<  
>  
Stillingsannonse

Stipendiat i markedsføring UiT Norges arktiske universitet

Søknadsfrist : 01.08.2021
Om stillingen

Ved Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon er det en ledig stilling som stipendiat med forankring innen forskning på forhandlinger. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen "Sustainable Marketing". 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.


Handelshøgskolen (HHT)

Logg inn for å se kontaktinformasjon (HHT) driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. HHT har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og er fra 2016 etablert med faglig virksomhet ved fire campus i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.


Om prosjektet

Prosjektets formål er å øke kunnskap om hvordan norske bedrifter tilegner seg og utvikler forhandlingskompetanse som kreves i kryss-kulturelle forhandlinger (B2B). Kryss-kulturelle forhandlinger er krevende fordi partene ofte har ulike verdier og normer for hva som er akseptabel atferd uttrykt i forhandlingsstil og måten å kommunisere på som kan gjøre det vanskelig å forstå motpartens interesser og prioriteringer. Mangelfull forhandlingskompetanse resulterer gjerne i en dårlig avtale. Prosjektet vil bidra til å øke kunnskap om bedrifters tilnærming til rekruttering av personale som skal ta ansvar for forhandlinger, hvordan lærer forhandlere å bli dyktige forhandlere, samt hva oppnår forhandlere i forhandlinger. Sentralt i dette arbeidet er å få en forståelse av hva forhandlingskompetanse er.

Veileder er medlem av Logg inn for å se kontaktinformasjon, INTRA, et nettverk som stipendiaten også kan få nytte av.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av førsteamanuensis Gro Alteren:

eller instituttleder, professor Kåre Skallerud:


Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende innen økonomisk/administrative fag som bedriftsmarkedsføring/markedsføring, relasjonsmarkedsføring og kommunikasjon, prosjektledelse, evt. annet tema som kan relateres til temaet forhandlinger.

Kandidaten må være interessert i å fordype seg i forskningsfeltet forhandlinger deriblant å utforske forhandlinger i en kryss-kulturell kontekst.

Søkere må dokumentere at de behersker norsk muntlig og skriftlig (eller annet skandinavisk språk). Begrunnelsen er at undervisningen i stipendiatstillingen vil foregå på norsk. Søkere skal også dokumentere gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Søknaden skal inneholde en faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 3000 ord og inneholde innramming av tema, forslag til problemstilling, samt forslag til teoretisk grunnlag, empirisk nedslagsfelt og metode. Prosjektbeskrivelsen vil være en del av bedømmelsesgrunnlaget.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. Relevant arbeidserfaring og/eller undervisningserfaring fra UH sektoren innen relevant fagområde tillegges vekt.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Søkere som leverer masteroppgaven i år 2021 kan også søke. 


Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Logg inn for å se kontaktinformasjon og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks ukeretter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon av Logg inn for å se kontaktinformasjon eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse på maks 3000 ord

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se 8 flere annonser

The main activities of the Business Area Market & IT (M) are energy management for Statkraft’s assets, trading & origination, market
10.06.2021 Oslo
Vi søker vår neste: Promoter Automation   Arbeids- og ansvarsoppgaver:  ·         Vedlikeholde og videreutvikle kunder i vår Solution Partner salgskanal  ·         Bistå kunder med
13.05.2021 Flere steder
What You'll Do Cisco seeks a Sourcing Commodity Manager to work within the Specialty Technology group who are responsible for
23.03.2021 Flere steder
Enterprise Account Manager role in CiscoCisco Norway supports some of the biggest companies in the country on their path to
20.04.2021 Bærum
Vil du jobbe for lønnsom vekst i en fornybar fremtid? Entelios Nordic er et ledende nordisk energiselskap, og den største
02.06.2021 Oslo
Avdelingssjef prosjekt - Bergen Da nåværende avdelingssjef skal over i andre oppgaver i selskapet søker vi etter ny avdelingssjef til vår
30.05.2021 Bergen
AF Gruppen og OBOS har gjennom Construct Venture etablert en felles satsing på investeringer i oppstartsvirksomheter innen eiendom, bygg og
25.05.2021 Oslo
En praktikantstilling hos oss vil gi deg en unik innsikt i bransjen og kulturen vår. Vi er på utkikk etter en
18.03.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon er det en ledig stilling som stipendiat med forankring innen forskning på forhandlinger. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen "Sustainable Marketing". 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.


Handelshøgskolen (HHT)

Logg inn for å se kontaktinformasjon (HHT) driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. HHT har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og er fra 2016 etablert med faglig virksomhet ved fire campus i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.


Om prosjektet

Prosjektets formål er å øke kunnskap om hvordan norske bedrifter tilegner seg og utvikler forhandlingskompetanse som kreves i kryss-kulturelle forhandlinger (B2B). Kryss-kulturelle forhandlinger er krevende fordi partene ofte har ulike verdier og normer for hva som er akseptabel atferd uttrykt i forhandlingsstil og måten å kommunisere på som kan gjøre det vanskelig å forstå motpartens interesser og prioriteringer. Mangelfull forhandlingskompetanse resulterer gjerne i en dårlig avtale. Prosjektet vil bidra til å øke kunnskap om bedrifters tilnærming til rekruttering av personale som skal ta ansvar for forhandlinger, hvordan lærer forhandlere å bli dyktige forhandlere, samt hva oppnår forhandlere i forhandlinger. Sentralt i dette arbeidet er å få en forståelse av hva forhandlingskompetanse er.

Veileder er medlem av Logg inn for å se kontaktinformasjon, INTRA, et nettverk som stipendiaten også kan få nytte av.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av førsteamanuensis Gro Alteren:

eller instituttleder, professor Kåre Skallerud:


Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende innen økonomisk/administrative fag som bedriftsmarkedsføring/markedsføring, relasjonsmarkedsføring og kommunikasjon, prosjektledelse, evt. annet tema som kan relateres til temaet forhandlinger.

Kandidaten må være interessert i å fordype seg i forskningsfeltet forhandlinger deriblant å utforske forhandlinger i en kryss-kulturell kontekst.

Søkere må dokumentere at de behersker norsk muntlig og skriftlig (eller annet skandinavisk språk). Begrunnelsen er at undervisningen i stipendiatstillingen vil foregå på norsk. Søkere skal også dokumentere gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Søknaden skal inneholde en faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 3000 ord og inneholde innramming av tema, forslag til problemstilling, samt forslag til teoretisk grunnlag, empirisk nedslagsfelt og metode. Prosjektbeskrivelsen vil være en del av bedømmelsesgrunnlaget.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. Relevant arbeidserfaring og/eller undervisningserfaring fra UH sektoren innen relevant fagområde tillegges vekt.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Søkere som leverer masteroppgaven i år 2021 kan også søke. 


Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Logg inn for å se kontaktinformasjon og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du Logg inn for å se kontaktinformasjon.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks ukeretter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon av Logg inn for å se kontaktinformasjon eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse på maks 3000 ord

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer Logg inn for å se kontaktinformasjon.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.08.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 22
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 23
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 25
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
81 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet