<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Radiografar Radiologisk seksjon FSS, Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon80 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 2 x 100% faste radiograf stillingar frå september 2021

Førde sentralsjukehus er eit middels stort sjukehus som m.a. har kliniske avdelingar for indremedisin, kirurgi, ortopedi, nevrologi, kreft, barn og ungdom, kvinneklinikk, føde og barsel), øyre-nase-hals, intensiv, samt psykiatri.

Radiologisk seksjon ved Førde sentralsjukehus er ein av tre seksjonar i Radiologisk avdeling Helse Førde. Dei andre seksjonane er lokalisert ved Nordfjord- og Lærdal sjukehus. Vi utfører undersøkingar innan CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning/angio og mammografi ved seksjonen. Seksjonen i Førde har også ei eining i Florø som utfører røntgenundersøkingar. Vi er ei mellomstor avdeling med omlag 50 tilsette, der 31 er radiografar.

Vi har ledig to 100% radiograf stillingar som følgje av at ein radiograf sluttar og ei stilling nyleg vart tilført.
Stillingane blir ein del av ei 3-delt turnus ordning med arbeid dag, kveld, natt, og kvar 3-4. helg.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging og gjennomføring av undersøkingar ved CT, konvensjonell røntgen, gjennomlysing/intervensjon og eventuelt MR.
 • Tilrettelegge og assistere for radiolog ved ultralyd (mest på vakt)
 • Samarbeide med andre einingar og profesjonar
 • Arbeid i 3-delt turnus
 • For ei av stillingane kan det bli aktuelt å ta del i t.d. kvalitetsarbeid som m.a. utarbeiding eller revisjon av rutiner saman med fagradiografar, leiar eller andre. Arbeidsoppgåver kan avtalast ved tilsetjing ut frå bakgrunn og kvalifikasjonar hos søkjar.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som radiograf
 • Meistre norsk godt både skrifteleg og munnleg
 • Det er ønskjeleg med kompetanse og erfaring innan MR
 • For ei av stillingane er det ønskjeleg med utvida kompetanse i eit eller fleire av fagfelta innan radiografi, erfaring innan relevant kvalitetsarbeid, veiledning
 • Anna relevant kompetanse eller erfaring som kan vere med å styrke kunnskapen i seksjonen er også aktuelt
 • God kunnskap i bruk av Office,
 • Evne til god skriftleg framstilling på nynorsk

Personlege eigenskapar

 • Godt humør og positiv innstilling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Sjølvstendig, fokusert og ansvarsbevisst
 • Fagleg engasjert og interessert
 • Initiativrik og handlekraftig
 • Arbeider godt i team
 • Fleksibel

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hyggeleg arbeidsmiljø
 • Fagleg utfordring og utvikling
 • Tilpassa opplæring
 • Arbeid i IA-bedrift

Kontaktinformasjon

Reidun Brekke, Seksjonsleiar FSS og LSH, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon80 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.09.2021 Søknadsfrist: 19.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innenfor grunnerverv/eiendomsjus i en stilling hvor du vil jobbe med
31.03.2021 Bergen
Vi inviterer deg til å ta i bruk dine lederegenskaper i en stilling hvor du bidrar til å videreutvikle et
03.06.2021 Drammen
We invite you to bring your professional engineering background and passion for sustainable energy into play, as you contribute to
03.06.2021 Oslo
Regionens tekniske avdeling yter ekspertise til kraftverksgrupper og prosjekter slik at drift, vedlikehold og utvikling av kraftanleggene gir maksimal verdi
03.06.2021 Sauda
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
17.06.2021 Oslo
Tolletaten er en etat i spennende utvikling og med mange endrings- og utviklingsprosesser som pågår. Etaten ferdigstilte 1. oktober 2020
17.06.2021 Oslo
Vår avdeling for Fornybar Energi er i vekst, og vi trenger nå flere unge nysgjerrige medarbeidere innenfor fagområdet vannkraft maskin.  Bli en del av et stort fagmiljø med spisskompetanse innenfor vannkraft!  I
24.06.2021 Oslo
Vis alle 26.420 ledige stillinger

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Les mer om Radiologisk seksjon FSS, Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon80 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 2 x 100% faste radiograf stillingar frå september 2021

Førde sentralsjukehus er eit middels stort sjukehus som m.a. har kliniske avdelingar for indremedisin, kirurgi, ortopedi, nevrologi, kreft, barn og ungdom, kvinneklinikk, føde og barsel), øyre-nase-hals, intensiv, samt psykiatri.

Radiologisk seksjon ved Førde sentralsjukehus er ein av tre seksjonar i Radiologisk avdeling Helse Førde. Dei andre seksjonane er lokalisert ved Nordfjord- og Lærdal sjukehus. Vi utfører undersøkingar innan CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning/angio og mammografi ved seksjonen. Seksjonen i Førde har også ei eining i Florø som utfører røntgenundersøkingar. Vi er ei mellomstor avdeling med omlag 50 tilsette, der 31 er radiografar.

Vi har ledig to 100% radiograf stillingar som følgje av at ein radiograf sluttar og ei stilling nyleg vart tilført.
Stillingane blir ein del av ei 3-delt turnus ordning med arbeid dag, kveld, natt, og kvar 3-4. helg.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging og gjennomføring av undersøkingar ved CT, konvensjonell røntgen, gjennomlysing/intervensjon og eventuelt MR.
 • Tilrettelegge og assistere for radiolog ved ultralyd (mest på vakt)
 • Samarbeide med andre einingar og profesjonar
 • Arbeid i 3-delt turnus
 • For ei av stillingane kan det bli aktuelt å ta del i t.d. kvalitetsarbeid som m.a. utarbeiding eller revisjon av rutiner saman med fagradiografar, leiar eller andre. Arbeidsoppgåver kan avtalast ved tilsetjing ut frå bakgrunn og kvalifikasjonar hos søkjar.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som radiograf
 • Meistre norsk godt både skrifteleg og munnleg
 • Det er ønskjeleg med kompetanse og erfaring innan MR
 • For ei av stillingane er det ønskjeleg med utvida kompetanse i eit eller fleire av fagfelta innan radiografi, erfaring innan relevant kvalitetsarbeid, veiledning
 • Anna relevant kompetanse eller erfaring som kan vere med å styrke kunnskapen i seksjonen er også aktuelt
 • God kunnskap i bruk av Office,
 • Evne til god skriftleg framstilling på nynorsk

Personlege eigenskapar

 • Godt humør og positiv innstilling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Sjølvstendig, fokusert og ansvarsbevisst
 • Fagleg engasjert og interessert
 • Initiativrik og handlekraftig
 • Arbeider godt i team
 • Fleksibel

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hyggeleg arbeidsmiljø
 • Fagleg utfordring og utvikling
 • Tilpassa opplæring
 • Arbeid i IA-bedrift

Kontaktinformasjon

Reidun Brekke, Seksjonsleiar FSS og LSH, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon80 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.09.2021 Søknadsfrist: 19.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Radiologisk seksjon FSS, Helse Førde