.

Bo og Omsorg består av heldøgns boliger, dagsenter, avlastning, etter skoletid (EST) og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til mennesker med ulike type omfang av utviklingshemninger og / eller funksjonsnedsettelser. Bo og Omsorg består av nærmere 430 faglig sterke medarbeidere og alle våre virksomheter har langsiktige avtaler med Oslo kommune og konsesjonsavtaler innenfor BPA i 62 kommuner i Norge.

Unicare Landaasen er et av de største rehabiliteringssentrene i Helse Sør-Øst, og ligger idyllisk til ca. 25 km nord-øst for Gjøvik. Sammen med ti andre sentere på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge utgjør vi Unica-re Rehabilitering. Vi har 75 døgnplasser innen hjerte, rygg/muskel- skjelett (MSB), tinnitus, benamputasjon og kreft. Personalet i helseavdelingen består av leger, fysioterapeuter, sykepleiere, psykologer, sosionom, kognitiv terapeut, audiograf, audiopedagog og ernæringsrådgiver som alle er organisert i tverrfaglige team.
Med <<Mot til å mestre>> som felles visjon jobber vi med aktiv rehabilitering etter verdiene <<Engasjert -- Kompetent -- Respektfull>>. I Unicare Rehabilitering finner du høy faglig kompetanse, kvalitetsikret med målbar og varig behandlingseffekt i samhandling med pasientenes nettverk. Pasientene deltar aktivt i ut-formingen av sine egne rehabiliteringsprosesser og oppfølgingsplaner.

Les mer om Unicare Norge

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon32 Presentasjon av stillingen:

Overleger/legespesialister søkes til Unicare Norge ved flere av våre rehabiliteringssenter

Unicare leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester og vi har i hovedsak avtaler med Helse Sør-Øst RHF, Helse-Midt RHF og HELFO. Vi har godkjente utdanningsinstitusjoner for lege i spesialisering. Våre pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar i kontinuerlig forskning og utviklingsarbeid.

Vi har et godt etablert legenettverk med legespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi/kreft, arbeidsmedisin og indremedisin. Legespesialistene leder tverrfaglige rehabiliteringsteam, som har som mål om å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen til pasienten. Vi har fokus på å se hele pasienten og jobbe for størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Et tverrfaglig team kan eksempelvis bestå av legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, logoped og klinisk ernæringsfysiolog og/eller idrettspedagog.

Legespesialistene innehar det medisinskfaglige ansvaret ved enhetene, og er viktige rådgivere for konsernet i spørsmål om utvikling og strategisk retning for våre tjenester.

Les mer om vår rehabiliteringssenter her http://unicare.no

Oppgi i søknaden hvor i landet du helst ønsker ditt arbeidssted. Vi tilbyr hel eller deltidsstilling. Stillingene kan etableres som kombinasjonsstillinger med mer fleksibel arbeidstid, arbeidssted og med mulighet for digital samhandling. Vi har ledige stillinger som legespesialist/overlege ved våre rehabiliteringssenter:

 • Unicare Helsefort (Pendleravstand fra Trondhjem - 45 min med hurtigbåt).
 • Unicare Røros
 • Unicare Steffensrud (Vestre Toten - 20 min. fra Gjøvik).
 • Unicare Landaasen (Søndre Land/Landåsbygda 30 min. fra Gjøvik).
 • Unicare Bakke (Halden 20 min utenfor Halden by).
 • Unicare Jeløy (Moss/Jeløy).
 • Unicare Friskvern (Oslo, Asker sentrum).

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam.
 • Bidra til å styrke ressurser og muligheter for pasienter med sammensatte helseutfordringer.
 • Medisinske vurderinger.
 • Journal- og epikrisearbeid.
 • Undervisning, opplæring og veiledning.
 • Veiledning og opplæring av leger i spesialisering.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi, kardiologi, arbeidsmedisin, indremedisin eller psykiatri.
 • Leger med andre relevante legespesialiteter er også av interesse.
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering.
 • God generell IKT-kompetanse.
 • Muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • God beslutningsevne og evne til å arbeide selvstendig.
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
 • Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderinger.
 • Interesse for forskning og fagutvikling.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Dagarbeid uten vakter og helgearbeid.
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med forskning.
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser. Våre fleste enheter har nærhet til offentlig kommunikasjon.
 • Gode personalrabatter og pensjonsordning.

Kontaktinformasjon

Arit Ødegaard, Medisinsk ansvarlig lege Unicare Norge/Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ellen Foss Lolland, Driftsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Pål Stenbro, Driftsdirektør rehabilitering, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Jeanette Svendsen, HR-sjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

bråtengata 94
0661 MOSS

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Unicare Norge

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon32Stillingsprosent: 20-100%Søknadsfrist: 12.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Unicare Norge