<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosessoperatørar Hydro

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Hydro Aluminium Metal er ein leiande leverandør av pressbolt, valseblokker, støypelegeringar, tråd og høgreint aluminium, og har eit globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 tilsette. Me har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredelar av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Sidan 1905 har Hydro utvikla naturressursar til verdifulle produkt for menneske og verksamheiter, med fokus på trygge og gode arbeidsplassar for våre 34 000 tilsette på over 140 stader i verda. Hydro skal vera leiande i arbeidet med å utforma ei berekraftig framtid, og ynskjer å skapa meir livskraftige samfunn gjennom nyskapande og effektiv utvikling av naturressursar til løysingar og produkt som betyr noko.

 

Husnes ligg i Kvinnherad kommune i Sunnhordland, med gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Området kan by på ein idyllisk skjergard, høge fjell og isbrear, og det er moglegheiter for varierte fritidsaktivitetar på både sommar- og vinterstid. Hydro Husnes produserer aluminium i ein elektrolyseprosess. Flytande aluminium frå elektrolysen blir så støypt ut som pressbolt, og sendt til kundar for ekstrudering.

 

Hydro Husnes er i vekst, og treng å auke sin faste bemanning på skift. Det vil også bli ledig midlertidige stillingar på skift. Dei ledige posisjonane vil være i Støyperi, Anodemontasje, Elektrolyse og Kai/Logistikk. 


Arbeidsoppgåvene til ein prosessoperatør blir utført i produksjonslokala, og vil vera allsidige og varierte. Dette inneber daglege driftsoppgåver og prosessovervaking. Mange av oppgåvene blir utført med køyretøy eller kran. Prosessoperatøren skal bidra til mest mogleg sikker og effektiv produksjon av aluminium og aluminiumsprodukt 
  
Kvalifikasjonar  

 • Relevant fagbrev er ynskjeleg   
 • Erfaring frå prosessindustri eller tilsvarande
 • Førarkort klasse B  
 • Truck- og kransertifikat er ynskjeleg 
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
   

Vi søkjer deg som er oppteken av sikkerheit og kan visa til god HMS åtferd. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og bidreg til eit godt arbeidsmiljø. 
 
Tilleggsinformasjon 

Over tid vil bedriften legga til rette for opplæring mot fagbrev og ulike sertifikat.

 

Ver venleg og legg ved alle relevante vitnemål, karakterutskrifter og sertifikat med søknaden. Me aksepterer berre elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottakast ikkje på e-post.

 

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er integrert i Hydro sitt daglege virke. Det er vårt ansvar å beskytta våre tilsette si helse og sikkerheit, og bidra til ei berekraftig utvikling i dei miljøa der me opererer. Me søker difor tilsette som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-haldningar og -handlingar.

 

Søknadsfrist: 24.05.2021

 

Viss du har spørsmål kan du kontakta:

 

Leiar:
Svein Martin Kaldestad
Mobil: (Norway +47) 97040281

 

Rekrutterar:
Bodil Madslien
Mobil: (Norway +47) 41617458 

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Bli kjent med Hydro!

Vi er et globalt selskap som består av ambisiøse og dyktige medarbeidere som utfordrer og belønner hverandre. Som vår kollega får du muligheter til og ansvar for å utvikle dine ferdigheter. Vi setter klare forventninger som oppmuntrer til kontinuerlig prestasjonsforbedring, innovasjon og en sterk konkurranseevne.     

I Hydro ser vi etter personer som er ivrige etter å lære og arbeide sammen for å nå felles mål. Det er viktig for oss at nyansatte følger Hydros etiske retningslinjer og etterlever våre kjerneverdier som er Omtanke, Mot og Samarbeid. Hvis du velger å arbeide hos oss, kommer vi til å gjøre vårt beste for å oppfylle dine behov. Er du klar for utfordringen?

Hvem vi er

Med virksomhet over hele verden dekker vi hele verdikjeden for aluminium. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, i alt fra å utvinne råmaterialer til å utvikle bærekraftige aluminiumløsninger for fremtiden.

Vi er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på innovative og effektive måter.

Bli kjent med livet i Hydro, og skap din karriere med oss. 
Vår viktigste ressurs er vår samlede hjernekraft. Den beste løsningen for å skape innovasjon og utvikle smarte aluminiumløsninger for fremtiden, er å la eksperter møtes og arbeide sammen. Vårt mål er at vi skal bringe frem det beste i hverandre og skape varige verdier gjennom samarbeid og partnerskap. 

Vi er globale, men finnes sannsynligvis nær deg 
Hydro er et stort industriselskap. Vi tilbyr et bredt spekter av stillinger på våre mange anlegg og produksjonsenheter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa. Du kan også skape deg en karriere innen IT, forretningsutvikling, salg, regnskap, økonomi, juss, HR, markedsføring og kommunikasjon på våre salgskontorer og vårt hovedkontor i Oslo. I Hydro blir du en del av en større historie. En historie formet av deg. 

Som en av oss får du mulighet til å arbeide med et sterkt team av dyktige kolleger, som alltid samarbeider for å utfylle, støtte og utvikle hverandre. Vi tilbyr utviklingsmuligheter, konkurransedyktige lønninger, helsetjenester og velferdspakker.  

Vi er en løsningsorientert organisasjon som setter kunden først, og verdsetter høyt at folk har evne til å utvikle seg, endre seg, tilpasse seg og levere. 

En historie om kreativitet, velstand og respekt 
Innovativ og bærekraftig bearbeiding av naturressurser er kjernen i Hydro. Det hele begynte i 1905 med den første vellykkede bruken av vannkraft til å trekke ut nitrogen fra luften. Produksjon av mineralsk gjødsel ville sikre nok mat for den voksende befolkningen. I dag utvinner og foredler vi våre egne råmaterialer, produserer vår egen fornybare energi, produserer primæraluminium basert på vår egen teknologi og utvikler avanserte og bærekraftige aluminiumløsninger. Vi gjenvinner også mer og mer for å bringe så mye som mulig av det uendelig gjenvinnbare metallet aluminium tilbake i kretsløpet.  

Vår historie har alltid handlet om å produsere nyttige produkter som verden trenger, om menneskelig kreativitet og driftighet for å temme det som naturen har å tilby, om evnen til å se muligheter og forstå begrensninger. Vår historie er preget av en vital kraft av mennesker som bryr seg om hverandre og verden rundt dem. 

Den viktige balansen mellom arbeid og fritid 
Vi kompromisser aldri med sikkerheten til våre ansatte. Vi mener også at det er svært viktig å ha et godt liv utenom arbeidet. For å gjøre det mulig å kombinere en vellykket karriere med en sunn livsstil tilbyr vi en rekke fordeler for våre ansatte. Det gjør vi f.eks. ved å gi mulighet til fleksible arbeidsmåter. Dessuten tilbyr vi flere rekreasjonsmuligheter og sosiale aktiviteter for at våre medarbeidere skal føle seg energiske, inspirerte og tilfredse. 

Hvorfor Hydro?

Med oss er du en del av en større historie. En historie formet av deg. Hvis du søker internasjonale muligheter og profesjonell utvikling og ønsker å være en del av et vennlig og inkluderende team, bør du vurdere å søke på en stilling hos oss.

Hydro er et selskap med global rekkevidde – og lokal tilstedeværelse. Vi er involvert i aktiviteter i mer enn 40 land, på alle kontinenter. Det gjør at vi kan tilby deg mange spennende muligheter og karriereveier innenfor de ulike forretningsområdene, fagfeltene og lokasjonene. Som en del av vårt verdifulle, globale Hydro-nettverk kan du opprettholde en kontinuerlig læringskurve. 

Globale muligheter 
Det finnes få selskaper som kan sammenlignes med Hydro, selv i en internasjonal kontekst. Vi arbeider i hele verdikjeden for aluminium, fremtidens metall. Som en del av vårt team får du spennende muligheter til læring og utvikling. Hvis du er interessert i førstehåndskunnskap om hvordan det er å arbeide i et stort, vellykket selskap med en stolt historie og en lovende fremtid, bør du vurdere å bli en del av Hydro-familien! 

En karriere i Hydro er en spennende mulighet for deg til å arbeide i utlandet i kortere eller lengre perioder. Vi har en betydelig internasjonal tilstedeværelse i mer enn 40 land rundt om i verden, og vi er alltid på jakt etter folk med en global innstilling og evne til å utveksle ideer over landegrensene. 

Vi er med andre ord avhengige av å ha medarbeidere med ulike bakgrunner, kompetanser og tenkemåter for å kunne forme vår historie som et innovativt og bærekraftig selskap.

Les mer om Hydro

Stillingsbeskrivelse

Hydro Aluminium Metal er ein leiande leverandør av pressbolt, valseblokker, støypelegeringar, tråd og høgreint aluminium, og har eit globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 tilsette. Me har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredelar av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Sidan 1905 har Hydro utvikla naturressursar til verdifulle produkt for menneske og verksamheiter, med fokus på trygge og gode arbeidsplassar for våre 34 000 tilsette på over 140 stader i verda. Hydro skal vera leiande i arbeidet med å utforma ei berekraftig framtid, og ynskjer å skapa meir livskraftige samfunn gjennom nyskapande og effektiv utvikling av naturressursar til løysingar og produkt som betyr noko.

 

Husnes ligg i Kvinnherad kommune i Sunnhordland, med gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Området kan by på ein idyllisk skjergard, høge fjell og isbrear, og det er moglegheiter for varierte fritidsaktivitetar på både sommar- og vinterstid. Hydro Husnes produserer aluminium i ein elektrolyseprosess. Flytande aluminium frå elektrolysen blir så støypt ut som pressbolt, og sendt til kundar for ekstrudering.

 

Hydro Husnes er i vekst, og treng å auke sin faste bemanning på skift. Det vil også bli ledig midlertidige stillingar på skift. Dei ledige posisjonane vil være i Støyperi, Anodemontasje, Elektrolyse og Kai/Logistikk. 


Arbeidsoppgåvene til ein prosessoperatør blir utført i produksjonslokala, og vil vera allsidige og varierte. Dette inneber daglege driftsoppgåver og prosessovervaking. Mange av oppgåvene blir utført med køyretøy eller kran. Prosessoperatøren skal bidra til mest mogleg sikker og effektiv produksjon av aluminium og aluminiumsprodukt 
  
Kvalifikasjonar  

 • Relevant fagbrev er ynskjeleg   
 • Erfaring frå prosessindustri eller tilsvarande
 • Førarkort klasse B  
 • Truck- og kransertifikat er ynskjeleg 
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
   

Vi søkjer deg som er oppteken av sikkerheit og kan visa til god HMS åtferd. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og bidreg til eit godt arbeidsmiljø. 
 
Tilleggsinformasjon 

Over tid vil bedriften legga til rette for opplæring mot fagbrev og ulike sertifikat.

 

Ver venleg og legg ved alle relevante vitnemål, karakterutskrifter og sertifikat med søknaden. Me aksepterer berre elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottakast ikkje på e-post.

 

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er integrert i Hydro sitt daglege virke. Det er vårt ansvar å beskytta våre tilsette si helse og sikkerheit, og bidra til ei berekraftig utvikling i dei miljøa der me opererer. Me søker difor tilsette som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-haldningar og -handlingar.

 

Søknadsfrist: 24.05.2021

 

Viss du har spørsmål kan du kontakta:

 

Leiar:
Svein Martin Kaldestad
Mobil: (Norway +47) 97040281

 

Rekrutterar:
Bodil Madslien
Mobil: (Norway +47) 41617458 

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
9 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
 • Antall lærlinger: 80 (flere)

Fakta om Hydro