<  
>  
Stillingsannonse

Senior Prosjektledere og prosjekteringsledere – Vei og jernbane Rambøll

Søknadsfrist : 30.05.2021

Rambøll har de siste årene inntatt en sterk posisjon som rådgiver for byggherre og entreprenør på de store samferdselsprosjektene. Vi styrker organisasjonen på alle områder, og vil også ansette flere senior prosjektledere og prosjekteringsledere til våre kontorer i hele landet som kan ta ansvar i de største prosjektene. Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring som prosjektleder i en stilling hvor du får spille en avgjørende rolle i Rambølls suksess i å levere bærekraftige samferdselsprosjekter.

 

Velkommen til vår avdeling for prosjektledelse Samferdsel

Vi har vunnet flere store samferdselsprosjekter og ønsker nå å ansette flere senior prosjektledere og prosjekteringsledere som kan lede prosjektet og prosjekteringsarbeidet. Prosjektene er tverrfaglige, og ofte samspills- eller totalentrepriser med norske og utenlandske entreprenører. Hvis kunden ikke er entreprenør er det typiske offentlige kunder som Statens vegvesen, Bane NOR, Ruter, Sporveien AS og Nye Veier AS som vi har kontrakt med.

 

Prosjektleder er ansvarlig for prosjektets daglige styring, inkludert tid, økonomi, kvalitet, HMS og bærekraftighet. Du vil lede prosjektorganisasjonen, holde fokus på kundens mål og prosjektets mål. Som prosjektleder vil rapportere til prosjekteier/ styringsgruppe.

 

Prosjekteringsleder styrer den interne prosjekteringsgruppen, koordinerer leveransen og grensesnittene og har fokus på god kommunikasjon på tvers av fagområder for å sikre framdrift og kvalitet i prosjekteringen – dette inkluderer bruk av beste praksis for å lage løsninger som oppfyller kundenes behov og krav. Som prosjekteringsleder vil du rapportere til prosjektleder.

 

Prosjektfaget er i endring og nye samarbeidsmodeller krever også innsikt i digitale verktøy og bærekraft i prosjekt. Tradisjonelle arbeidsprosesser utfordres, endres og effektiviseres, og som prosjektleder eller prosjekteringsleder er du med og legger premissene for utviklingen av rådgivers rolle i samspill med byggherre og entreprenør. Du vil rapportere til både avdelingsleder for prosjektledelse i linja og våre prosjekteiere i prosjekt.

 

Noen av våre største og viktigste prosjekter for 2021 er:

 • Nittedal stasjon, totalentreprise detaljfase
 • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, totalentreprise jernbaneteknikk
 • Intercity Dovre, planprosess med teknisk detaljplan
 • Intercity Moss, teknisk detaljplan
 • Østfoldbanen hensetting, teknisk detaljplan og reguleringsplan
 • E16 Bjørum – Skaret, detaljprosjektering og byggeoppfølging
 • E6 Kolomoen – Arnkvern, totalentreprise detaljfase
 • E6 Ulsberg-Vindåsliene, totalentreprise samhandling og detaljfase
 • E6 Ranheim – Værnes, totalentreprise detaljfase
 • E18 Mandal Øst – Mandal by, totalentreprise detaljfase
 • E39 – tre fjordkrysninger Nord-Vestlandet, rammeavtale konseptfase
 • E16 Kongsvinger – Kløfta, planprosess
 • E16 og Vossebanen Arna – Stanghelle, planprosess
 • RV 555 Sotra OPS, totalentreprise tilbudsprosjekt

 

 

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Representere Rambøll mot byggherre, myndigheter og entreprenør.
 • Bidra aktivt i utviklingen av Rambølls rolle i samspillet mellom byggherre, entreprenør og rådgiver.
 • Forstå de muligheter som digitalisering gir, og være pådriver i utvikling på dette området.
 • Bidra i utviklingen av gjennomføringsmodell for store samferdselsprosjekter i samspill med entreprenørene og byggherrer.

 

Vi ønsker erfarne og utviklingsorienterte prosjektledere og prosjekteringsledere med bakgrunn fra byggherre, entreprenør eller rådgiver innen veg/jernbaneprosjekter.

 

Kontorsted

I tillegg til Oslo kan kontorsted også være Trondheim, Bergen, Drammen, Tønsberg, Kristiansand, Lillehammer, Alta, Fredrikstad eller Porsgrunn.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Velkommen til vår markedsenhet for Samferdsel

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Til dette har vi også fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger. Samferdsel i Norge teller 500 medarbeidere. Vi har divisjoner innen Veg, Bane, Geo, Bru og Konstruksjon. Som en del av avdelingen for Prosjektledelse Samferdsel får du mulighet til å delta i utviklingsnettverket for prosjektledelse på tvers av organisasjonen.

                       

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 30.05.2021.

 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Marianne Aase, 48890978, avdelingsleder for prosjektledelse Samferdsel for en uforpliktende samtale.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Rambøll

Vi er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, og det er ikke uten grunn!

I Rambøll er du med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Tjenestene vi leverer skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Som rådgiver i Rambøll blir du en del av et sterkt fagmiljø, samtidig som du jobber tett med kolleger i andre fag. Vi har stor tro på at samarbeid på tvers er med å skape kreative og langsiktige løsninger, i tillegg til at det bidrar til å utvikle kompetansen din. Vi er opptatt av at du som begynner hos oss skal få muligheter til å utvikle deg og lære gjennom hele karriereløpet. Derfor får du tidlig ansvar og tillitt - også som nyutdannet.

Du er vår viktigste ressurs
Rambøll er en kunnskapsbedrift, og medarbeiderne er vår største og viktigste ressurs. Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen.

I Rambøll har vi vært opptatt av etisk forretningsdrift og bærekraftige løsninger lenge før dette ble vanlig. Du kan lese mer om vår historie og arv her.

Les mer om Rambøll

Stillingsbeskrivelse

Rambøll har de siste årene inntatt en sterk posisjon som rådgiver for byggherre og entreprenør på de store samferdselsprosjektene. Vi styrker organisasjonen på alle områder, og vil også ansette flere senior prosjektledere og prosjekteringsledere til våre kontorer i hele landet som kan ta ansvar i de største prosjektene. Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring som prosjektleder i en stilling hvor du får spille en avgjørende rolle i Rambølls suksess i å levere bærekraftige samferdselsprosjekter.

 

Velkommen til vår avdeling for prosjektledelse Samferdsel

Vi har vunnet flere store samferdselsprosjekter og ønsker nå å ansette flere senior prosjektledere og prosjekteringsledere som kan lede prosjektet og prosjekteringsarbeidet. Prosjektene er tverrfaglige, og ofte samspills- eller totalentrepriser med norske og utenlandske entreprenører. Hvis kunden ikke er entreprenør er det typiske offentlige kunder som Statens vegvesen, Bane NOR, Ruter, Sporveien AS og Nye Veier AS som vi har kontrakt med.

 

Prosjektleder er ansvarlig for prosjektets daglige styring, inkludert tid, økonomi, kvalitet, HMS og bærekraftighet. Du vil lede prosjektorganisasjonen, holde fokus på kundens mål og prosjektets mål. Som prosjektleder vil rapportere til prosjekteier/ styringsgruppe.

 

Prosjekteringsleder styrer den interne prosjekteringsgruppen, koordinerer leveransen og grensesnittene og har fokus på god kommunikasjon på tvers av fagområder for å sikre framdrift og kvalitet i prosjekteringen – dette inkluderer bruk av beste praksis for å lage løsninger som oppfyller kundenes behov og krav. Som prosjekteringsleder vil du rapportere til prosjektleder.

 

Prosjektfaget er i endring og nye samarbeidsmodeller krever også innsikt i digitale verktøy og bærekraft i prosjekt. Tradisjonelle arbeidsprosesser utfordres, endres og effektiviseres, og som prosjektleder eller prosjekteringsleder er du med og legger premissene for utviklingen av rådgivers rolle i samspill med byggherre og entreprenør. Du vil rapportere til både avdelingsleder for prosjektledelse i linja og våre prosjekteiere i prosjekt.

 

Noen av våre største og viktigste prosjekter for 2021 er:

 • Nittedal stasjon, totalentreprise detaljfase
 • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, totalentreprise jernbaneteknikk
 • Intercity Dovre, planprosess med teknisk detaljplan
 • Intercity Moss, teknisk detaljplan
 • Østfoldbanen hensetting, teknisk detaljplan og reguleringsplan
 • E16 Bjørum – Skaret, detaljprosjektering og byggeoppfølging
 • E6 Kolomoen – Arnkvern, totalentreprise detaljfase
 • E6 Ulsberg-Vindåsliene, totalentreprise samhandling og detaljfase
 • E6 Ranheim – Værnes, totalentreprise detaljfase
 • E18 Mandal Øst – Mandal by, totalentreprise detaljfase
 • E39 – tre fjordkrysninger Nord-Vestlandet, rammeavtale konseptfase
 • E16 Kongsvinger – Kløfta, planprosess
 • E16 og Vossebanen Arna – Stanghelle, planprosess
 • RV 555 Sotra OPS, totalentreprise tilbudsprosjekt

 

 

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Representere Rambøll mot byggherre, myndigheter og entreprenør.
 • Bidra aktivt i utviklingen av Rambølls rolle i samspillet mellom byggherre, entreprenør og rådgiver.
 • Forstå de muligheter som digitalisering gir, og være pådriver i utvikling på dette området.
 • Bidra i utviklingen av gjennomføringsmodell for store samferdselsprosjekter i samspill med entreprenørene og byggherrer.

 

Vi ønsker erfarne og utviklingsorienterte prosjektledere og prosjekteringsledere med bakgrunn fra byggherre, entreprenør eller rådgiver innen veg/jernbaneprosjekter.

 

Kontorsted

I tillegg til Oslo kan kontorsted også være Trondheim, Bergen, Drammen, Tønsberg, Kristiansand, Lillehammer, Alta, Fredrikstad eller Porsgrunn.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Velkommen til vår markedsenhet for Samferdsel

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Til dette har vi også fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger. Samferdsel i Norge teller 500 medarbeidere. Vi har divisjoner innen Veg, Bane, Geo, Bru og Konstruksjon. Som en del av avdelingen for Prosjektledelse Samferdsel får du mulighet til å delta i utviklingsnettverket for prosjektledelse på tvers av organisasjonen.

                       

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 30.05.2021.

 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Marianne Aase, 48890978, avdelingsleder for prosjektledelse Samferdsel for en uforpliktende samtale.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.05.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
10 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Fakta om Rambøll