<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Yrkeshygienikar Yrkesmedisinsk avdeling, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: 1234 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:
Vikariat 50% stilling for yrkeshygienikar -- Yrkesmedisinsk avdeling

Er du yrkeshygienikar og ønskjer ein spennande jobb?Arbeidsmedisinsk poliklinikk ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, har ledig vikariat for 2 år i 50% stilling og søkjer etter ein dyktig yrkeshygienikar som skal bistå ved utgreiing av pasientar med mistenkt yrkessjukdom.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk si hovudoppgåve er å påvisa og førebyggja sjukdom som skuldast påverknader i arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøundersøkingar, tverrfaglege forskingsprosjekt og undervisning er difor prioriterte oppgåver. Den faste staben er breitt fagleg samansett med overlegar (arbeidsmedisin, lungemedisin, dermatologi og nevrologi), legar i spesialisering i arbeidsmedisin, yrkeshygienikarar, nevrospykolog, sjukepleiarar, statistikar,og kontortilsette.

Arbeidsoppgåver

 • Identifikasjon og vurdering av kjemiske, biologiske og tekniske arbeidsmiljøfaktorar som årsak til mistenkt yrkessjukdom
 • Delta i det tverrfaglege teamet rundt den enkelte pasient ved komplekse utgreiingar
 • Rådgjeving med omsyn på førebygging av yrkesrelatert sjukdom

Kvalifikasjonar

 • Sertifisert yrkeshygienikar, eventuelt med kompetanse tilsvarande krava til ein sertifisert yrkeshygienikar
 • Hovudfag/mastergrad, fortrinnsvis innan relevant fag
 • Interesse for forsking er ein fordel
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å formidle fagkunnskap, både skriftleg og munnleg
 • Søkjaren må meistre norsk og engelsk både skrifleg og munnleg.

Utdanningsretning: Kjemi, Biologi

Utdanningsnivå: Høgskule/universitet, hovudfag/mastergrad/doktorgrad

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor pasientar, andre yrkesgrupper og andre samarbeidspartnarar
 • Systematisk, analytisk, nøyaktig og målretta
 • Serviceinnstilt, fleksibel og omgjengeleg
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Positiv haldning til å tileigne seg og dele kunnskap

Vi tilbyr

 • Utfordrande oppgåver med utgreiing og førebygging av arbeidsrelatert sjukdom som mål
 • Stimulerande arbeidsmiljø i eit aktivt miljø med høg tverrfagleg kompetanse
 • I samarbeid med Universitetet i Bergen og andre lokale, nasjonale og internasjonale institusjonar er det etablert brei forskingsverksemd ved avdelinga
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Marit Grønning, Klinikkdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Stillingsprosent: 50% Vikariat Søknadsfrist: 16.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innenfor grunnerverv/eiendomsjus i en stilling hvor du vil jobbe med
31.03.2021 Bergen
Vi inviterer deg til å ta i bruk dine lederegenskaper i en stilling hvor du bidrar til å videreutvikle et
03.06.2021 Drammen
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanleggene gir maksimal verdi
03.06.2021 Sauda
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
17.06.2021 Oslo
Tolletaten er en etat i spennende utvikling og med mange endrings- og utviklingsprosesser som pågår. Etaten ferdigstilte 1. oktober 2020
17.06.2021 Oslo
Vår avdeling for Fornybar Energi er i vekst, og vi trenger nå flere unge nysgjerrige medarbeidere innenfor fagområdet vannkraft maskin.  Bli en del av et stort fagmiljø med spisskompetanse innenfor vannkraft!  I
24.06.2021 Oslo
Vis alle 26.420 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Yrkesmedisinsk avdeling, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: 1234 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:
Vikariat 50% stilling for yrkeshygienikar -- Yrkesmedisinsk avdeling

Er du yrkeshygienikar og ønskjer ein spennande jobb?Arbeidsmedisinsk poliklinikk ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, har ledig vikariat for 2 år i 50% stilling og søkjer etter ein dyktig yrkeshygienikar som skal bistå ved utgreiing av pasientar med mistenkt yrkessjukdom.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk si hovudoppgåve er å påvisa og førebyggja sjukdom som skuldast påverknader i arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøundersøkingar, tverrfaglege forskingsprosjekt og undervisning er difor prioriterte oppgåver. Den faste staben er breitt fagleg samansett med overlegar (arbeidsmedisin, lungemedisin, dermatologi og nevrologi), legar i spesialisering i arbeidsmedisin, yrkeshygienikarar, nevrospykolog, sjukepleiarar, statistikar,og kontortilsette.

Arbeidsoppgåver

 • Identifikasjon og vurdering av kjemiske, biologiske og tekniske arbeidsmiljøfaktorar som årsak til mistenkt yrkessjukdom
 • Delta i det tverrfaglege teamet rundt den enkelte pasient ved komplekse utgreiingar
 • Rådgjeving med omsyn på førebygging av yrkesrelatert sjukdom

Kvalifikasjonar

 • Sertifisert yrkeshygienikar, eventuelt med kompetanse tilsvarande krava til ein sertifisert yrkeshygienikar
 • Hovudfag/mastergrad, fortrinnsvis innan relevant fag
 • Interesse for forsking er ein fordel
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å formidle fagkunnskap, både skriftleg og munnleg
 • Søkjaren må meistre norsk og engelsk både skrifleg og munnleg.

Utdanningsretning: Kjemi, Biologi

Utdanningsnivå: Høgskule/universitet, hovudfag/mastergrad/doktorgrad

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor pasientar, andre yrkesgrupper og andre samarbeidspartnarar
 • Systematisk, analytisk, nøyaktig og målretta
 • Serviceinnstilt, fleksibel og omgjengeleg
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Positiv haldning til å tileigne seg og dele kunnskap

Vi tilbyr

 • Utfordrande oppgåver med utgreiing og førebygging av arbeidsrelatert sjukdom som mål
 • Stimulerande arbeidsmiljø i eit aktivt miljø med høg tverrfagleg kompetanse
 • I samarbeid med Universitetet i Bergen og andre lokale, nasjonale og internasjonale institusjonar er det etablert brei forskingsverksemd ved avdelinga
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Marit Grønning, Klinikkdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Stillingsprosent: 50% Vikariat Søknadsfrist: 16.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Yrkesmedisinsk avdeling, Helse Bergen