<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fagbioingeniør Laboratorieklinikken/ Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Presentasjon av stillingen:

Mikrobiologisk avdeling, som vart akkreditert av Norsk Akkreditering i 2015, har om lag 100 tilsette. Avdelinga har ansvar for mikrobiologisk diagnostikk i Helse Bergen og omliggjande kommunar, og er mellom dei største mikrobiologiske avdelingane i landet. Avdelinga har fleire einingar - Virologisk seksjon, Bakteriologisk seksjon, Molekylærbiologisk seksjon, eit prøvemottak og eit medieproduksjonslaboratorium.

Ved Molekylærbiologisk seksjon er det ledig to fagbioingeniørstillingar knytt til koronavirusdiagnostikk. Diagnostikken er kompleks, og det vert nytta mange ulike ekstraksjons- og PCR-instrument. Det er behov for fagbioingeniørar som kan ha ansvar for PCR-metodane som nyttast til påvising av SARS-CoV-2 og til å skilje mellom dei ulike variantane. Dette inneber og ansvar for fleire instrument, mellom anna Biomek. Opplæring av personell er ei viktig oppgåve. Diagnostikken vert utført heile døgnet, noko som gjer at mange bioingeniørar må ha kompetanse til å utføre analysane. Det er planlagd at nokre av instrumenta etter kvart òg skal nyttast til anna diagnostikk og at fagansvaret då kan verte endra til å omfatte meir enn SARS-CoV-2.

Arbeidsoppgåver

 • Instrumentansvar for Biomek og Maelstrøm 9600, inkludert feilsøking og programmering
 • Fagansvar for SARS-CoV-2 PCR
 • Fagansvar for PCR-baserte metodar for å skilje mellom ulike SARS-CoV-2 variantar
 • Opplæring av bioingeniørar
 • Kommunikasjon med Prøvemottak og andre som er involverte i diagnostikken av SARS-CoV-2

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Må kunne meistre norsk munnleg og skriftleg
 • Erfaring med PCR-basert diagnostikk og mikrobiologi
 • Erfaring med robotiserte metoder for nukleinsyreekstraksjon
 • Erfaring med feilsøking og opplæring
 • Relevant vidareutdanning

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig, men jobbar godt i lag med andre
 • Fleksibel
 • Løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Spennande oppgåver i eit triveleg arbeidsmiljø
 • Løn iht gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Randi Monsen Nygaard, Driftsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Jonas Lies vei 87
5021 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.06.2021 Søknadsfrist: 19.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Laboratorieklinikken/ Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Presentasjon av stillingen:

Mikrobiologisk avdeling, som vart akkreditert av Norsk Akkreditering i 2015, har om lag 100 tilsette. Avdelinga har ansvar for mikrobiologisk diagnostikk i Helse Bergen og omliggjande kommunar, og er mellom dei største mikrobiologiske avdelingane i landet. Avdelinga har fleire einingar - Virologisk seksjon, Bakteriologisk seksjon, Molekylærbiologisk seksjon, eit prøvemottak og eit medieproduksjonslaboratorium.

Ved Molekylærbiologisk seksjon er det ledig to fagbioingeniørstillingar knytt til koronavirusdiagnostikk. Diagnostikken er kompleks, og det vert nytta mange ulike ekstraksjons- og PCR-instrument. Det er behov for fagbioingeniørar som kan ha ansvar for PCR-metodane som nyttast til påvising av SARS-CoV-2 og til å skilje mellom dei ulike variantane. Dette inneber og ansvar for fleire instrument, mellom anna Biomek. Opplæring av personell er ei viktig oppgåve. Diagnostikken vert utført heile døgnet, noko som gjer at mange bioingeniørar må ha kompetanse til å utføre analysane. Det er planlagd at nokre av instrumenta etter kvart òg skal nyttast til anna diagnostikk og at fagansvaret då kan verte endra til å omfatte meir enn SARS-CoV-2.

Arbeidsoppgåver

 • Instrumentansvar for Biomek og Maelstrøm 9600, inkludert feilsøking og programmering
 • Fagansvar for SARS-CoV-2 PCR
 • Fagansvar for PCR-baserte metodar for å skilje mellom ulike SARS-CoV-2 variantar
 • Opplæring av bioingeniørar
 • Kommunikasjon med Prøvemottak og andre som er involverte i diagnostikken av SARS-CoV-2

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Må kunne meistre norsk munnleg og skriftleg
 • Erfaring med PCR-basert diagnostikk og mikrobiologi
 • Erfaring med robotiserte metoder for nukleinsyreekstraksjon
 • Erfaring med feilsøking og opplæring
 • Relevant vidareutdanning

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig, men jobbar godt i lag med andre
 • Fleksibel
 • Løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Spennande oppgåver i eit triveleg arbeidsmiljø
 • Løn iht gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Randi Monsen Nygaard, Driftsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Jonas Lies vei 87
5021 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.06.2021 Søknadsfrist: 19.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Laboratorieklinikken/ Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen