<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kommunal fastlege Hareid kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli med i vidareutviklinga av våre velferdstenester? Blir du med inn i det nye helsehus på Hareid, med fantastisk utsikt over fjorden og Sunnmørsalpane?
Vi har ledig ei 100% fast stilling som kommunal fastlege. Startdato blir etter nærare avtale med deg.

Hareid kommune har seks heile legestillingar/legeheimlar, der fire er sjølvstendig næringsdrivande. Den ledige stillinga har listetak på 950, med opning for individuell tilpassing. Det er aktuelt med kommunale oppgåver, slik som smittevern, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og kommuneoverlege.

Hareid kommune er medeigar i Hareid legesenter AS, og det er inngått avtalar med gode økonomiske vilkår. Hareid legesenter flytta i slutten av april inn i nytt og moderne helsehus. I helsehuset vil du også finne helsestasjon, NAV, fylkestannlege og bibliotek. Legesenteret har dyktige helsesekretærar som støttepersonell. Det er eit godt samarbeid med kommunale helsetenester som psykisk helse- og rus, sjukeheim, heimetenesta og helsestasjon. I legetenesta er det godt samarbeid. Det er arbeidsdagar med høve til faglege diskusjonar og rettleiing, med fokus på å yte tenester av god kvalitet. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgåver, der det er rom for å fordele kommunale legeoppgåver etter interesse- og kompetanseområde.

Arbeidsoppgåver

Kurativ praksis og kommunale oppgåver. Fordeling av kommunale oppgåver mellom dei seks legane, vert gjort på bakgrunn av kompetanse og interesseområde. Kommuneoverlege/medisinskfagleg rådgjevar er også aktuelt om ønskjeleg, anten i kombinasjon som fastlege eller i lag med andre kommunale oppgåver.
Saman med Ulstein kommune har vi per d.d 14-delt interkommunal legevakt med hjelpepersonell på ettermiddag, kveld og helg. Det er interkommunal 35-delt nattlegevakt i lag med kommunane Hareid, Ørsta, Volda, Herøy og Sande.

Kvalifikasjonar

Søkjar må fylle kompetansekrav jf. Du meistrar skandinaviske språk godt -- skriftleg og munnleg -- og har god digital kompetanse.

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Sjølvstendig og strukturert
 • Løysings- og utviklingsorientert
 • Fleksibel og initiativrik

Vi legg vekt på at du er personleg eigna til stillinga.

Vi tilbyr

 • Spanande arbeidsoppgåver
 • Rettleiing av spesialist i allmennmedisin
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin/samfunnsmedisin
 • God forsikrings- og pensjonsordning
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Godt arbeidsmiljø

Løn og eventuelt alternativ til fastløn/driftsform etter nærare avtale med den enkelte lege.
Rekrutteringstilskot på kr. 5000,-- per månad inntil 24 mnd., eller til spesialitet er godkjend/normert tid.

Andre opplysingar:

 • Tilsetting etter gjeldande lover, reglement og avtaleverk
 • Du må legge fram politiattest av ny dato
 • Vi krev at du har førarkort klasse B
 • Faste stillingar har ei prøvetid på seks månader
 • Søknader blir vurdert fortløpande.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan du som søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må opplyse om dette og grunngi søknaden. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følgje .

Kontaktinformasjon

Nils-Arne Skagøy, Rådgjevar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Kjøpmannsgata 6060 Hareid

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Hareid kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

I Hareid har primærnæringane fiske og jordbruk vore viktige. Og i nyare tid har kommunen utvikla ein svært variert industri. Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter relatert til maritim skipsindustri, tre- og byggevareindustri, betongindustri, varehandel og transport er berre nokre av døma på det mangfaldige næringslivet i Hareid. Dei største arbeidsplassane ligg i Hjørungavåg og Hareid sentrum.

Hareid kommune ligg geografisk gunstig plassert for å bli ei framtidig bu- og næringskommune. Kommunen har ein allsidig industri.

Kommunen ligg på aksen mellom Ulstein og Ålesund og har eit godt og teneleg service- og tenestetilbod. 

Les mer om Hareid kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli med i vidareutviklinga av våre velferdstenester? Blir du med inn i det nye helsehus på Hareid, med fantastisk utsikt over fjorden og Sunnmørsalpane?
Vi har ledig ei 100% fast stilling som kommunal fastlege. Startdato blir etter nærare avtale med deg.

Hareid kommune har seks heile legestillingar/legeheimlar, der fire er sjølvstendig næringsdrivande. Den ledige stillinga har listetak på 950, med opning for individuell tilpassing. Det er aktuelt med kommunale oppgåver, slik som smittevern, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og kommuneoverlege.

Hareid kommune er medeigar i Hareid legesenter AS, og det er inngått avtalar med gode økonomiske vilkår. Hareid legesenter flytta i slutten av april inn i nytt og moderne helsehus. I helsehuset vil du også finne helsestasjon, NAV, fylkestannlege og bibliotek. Legesenteret har dyktige helsesekretærar som støttepersonell. Det er eit godt samarbeid med kommunale helsetenester som psykisk helse- og rus, sjukeheim, heimetenesta og helsestasjon. I legetenesta er det godt samarbeid. Det er arbeidsdagar med høve til faglege diskusjonar og rettleiing, med fokus på å yte tenester av god kvalitet. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgåver, der det er rom for å fordele kommunale legeoppgåver etter interesse- og kompetanseområde.

Arbeidsoppgåver

Kurativ praksis og kommunale oppgåver. Fordeling av kommunale oppgåver mellom dei seks legane, vert gjort på bakgrunn av kompetanse og interesseområde. Kommuneoverlege/medisinskfagleg rådgjevar er også aktuelt om ønskjeleg, anten i kombinasjon som fastlege eller i lag med andre kommunale oppgåver.
Saman med Ulstein kommune har vi per d.d 14-delt interkommunal legevakt med hjelpepersonell på ettermiddag, kveld og helg. Det er interkommunal 35-delt nattlegevakt i lag med kommunane Hareid, Ørsta, Volda, Herøy og Sande.

Kvalifikasjonar

Søkjar må fylle kompetansekrav jf. Du meistrar skandinaviske språk godt -- skriftleg og munnleg -- og har god digital kompetanse.

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Sjølvstendig og strukturert
 • Løysings- og utviklingsorientert
 • Fleksibel og initiativrik

Vi legg vekt på at du er personleg eigna til stillinga.

Vi tilbyr

 • Spanande arbeidsoppgåver
 • Rettleiing av spesialist i allmennmedisin
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin/samfunnsmedisin
 • God forsikrings- og pensjonsordning
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Godt arbeidsmiljø

Løn og eventuelt alternativ til fastløn/driftsform etter nærare avtale med den enkelte lege.
Rekrutteringstilskot på kr. 5000,-- per månad inntil 24 mnd., eller til spesialitet er godkjend/normert tid.

Andre opplysingar:

 • Tilsetting etter gjeldande lover, reglement og avtaleverk
 • Du må legge fram politiattest av ny dato
 • Vi krev at du har førarkort klasse B
 • Faste stillingar har ei prøvetid på seks månader
 • Søknader blir vurdert fortløpande.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan du som søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må opplyse om dette og grunngi søknaden. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følgje .

Kontaktinformasjon

Nils-Arne Skagøy, Rådgjevar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Kjøpmannsgata 6060 Hareid

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Hareid kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stillingFakta om Hareid kommune