<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Undervisningsstillinger innen bioingeniørfag Høgskolen i Innlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Institutt for Bioteknologi, ved Høgskolen i Innlandet, søker undervisningspersonell med høy bioingeniørfaglig kompetanse og med bakgrunn på minimum mastergradsnivå (høgskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis) til studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag.  Det er behov for undervisningskompetanse tilsvarende en 60% undervisningsstilling, alternativt flere kombinerte deltidsstillinger/bistillinger for kombinasjon av tilsettingsforhold ved helseforetaket Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. Stillingen/-e er fast og ønskes besatt fra august-september 2021. 

Om institutt- og utdanningstilbud

Institutt for bioteknologi, som for tiden har 22 ansatte, hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, og holder til i Biohus på studiested Hamar. Ved instituttet tilbys en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi og en ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med Institutt for skog- og utmarksfag. I tillegg har instituttet etablerte en bachelor i bioingeniørfag med oppstart i august 2021.

Om stillingene

Stillingene er tilknyttet studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag og arbeidsoppgaver tillagt stillingen/-e omfatter følgende:

 • Undervisning og veiledning innen laboratoriemedisin og -teknologi for fagområdene patologi, medisinsk mikrobiologi, transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og/eller undervisning i kvalitetssikring med metodevalidering, analytisk kvalitetsovervåking og automasjon.
 • Samarbeide med praksisfeltet om praksisstudier

Den/de som ansettes kan også tildeles andre undervisningsoppgaver på studieprogrammet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Instituttledere Frøydis Deinboll Myromslien (epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon , tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon)


Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • Det er et krav at søker er autorisert bioingeniør med minimum en mastergrad eller liknende innen relevant fagområde
 • Det kreves arbeidserfaring fra medisinsk laboratorium innen ett eller flere av følgende emner:

                       -Patologi

                       -Medisinsk mikrobiolog

                       -Transfusjonsmedisin

                       -Medisinsk biokjemi

                       -Hematologi og hemostase

 • Det kreves erfaring fra analytisk kvalitetsovervåking og metodevalidering med bruk av statistiske verktøy
 • Det kreves erfaring innen automasjon
 • Det er en fordel med erfaring fra undervisning og/eller veiledning i høyere utdanning

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Det forutsettes gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det forventes god formidlingsevne og et tydelig studentengasjement

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 •  Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Den som tilsettes må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Søknaden må utformes på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vurdering av hvilken kandidat/-er som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Ved eventuell ansettelse i flere bistillinger, prioriteres det slik at kandidatene har komplementerbare fagområder. Søkerne bes angi om det søkes 60 % stilling eller bistilling, eller begge deler. Der kandidatene ellers stiller likt vil søkere med førstekompetanse bli prioritert.

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se
  og
 • Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedleggene eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode etter kvalifikasjoner i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, på Blæstad, Rena og Evenstad.

Les mer om Høgskolen i Innlandet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Institutt for Bioteknologi, ved Høgskolen i Innlandet, søker undervisningspersonell med høy bioingeniørfaglig kompetanse og med bakgrunn på minimum mastergradsnivå (høgskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis) til studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag.  Det er behov for undervisningskompetanse tilsvarende en 60% undervisningsstilling, alternativt flere kombinerte deltidsstillinger/bistillinger for kombinasjon av tilsettingsforhold ved helseforetaket Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. Stillingen/-e er fast og ønskes besatt fra august-september 2021. 

Om institutt- og utdanningstilbud

Institutt for bioteknologi, som for tiden har 22 ansatte, hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, og holder til i Biohus på studiested Hamar. Ved instituttet tilbys en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi og en ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med Institutt for skog- og utmarksfag. I tillegg har instituttet etablerte en bachelor i bioingeniørfag med oppstart i august 2021.

Om stillingene

Stillingene er tilknyttet studieprogrammet bachelor i bioingeniørfag og arbeidsoppgaver tillagt stillingen/-e omfatter følgende:

 • Undervisning og veiledning innen laboratoriemedisin og -teknologi for fagområdene patologi, medisinsk mikrobiologi, transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og/eller undervisning i kvalitetssikring med metodevalidering, analytisk kvalitetsovervåking og automasjon.
 • Samarbeide med praksisfeltet om praksisstudier

Den/de som ansettes kan også tildeles andre undervisningsoppgaver på studieprogrammet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Instituttledere Frøydis Deinboll Myromslien (epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon , tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon)


Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • Det er et krav at søker er autorisert bioingeniør med minimum en mastergrad eller liknende innen relevant fagområde
 • Det kreves arbeidserfaring fra medisinsk laboratorium innen ett eller flere av følgende emner:

                       -Patologi

                       -Medisinsk mikrobiolog

                       -Transfusjonsmedisin

                       -Medisinsk biokjemi

                       -Hematologi og hemostase

 • Det kreves erfaring fra analytisk kvalitetsovervåking og metodevalidering med bruk av statistiske verktøy
 • Det kreves erfaring innen automasjon
 • Det er en fordel med erfaring fra undervisning og/eller veiledning i høyere utdanning

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Det forutsettes gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det forventes god formidlingsevne og et tydelig studentengasjement

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 •  Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Den som tilsettes må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Søknaden må utformes på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vurdering av hvilken kandidat/-er som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Ved eventuell ansettelse i flere bistillinger, prioriteres det slik at kandidatene har komplementerbare fagområder. Søkerne bes angi om det søkes 60 % stilling eller bistilling, eller begge deler. Der kandidatene ellers stiller likt vil søkere med førstekompetanse bli prioritert.

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se
  og
 • Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedleggene eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode etter kvalifikasjoner i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 21
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 22
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
17 ledige stillinger

Fakta om Høgskolen i Innlandet