<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Jurister, (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) fast og vikariat Finansdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Har du lyst til å ha en sentral rolle i utviklingen av regelverket for blant annet verdipapirmarkedet, finansiell rapportering og bærekraftig finans i Norge?

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene.

 

Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene, hvitvasking, finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring) og eiendomsmegling. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).

Om stillingen

Arbeidsoppgaver

Som jurist i seksjonen for verdipapirhandel og finansiell rapportering jobber du med å utvikle regelverket for verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell- og ikke-finansiell rapportering, eiendomsmegling og anti-hvitvasking i Norge. Du vil jobbe med å forberede lover og forskrifter som gjennomfører EØS-relevant regelverk i norsk rett. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. Avdelingens ansvarsområde er preget av et komplekst regelverk og høyt reguleringstempo.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har meget gode faglige kvalifikasjoner, høy faglig integritet og forståelse for samspillet mellom jus, økonomi og politikk. Du er en engasjert jurist som kan bidra til å løse de arbeidsoppgavene seksjonen til enhver tid har. En stilling i Finansmarkedsavdelingen gir mulighet for utvikling i et sterkt faglig miljø og unik innsikt i regelverk på finansmarkedsområdet. Du har master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med gode resultater. Du må ha god skriftlig fremstillingsevne, analytiske evner og en selvstendig og målrettet arbeidsform. Du må raskt kunne sette deg inn i nye og omfattende juridiske temaer.

Annen informasjon

Lønn: Avhengig av kvalifikasjoner som blant annet kjennskap til fagområdene og relevant praksis, lønnes stillingene fra kr 480 000-650 000 + betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillinger: Vikariatene har en varighet på ett år med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 11. mai 2021. Søknaden merkes med referansenr 9/21. 

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Marianne Irgens i Finansdepartementet på tlf. 41 20 43 97.

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her:  https://jobbifin.dep.no/jobb-i-fin/rekrutteringsprosessen/

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Bli kjent med Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å ha en sentral rolle i utviklingen av regelverket for blant annet verdipapirmarkedet, finansiell rapportering og bærekraftig finans i Norge?

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene.

 

Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene, hvitvasking, finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring) og eiendomsmegling. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).

Om stillingen

Arbeidsoppgaver

Som jurist i seksjonen for verdipapirhandel og finansiell rapportering jobber du med å utvikle regelverket for verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell- og ikke-finansiell rapportering, eiendomsmegling og anti-hvitvasking i Norge. Du vil jobbe med å forberede lover og forskrifter som gjennomfører EØS-relevant regelverk i norsk rett. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. Avdelingens ansvarsområde er preget av et komplekst regelverk og høyt reguleringstempo.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har meget gode faglige kvalifikasjoner, høy faglig integritet og forståelse for samspillet mellom jus, økonomi og politikk. Du er en engasjert jurist som kan bidra til å løse de arbeidsoppgavene seksjonen til enhver tid har. En stilling i Finansmarkedsavdelingen gir mulighet for utvikling i et sterkt faglig miljø og unik innsikt i regelverk på finansmarkedsområdet. Du har master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med gode resultater. Du må ha god skriftlig fremstillingsevne, analytiske evner og en selvstendig og målrettet arbeidsform. Du må raskt kunne sette deg inn i nye og omfattende juridiske temaer.

Annen informasjon

Lønn: Avhengig av kvalifikasjoner som blant annet kjennskap til fagområdene og relevant praksis, lønnes stillingene fra kr 480 000-650 000 + betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillinger: Vikariatene har en varighet på ett år med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 11. mai 2021. Søknaden merkes med referansenr 9/21. 

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Marianne Irgens i Finansdepartementet på tlf. 41 20 43 97.

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her:  https://jobbifin.dep.no/jobb-i-fin/rekrutteringsprosessen/

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Jus

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • JUN 22
    2021
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.