<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vikariat som fagbioingeniør med nestleiarfunksjon ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Barne- og ungdomsklinikken Laboratorieklinikken, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 300 tilsette. MBF har 12 analytiske og 3 ikkje-analytiske seksjonar. Avdelinga har også tre legegrupper (Medisinsk biokjemi, Hormonlaboratoriet og Klinisk farmakologi).

Avdelinga utfører ei rekkje analysar innan fagområda medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi og har moderne analyseinstrument. I tillegg til omfattande rutinedrift blir det drive forsking og utvikling. Laboratoriet er akkreditert etter ISO standard 15189.

Laboratoriet i Barne- og ungdomsklinikken (MBF-BUK) er ein av dei analytiske seksjonane og er lokalisert i Marie Joys' hus. MBF-BUK er døgnbemanna, og hovudoppgåver er blodprøvetaking av barn i alderen 0-18 år og analysering av hematologiske- og medisinsk biokjemiske analysar. Seksjonen har 14,2 stillinger, inkludert fagstillingar med ulike funksjonar/fagområde.

Frå 01.09.2021 blir det ledig eit 100% vikariat som fagbioingeniør med nestleiarfunksjon ved denne seksjonen, med moglegheit for forlenging.

Nestleiarfunksjonen kan også søkjast av andre fagbioingeniører ved seksjonen.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i dagleg rutinearbeid og blodprøvetaking
 • Medansvar for oppfølging av analytisk kvalitetskontroll og kvalitetssikringsarbeid
 • Medansvar for vedlikehald og feilsøking av analyseinstrument
 • Rettleiing av bioingeniørstudentar, opplæring og oppdatering av bioingeniørar tilknytta seksjonen samt opplæring av sjukepleiarar
 • Dokumentbehandling i EK
 • Når nestleiar fungerer som seksjonsleiar, gjeld beskrivinga over ansvar og hovudoppgåver som er gitt for seksjonsleiar
 • Andre funksjonar kan bli tillagt stillinga

Kvalifikasjonar

 • Autorisert bioingeniør med relevant bakgrunn og minst 2 års praksis etter endt utdanning
 • Det er ein fordel at søkjar har kunnskap om dei analysane som seksjonen nyttar
 • For nestleiarfunksjon er det ønskjeleg med 3 års erfaring frå arbeid i laboratorium
 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide målretta
 • Kunne arbeide sjølvstendig og i team
 • Engasjert, strukturert og løysingsorientert
 • Gode gjennomføringsevner
 • Vere ein god teamarbeidar og bidra til godt samarbeid på seksjonen
 • Må trivast i eit aktivt miljø

Vi tilbyr

 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidarar
 • Høgt fagleg nivå
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fagstillinga med nestleiarfunksjon er ei dagstilling utan vakter.

Kontaktinformasjon

Ingunn Børø, Seksjonsleiar MBF Barne- og Ungdomsklinikken, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Hege Hoff Skavøy, Sjefbioingeniør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.09.2021 Sluttdato: 01.03.2022 Søknadsfrist: 17.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Do you want to push the boundaries of your profession and develop your excellence in an open, collaborative and empowering
10.06.2021 Oslo
Vis alle 28.491 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Laboratorieklinikken, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 300 tilsette. MBF har 12 analytiske og 3 ikkje-analytiske seksjonar. Avdelinga har også tre legegrupper (Medisinsk biokjemi, Hormonlaboratoriet og Klinisk farmakologi).

Avdelinga utfører ei rekkje analysar innan fagområda medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi og har moderne analyseinstrument. I tillegg til omfattande rutinedrift blir det drive forsking og utvikling. Laboratoriet er akkreditert etter ISO standard 15189.

Laboratoriet i Barne- og ungdomsklinikken (MBF-BUK) er ein av dei analytiske seksjonane og er lokalisert i Marie Joys' hus. MBF-BUK er døgnbemanna, og hovudoppgåver er blodprøvetaking av barn i alderen 0-18 år og analysering av hematologiske- og medisinsk biokjemiske analysar. Seksjonen har 14,2 stillinger, inkludert fagstillingar med ulike funksjonar/fagområde.

Frå 01.09.2021 blir det ledig eit 100% vikariat som fagbioingeniør med nestleiarfunksjon ved denne seksjonen, med moglegheit for forlenging.

Nestleiarfunksjonen kan også søkjast av andre fagbioingeniører ved seksjonen.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i dagleg rutinearbeid og blodprøvetaking
 • Medansvar for oppfølging av analytisk kvalitetskontroll og kvalitetssikringsarbeid
 • Medansvar for vedlikehald og feilsøking av analyseinstrument
 • Rettleiing av bioingeniørstudentar, opplæring og oppdatering av bioingeniørar tilknytta seksjonen samt opplæring av sjukepleiarar
 • Dokumentbehandling i EK
 • Når nestleiar fungerer som seksjonsleiar, gjeld beskrivinga over ansvar og hovudoppgåver som er gitt for seksjonsleiar
 • Andre funksjonar kan bli tillagt stillinga

Kvalifikasjonar

 • Autorisert bioingeniør med relevant bakgrunn og minst 2 års praksis etter endt utdanning
 • Det er ein fordel at søkjar har kunnskap om dei analysane som seksjonen nyttar
 • For nestleiarfunksjon er det ønskjeleg med 3 års erfaring frå arbeid i laboratorium
 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide målretta
 • Kunne arbeide sjølvstendig og i team
 • Engasjert, strukturert og løysingsorientert
 • Gode gjennomføringsevner
 • Vere ein god teamarbeidar og bidra til godt samarbeid på seksjonen
 • Må trivast i eit aktivt miljø

Vi tilbyr

 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidarar
 • Høgt fagleg nivå
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fagstillinga med nestleiarfunksjon er ei dagstilling utan vakter.

Kontaktinformasjon

Ingunn Børø, Seksjonsleiar MBF Barne- og Ungdomsklinikken, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Hege Hoff Skavøy, Sjefbioingeniør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.09.2021 Sluttdato: 01.03.2022 Søknadsfrist: 17.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Laboratorieklinikken, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Helse Bergen