<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tospråklig lærer 10-50% skoleåret 21/22, Spesialpedagogiske tjenester Skien kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Informasjon om arbeidssted og stilling

Spesialpedagogiske tjenester SPT er en undervisningsenhet i kommunalområdet Oppvekst. Enheten består av 3 avdelinger; SPT Svanen skole, SPT Tospråk og SPT Skoleprosjektene. De utlyste lærerstillingene er innenfor avdelingen SPT Tospråk.

Med forbehold om endret elevgrunnlag lyses det ut et antall delstillinger som tospråklige lærere til elever fra språklige minoriteter for skoleåret 2020/2021, vikariater innenfor følgende språk: serbokroatisk/bosnisk, tyrkisk, tigrinja og swahili.

Undervisningsoppdraget er i hovedsak tospråklig fagopplæring i kommunens grunnskoler etter § 2.8 i oppll.
Stillingsstørrelsene varierer med elevgrunnlaget. Stillingene medfører arbeid på mer enn en skole. Det vil være en fordel om søker disponerer bil.

Arbeidsoppgaver

 • Tospråklig fagopplæring etter gjeldende læreplaner og vedtatte kommunale rutiner
 • Samarbeid med lærere/leder på de skolene der man har elever
 • Delta i faglig utviklingsarbeidet som drives i SPT

Utdanning og erfaring

 • Godkjent pedagogisk utdanning/tospråklig lærerutdanning
 • Dokumenterte norskferdigheter tilsvarende "Test i norsk - høyere nivå" (Bergenstesten)
 • Relevant undervisningspraksis

Personlige egenskaper

 • Ha et positivt elev- og læringssyn
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i møte med elever, foresatte og ansatte
 • Være omgjengelig, løsningsorientert og fleksibel
 • Ha evne til å jobbe selvstendig og skape motivasjon

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger

Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.

Slik søker du på stillingen

Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.
Adresse: Spesialpedagogiske tjenester (SPT)

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Do you want to push the boundaries of your profession and develop your excellence in an open, collaborative and empowering
10.06.2021 Oslo
Vis alle 28.491 ledige stillinger

Skien er en kommune i Telemark. Den er også fylkets administrasjonssenter og største by. Skien grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til Porsgrunn og Bamble, og i vest til Drangedal og Nome, og er en del av det som heter Grenland. Byen er en av Norges eldste og har røtter tilbake til år 900. Byen har kortbaneflyplass, Skien lufthavn, Geiteryggen, få kilometer utenfor bykjernen. Den trafikkeres i dag av Vildanden som flyr til Bergen, Stavanger og Stockholm. Skien oppsto der fallet fra Hjellevannet danner et naturlig hinder for skipsfart på Skienselva. Handelsmenn begynte å møtes her allerede på 900-tallet. Den tidligste dokumentasjonen på byprivilegier er fra 1358. Industriutbygging tok til på 1500-tallet, med gruvedrift i Glasergruva, Fossum Jernverk og sagbruk som utnytta fossefallet. Tømmerfløting på elva kom i gang på 1600-tallet, og Skien ble eksporthavn for tømmer og plank og importhavn for korn. Senere skulle byen oppleve ny fremgang som industriby, kommunikasjonsknutepunkt og fylkets administrative senter. I 1873 ble Union Bruk etablert. Norsjø–Skienkanalen ble bygget i perioden 1854–1861, Bandak-Norsjøkanalen ble åpnet i 1892. Skien fikk jernbaneforbindelse via Vestfoldbanen i 1882 og Bratsbergbanen i 1917. Befolkning 50 864 (2008)

Les mer om Skien kommune

Stillingsbeskrivelse

Informasjon om arbeidssted og stilling

Spesialpedagogiske tjenester SPT er en undervisningsenhet i kommunalområdet Oppvekst. Enheten består av 3 avdelinger; SPT Svanen skole, SPT Tospråk og SPT Skoleprosjektene. De utlyste lærerstillingene er innenfor avdelingen SPT Tospråk.

Med forbehold om endret elevgrunnlag lyses det ut et antall delstillinger som tospråklige lærere til elever fra språklige minoriteter for skoleåret 2020/2021, vikariater innenfor følgende språk: serbokroatisk/bosnisk, tyrkisk, tigrinja og swahili.

Undervisningsoppdraget er i hovedsak tospråklig fagopplæring i kommunens grunnskoler etter § 2.8 i oppll.
Stillingsstørrelsene varierer med elevgrunnlaget. Stillingene medfører arbeid på mer enn en skole. Det vil være en fordel om søker disponerer bil.

Arbeidsoppgaver

 • Tospråklig fagopplæring etter gjeldende læreplaner og vedtatte kommunale rutiner
 • Samarbeid med lærere/leder på de skolene der man har elever
 • Delta i faglig utviklingsarbeidet som drives i SPT

Utdanning og erfaring

 • Godkjent pedagogisk utdanning/tospråklig lærerutdanning
 • Dokumenterte norskferdigheter tilsvarende "Test i norsk - høyere nivå" (Bergenstesten)
 • Relevant undervisningspraksis

Personlige egenskaper

 • Ha et positivt elev- og læringssyn
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i møte med elever, foresatte og ansatte
 • Være omgjengelig, løsningsorientert og fleksibel
 • Ha evne til å jobbe selvstendig og skape motivasjon

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger

Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.

Slik søker du på stillingen

Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.
Adresse: Spesialpedagogiske tjenester (SPT)

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Skien kommune