<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Modalitetsansvarlig radiograf MR Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Kongsberg

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med å utvikle et nytt tilbud på Kongsberg sykehus? Vi åpner dørene til en helt ny MR maskin til høsten og vil gjerne ha deg med på laget!

Vi søker modalitetsansvarlig radiograf MR til nyopprettet 100 % stilling.

Kongsberg sykehus er et middels stort lokalsykehus som har kliniske avdelinger for indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi og føde/barsel, samt poliklinisk tilbud innen onkologi og øre-nese-hals.

Seksjon Kongsberg er en del av avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen består av radiologi fordelt på seksjoner i Kongsberg, Drammen, Bærum og Ringerike. I tillegg til seksjon for nukleærmedisin og seksjon for brystdiagnostikk (BDS) som er lokalisert i Drammen. Fra 01.09.21 vil legegruppen i avdelingen være organisert i seksjon for leger Drammen-Kongsberg (DS-KS) og seksjon for leger Bærum-Ringerike (BS-RS). Avdelingen har fokus på å bygge felles fagmiljø i Vestre Viken.

Seksjon Kongsberg utfører ca 25 000 undersøkelser pr år og har ca 15 ansatte fordelt på leger, radiografer og merkantilt personell. Radiografene jobber for tiden i 8 delt vaktturnus. I forbindelse med oppstart av MR ansetter vi to radiografer (en med modalitetsansvar) og 2 radiologer.

I tillegg til ny MR maskin som kommer til høsten, har seksjon Kongsberg en moderne utstyrspark med en CT maskin, to røntgenlaber (en med gjennomlysning), et ultralydapparat og et transportabelt røntgenapparat.

Det vil være noe samarbeid med fagmiljøet i Drammen rundt drift av MR på Kongsberg. Noe arbeid må påregnes å utføres ved seksjon Drammen.

Modalitetsansvarlig radiograf skal delta i daglig drift på MR, samt ivareta oppgaver i henhold til funksjonsbeskrivelse for modalitetsansvarlig.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre MR undersøkelser og arbeidsoppgaver knyttet til dette.

Ved behov delta i øvrig radiografdrift.

Delta i eventuell fremtidig tilbud for MR på vakttid.

Tett samarbeid med radiologer.

Ivareta og utvikle god kvalitet innen eget fagområde.

Bidra til godt samarbeid internt i VV og eksternt.

Opplæring/veiledning innen eget fagområde.

Utarbeide, implementere og vedlikeholde prosedyrer i samarbeid med fagansvarlig radiolog.

Delta i fagnettverk i BILDE for modalitet.

Skrive felles prosedyrer/protokoller i fagnettverk for organ, for eget modalitetsområde. (Fordeles mellom modalitetsansvarlige radiografer og fagradiografer i BILDE).

Påse at alle følger sikkerhetsrutiner og prosedyrer.

Ha oversikt over kontrastbehov og forbruksutstyr.

Bidra til effektiv drift i samarbeid med ledelsen i seksjonen.

Bidra til målarbeid, forbedringsarbeid, avvikshåndtering og innkjøp.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjenning/autorisasjon som radiograf.

Praksis av minst 2 års varighet etter grunnutdanning, med bred kompetanse som radiograf, også innen CT og generell røntgen.

MR kompetanse.

MR videreutdanning er ønskelig, men ikke påkrevd. Søker uten videreutdanning forplikter seg til å starte på utdanningen innen 2 år.

Gode språkferdigheter i norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Mestre arbeid i hektiske situasjoner.

Kvalitetsbevisst og serviceinnstilt holdning.

Være omgjengelig og kunne omgås alle type mennesker.

Være fleksibel, strukturert og nøyaktig.

Kunne arbeide selvstendig og i team.

Være løsningsorientert og ta initiativ.

Like å holde seg faglig oppdatert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et variert og spennende arbeid.

Godt faglig nivå.

Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.

Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen med ferieboliger og rabatterte priser på diverse kulturarrangementer.

Kongsberg er en sentral by på Østlandet som byr på nærhet til naturen, et stort utvalg fritidsaktiviteter og kulturarrangementer.

Kontaktinformasjon

Silje Renate Laland, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

3612

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innenfor grunnerverv/eiendomsjus i en stilling hvor du vil jobbe med
31.03.2021 Bergen
Vi inviterer deg til å ta i bruk dine lederegenskaper i en stilling hvor du bidrar til å videreutvikle et
03.06.2021 Drammen
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanleggene gir maksimal verdi
03.06.2021 Sauda
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
17.06.2021 Oslo
Tolletaten er en etat i spennende utvikling og med mange endrings- og utviklingsprosesser som pågår. Etaten ferdigstilte 1. oktober 2020
17.06.2021 Oslo
Vår avdeling for Fornybar Energi er i vekst, og vi trenger nå flere unge nysgjerrige medarbeidere innenfor fagområdet vannkraft maskin.  Bli en del av et stort fagmiljø med spisskompetanse innenfor vannkraft!  I
24.06.2021 Oslo
Vis alle 26.420 ledige stillinger

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Les mer om Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Kongsberg

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med å utvikle et nytt tilbud på Kongsberg sykehus? Vi åpner dørene til en helt ny MR maskin til høsten og vil gjerne ha deg med på laget!

Vi søker modalitetsansvarlig radiograf MR til nyopprettet 100 % stilling.

Kongsberg sykehus er et middels stort lokalsykehus som har kliniske avdelinger for indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi og føde/barsel, samt poliklinisk tilbud innen onkologi og øre-nese-hals.

Seksjon Kongsberg er en del av avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen består av radiologi fordelt på seksjoner i Kongsberg, Drammen, Bærum og Ringerike. I tillegg til seksjon for nukleærmedisin og seksjon for brystdiagnostikk (BDS) som er lokalisert i Drammen. Fra 01.09.21 vil legegruppen i avdelingen være organisert i seksjon for leger Drammen-Kongsberg (DS-KS) og seksjon for leger Bærum-Ringerike (BS-RS). Avdelingen har fokus på å bygge felles fagmiljø i Vestre Viken.

Seksjon Kongsberg utfører ca 25 000 undersøkelser pr år og har ca 15 ansatte fordelt på leger, radiografer og merkantilt personell. Radiografene jobber for tiden i 8 delt vaktturnus. I forbindelse med oppstart av MR ansetter vi to radiografer (en med modalitetsansvar) og 2 radiologer.

I tillegg til ny MR maskin som kommer til høsten, har seksjon Kongsberg en moderne utstyrspark med en CT maskin, to røntgenlaber (en med gjennomlysning), et ultralydapparat og et transportabelt røntgenapparat.

Det vil være noe samarbeid med fagmiljøet i Drammen rundt drift av MR på Kongsberg. Noe arbeid må påregnes å utføres ved seksjon Drammen.

Modalitetsansvarlig radiograf skal delta i daglig drift på MR, samt ivareta oppgaver i henhold til funksjonsbeskrivelse for modalitetsansvarlig.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre MR undersøkelser og arbeidsoppgaver knyttet til dette.

Ved behov delta i øvrig radiografdrift.

Delta i eventuell fremtidig tilbud for MR på vakttid.

Tett samarbeid med radiologer.

Ivareta og utvikle god kvalitet innen eget fagområde.

Bidra til godt samarbeid internt i VV og eksternt.

Opplæring/veiledning innen eget fagområde.

Utarbeide, implementere og vedlikeholde prosedyrer i samarbeid med fagansvarlig radiolog.

Delta i fagnettverk i BILDE for modalitet.

Skrive felles prosedyrer/protokoller i fagnettverk for organ, for eget modalitetsområde. (Fordeles mellom modalitetsansvarlige radiografer og fagradiografer i BILDE).

Påse at alle følger sikkerhetsrutiner og prosedyrer.

Ha oversikt over kontrastbehov og forbruksutstyr.

Bidra til effektiv drift i samarbeid med ledelsen i seksjonen.

Bidra til målarbeid, forbedringsarbeid, avvikshåndtering og innkjøp.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjenning/autorisasjon som radiograf.

Praksis av minst 2 års varighet etter grunnutdanning, med bred kompetanse som radiograf, også innen CT og generell røntgen.

MR kompetanse.

MR videreutdanning er ønskelig, men ikke påkrevd. Søker uten videreutdanning forplikter seg til å starte på utdanningen innen 2 år.

Gode språkferdigheter i norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Mestre arbeid i hektiske situasjoner.

Kvalitetsbevisst og serviceinnstilt holdning.

Være omgjengelig og kunne omgås alle type mennesker.

Være fleksibel, strukturert og nøyaktig.

Kunne arbeide selvstendig og i team.

Være løsningsorientert og ta initiativ.

Like å holde seg faglig oppdatert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et variert og spennende arbeid.

Godt faglig nivå.

Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.

Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen med ferieboliger og rabatterte priser på diverse kulturarrangementer.

Kongsberg er en sentral by på Østlandet som byr på nærhet til naturen, et stort utvalg fritidsaktiviteter og kulturarrangementer.

Kontaktinformasjon

Silje Renate Laland, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

3612

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon88 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Kongsberg