<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Arkeologstilling i spennende tverrfaglig miljø Norconsult

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Norconsult har et godt etablert fagmiljø som jobber med kulturminner i utredninger og arealplanlegging, men også med kulturminnedokumentasjon, rådgivning og presentasjoner og i samarbeid med andre faggrupper. Vi arbeider med både eldre og nyere tids kulturminner, og har derfor i dag både arkeologer, kunsthistoriker og arkitekter som arbeider innenfor feltet. 

Hovedtyngden av vårt utredningsmiljø innen kulturminner er lokalisert på planavdelingen ved Norconsults Bergenskontor, og det er denne gruppen vi ønsker å styrke med en ansettelse. Vi har stor oppdragsmengde innen samferdsel, med hovedvekt på veg, jernbane og bybane, og er også inne i en rekke saker knyttet til energimarkedet. Våre kulturminnespesialister deltar i planprosesser og prosjekteringsoppdrag for å ivareta hensynet til kulturverdier i prosjekter over hele landet.

Planavdelingen i Bergen teller i dag 24 personer som har ulik faglig bakgrunn og et felles stort engasjement. I tillegg til å holde en høy faglig profil sørger vi også for å ha det hyggelig på jobb!

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Arbeid med konsekvensutredninger (Metode angitt i SVV sin håndbok V712 og i KMD sin veileder fra 2020)

 • Utredning av kulturverdier i forbindelse med konsesjonssøknader

 • Kulturminnefaglige vurderinger på ulike plannivå

 • Kulturminnedokumentasjon

 • Kulturminnefaglig rådgivning

 • Oppdragene vil spenne vidt, fra kortfattede vurderinger i mindre oppdrag til deltakelse i store komplekse samferdselsprosjekter

For oss er det viktig at du:

 • Har fullført utdannelse som arkeolog

 • Har relevant arbeidserfaring innen kulturminneforvaltning eller konsulentvirksomhet, - vi er åpne for unge søkere, men jobben vil kreve stor grad av selvstendighet, så det vil være en fordel å kjenne kulturminnefeltet i Norge gjennom relevant lovgivning og forvaltningspraksis.

 • Er åpen for å jobbe bredt innenfor kulturminnefaget, kanskje også utenfor.

 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne. Utarbeiding av rapporter vil være en vesentlig del av arbeidet.

 • Er strukturert, ansvarlig og kvalitetsbevisst i forhold til eget arbeid, frister og prosesser.

 • Har gode samarbeidsevner – både gjennom oppdrag og som del av et kollegium.

 • Har faglig nysgjerrighet og et ønske om å bidra til utvikling både for egen del og for dem rundt deg.

 • Har førerkort.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Do you want to push the boundaries of your profession and develop your excellence in an open, collaborative and empowering
10.06.2021 Oslo
Vis alle 28.700 ledige stillinger

Bli kjent med Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har et godt etablert fagmiljø som jobber med kulturminner i utredninger og arealplanlegging, men også med kulturminnedokumentasjon, rådgivning og presentasjoner og i samarbeid med andre faggrupper. Vi arbeider med både eldre og nyere tids kulturminner, og har derfor i dag både arkeologer, kunsthistoriker og arkitekter som arbeider innenfor feltet. 

Hovedtyngden av vårt utredningsmiljø innen kulturminner er lokalisert på planavdelingen ved Norconsults Bergenskontor, og det er denne gruppen vi ønsker å styrke med en ansettelse. Vi har stor oppdragsmengde innen samferdsel, med hovedvekt på veg, jernbane og bybane, og er også inne i en rekke saker knyttet til energimarkedet. Våre kulturminnespesialister deltar i planprosesser og prosjekteringsoppdrag for å ivareta hensynet til kulturverdier i prosjekter over hele landet.

Planavdelingen i Bergen teller i dag 24 personer som har ulik faglig bakgrunn og et felles stort engasjement. I tillegg til å holde en høy faglig profil sørger vi også for å ha det hyggelig på jobb!

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Arbeid med konsekvensutredninger (Metode angitt i SVV sin håndbok V712 og i KMD sin veileder fra 2020)

 • Utredning av kulturverdier i forbindelse med konsesjonssøknader

 • Kulturminnefaglige vurderinger på ulike plannivå

 • Kulturminnedokumentasjon

 • Kulturminnefaglig rådgivning

 • Oppdragene vil spenne vidt, fra kortfattede vurderinger i mindre oppdrag til deltakelse i store komplekse samferdselsprosjekter

For oss er det viktig at du:

 • Har fullført utdannelse som arkeolog

 • Har relevant arbeidserfaring innen kulturminneforvaltning eller konsulentvirksomhet, - vi er åpne for unge søkere, men jobben vil kreve stor grad av selvstendighet, så det vil være en fordel å kjenne kulturminnefeltet i Norge gjennom relevant lovgivning og forvaltningspraksis.

 • Er åpen for å jobbe bredt innenfor kulturminnefaget, kanskje også utenfor.

 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne. Utarbeiding av rapporter vil være en vesentlig del av arbeidet.

 • Er strukturert, ansvarlig og kvalitetsbevisst i forhold til eget arbeid, frister og prosesser.

 • Har gode samarbeidsevner – både gjennom oppdrag og som del av et kollegium.

 • Har faglig nysgjerrighet og et ønske om å bidra til utvikling både for egen del og for dem rundt deg.

 • Har førerkort.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)

Fakta om Norconsult