<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Forsker i sosial- og økonomisk ulikhet knyttet til forbruk OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en forskerstilling innen ett av sine kjerneområder, Markedsvelferd, der vi forsker på hvordan sosial og økonomisk velferd i dag fordeles gjennom markeder og markedsliknende mekanismer. Forskningstemaer som dekkes innenfor dette området er personlig økonomi, husholdsøkonomi, gjeld og gjeldsproblemer, og forbrukerpolitikk nasjonalt og internasjonalt (komparativ). Forskningen vår har i stor utstrekning vært teoretisk forankret i politisk økonomi, økonomisk sosiologi og institusjonell økonomi.

Kjerneområdet Markedsvelferd dekker også SIFOs arbeid med referansebudsjettet, som i dag brukes av offentlige og private instanser, som f.eks. NAV og bankene, som mal for hva som er et rimelig forbruksnivå i ulike typer hushold. Forskningen på referansebudsjettet er for tiden inne i en spennende utviklingsfase, og budsjettilnærmingen tas i bruk i flere forskningsprosjekter. Organisatorisk er Markedsvelferd plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og økonomi.

Vi søker etter en forsker II (seniorforsker) som kan arbeide med problemstillinger knyttet til sosial og økonomisk ulikhet relatert til ett eller flere av følgende tema:

 • SIFOs referansebudsjett
 • Personlig økonomi/husholdsøkonomi
 • Gjeld
 • Forbrukspolitikk 

Som forsker på SIFO vil du bli del av landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFOs arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for brukerne tillegges vekt.Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Delta i tverrfaglige forskerteam
 • Bidra til videreføring av eksisterende prosjektportefølje
 • Aktivt bidra til utvikling og innhenting av nye prosjekter fra Forskningsrådet, EU, offentlige etater og næringsliv
 • Aktivt bidra til fagfellevurdert og brukerrettet publisering
 • Aktivt bidra til utvikling av faglig nettverk mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
 • Aktivt bidra til å bygge kontaktflater mot brukergrupper - herunder myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i samfunnsfag (sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, m.m.)
 • Må beherske ett skandinavisk språk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig 

Det er ønskelig med 

 • Kompetanse i kvantitativ og kvalitativ metode
 • Erfaring med prosjektinnhenting og prosjektdrift
 • Erfaring fra tverrfaglig oppdragsforskning
 • Erfaring med forbruksrelatert forskning 
 • Erfaring med publisering i fagfellevurderte tidsskrift og bøker
 • Relevant faglig nettverk
 • Teoretiske interesser innenfor politisk økonomi/ økonomisk sosiologi/ institusjonell økonomi

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av .

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon.

Ønskede egenskaper 

 • Evne og vilje til både å arbeide selvstendig og i team
 • God gjennomføringsevne (strukturert og resultatorientert) 
 • Initiativrik og kreativ
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Vilje til å arbeide med prosjektakkvisisjon

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
 • gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes iht Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109, lønnstrinn 60 – 74, det vil si kroner 535 200 – 694 499 brutto pr. år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV med andre etterspurte dokumenter ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • PhD avhandling eller åpen, tilgjengelig lenke til denne
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Nadia Vaagan, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: 

Har du spørsmål av administrativ art, kontakt: 

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en forskerstilling innen ett av sine kjerneområder, Markedsvelferd, der vi forsker på hvordan sosial og økonomisk velferd i dag fordeles gjennom markeder og markedsliknende mekanismer. Forskningstemaer som dekkes innenfor dette området er personlig økonomi, husholdsøkonomi, gjeld og gjeldsproblemer, og forbrukerpolitikk nasjonalt og internasjonalt (komparativ). Forskningen vår har i stor utstrekning vært teoretisk forankret i politisk økonomi, økonomisk sosiologi og institusjonell økonomi.

Kjerneområdet Markedsvelferd dekker også SIFOs arbeid med referansebudsjettet, som i dag brukes av offentlige og private instanser, som f.eks. NAV og bankene, som mal for hva som er et rimelig forbruksnivå i ulike typer hushold. Forskningen på referansebudsjettet er for tiden inne i en spennende utviklingsfase, og budsjettilnærmingen tas i bruk i flere forskningsprosjekter. Organisatorisk er Markedsvelferd plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og økonomi.

Vi søker etter en forsker II (seniorforsker) som kan arbeide med problemstillinger knyttet til sosial og økonomisk ulikhet relatert til ett eller flere av følgende tema:

 • SIFOs referansebudsjett
 • Personlig økonomi/husholdsøkonomi
 • Gjeld
 • Forbrukspolitikk 

Som forsker på SIFO vil du bli del av landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFOs arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for brukerne tillegges vekt.Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Delta i tverrfaglige forskerteam
 • Bidra til videreføring av eksisterende prosjektportefølje
 • Aktivt bidra til utvikling og innhenting av nye prosjekter fra Forskningsrådet, EU, offentlige etater og næringsliv
 • Aktivt bidra til fagfellevurdert og brukerrettet publisering
 • Aktivt bidra til utvikling av faglig nettverk mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
 • Aktivt bidra til å bygge kontaktflater mot brukergrupper - herunder myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i samfunnsfag (sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, m.m.)
 • Må beherske ett skandinavisk språk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig 

Det er ønskelig med 

 • Kompetanse i kvantitativ og kvalitativ metode
 • Erfaring med prosjektinnhenting og prosjektdrift
 • Erfaring fra tverrfaglig oppdragsforskning
 • Erfaring med forbruksrelatert forskning 
 • Erfaring med publisering i fagfellevurderte tidsskrift og bøker
 • Relevant faglig nettverk
 • Teoretiske interesser innenfor politisk økonomi/ økonomisk sosiologi/ institusjonell økonomi

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av .

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon.

Ønskede egenskaper 

 • Evne og vilje til både å arbeide selvstendig og i team
 • God gjennomføringsevne (strukturert og resultatorientert) 
 • Initiativrik og kreativ
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Vilje til å arbeide med prosjektakkvisisjon

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
 • gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes iht Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109, lønnstrinn 60 – 74, det vil si kroner 535 200 – 694 499 brutto pr. år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV med andre etterspurte dokumenter ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • PhD avhandling eller åpen, tilgjengelig lenke til denne
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Nadia Vaagan, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: 

Har du spørsmål av administrativ art, kontakt: 

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
21 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet