<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO er tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til å gjennomføre kompetanseutvikling for lærere som arbeider med nyankomne elever. NAFO søker derfor etter en ny medarbeider i en midlertidig stilling på 1 år som vil ha midlertidige arbeidsoppgaver knyttet til yrkesfag i videregående opplæring. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid i yrkesfaglige studieretninger, fortrinnsvis helse- og oppvekstfag og fra arbeid med flerspråklige elever. Ønsket tiltredelse er 1. august 2021, og stillingen vil som nevnt ha varighet på 1 år fra oppstart.

Arbeidsoppgaver

• Utvikle læringsressurser og veiledningsmateriell for yrkesfag, primært helse- og oppvekstfag
• Arbeide med nettressurser
• Arbeide med kompetanseutvikling og veiledning• Inngå i interne arbeidsgrupper

Vi ser etter deg som har


• Høgskole- universitetsutdanning, helst på masternivå, med flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende i fagkretsen
• Erfaring fra yrkesfaglige utdanningsprogram, fortrinnsvis fra helse- og oppvekstfag• God kjennskap til læreplaner og regelverk• Erfaring fra arbeid med flerspråklige elever• God kunnskap om regelverk og læreplaner• Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid• God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Du bør ha

• Erfaring fra arbeid med elever med kort botid i Norge
• Erfaring fra arbeid med nettressurser
• Gode digitale ferdigheter• Erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter

Vi kan tilby deg


• muligheter for faglig utvikling
• et kreativt og utviklende arbeidsmiljø• låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger


Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med
• senterleder Sigrun Aamodt, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon• nestleder Dag Fjæstad, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 451 700 – 597 000 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

NAFO er tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til å gjennomføre kompetanseutvikling for lærere som arbeider med nyankomne elever. NAFO søker derfor etter en ny medarbeider i en midlertidig stilling på 1 år som vil ha midlertidige arbeidsoppgaver knyttet til yrkesfag i videregående opplæring. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid i yrkesfaglige studieretninger, fortrinnsvis helse- og oppvekstfag og fra arbeid med flerspråklige elever. Ønsket tiltredelse er 1. august 2021, og stillingen vil som nevnt ha varighet på 1 år fra oppstart.

Arbeidsoppgaver

• Utvikle læringsressurser og veiledningsmateriell for yrkesfag, primært helse- og oppvekstfag
• Arbeide med nettressurser
• Arbeide med kompetanseutvikling og veiledning• Inngå i interne arbeidsgrupper

Vi ser etter deg som har


• Høgskole- universitetsutdanning, helst på masternivå, med flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende i fagkretsen
• Erfaring fra yrkesfaglige utdanningsprogram, fortrinnsvis fra helse- og oppvekstfag• God kjennskap til læreplaner og regelverk• Erfaring fra arbeid med flerspråklige elever• God kunnskap om regelverk og læreplaner• Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid• God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Du bør ha

• Erfaring fra arbeid med elever med kort botid i Norge
• Erfaring fra arbeid med nettressurser
• Gode digitale ferdigheter• Erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter

Vi kan tilby deg


• muligheter for faglig utvikling
• et kreativt og utviklende arbeidsmiljø• låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger


Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med
• senterleder Sigrun Aamodt, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon• nestleder Dag Fjæstad, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 451 700 – 597 000 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
21 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet