<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledig stilling som politifaglig etterforskningsleder ved Tromsø politistasjonsdistrikt avsnitt for vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd, seksjon etterforskning

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Presentasjon av stillingen:

Ved Troms politidistrikt er det ledig et vikariat som politiførstebetjent, stillingskode 0285, med for tiden funksjon som politifaglig etterforskningsleder. Vikariatet har varighet i perioden 1.9.2021 - 28.2.2023 Stillingen er for tiden plassert ved avsnitt for vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd, seksjon for etterforskning, Tromsø politistasjonsdistrikt, Tromsø politihus.

Vi ser etter en faglig sterk etterforskningsleder som behersker å lede og ta avgjørelser, koordinere etterforskningen og delegere arbeidsoppgaver. Etterforskningslederen er ansvarlig for at etterforskningen gjennomføres med høy kvalitet, notoritet, effektivitet, objektivitet og fremdrift.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem og ha forståelse for etatens samfunnsrolle, verdier og framtidige utfordringer.

Ansettelse skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon mangler. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT for eventuell utenlandsk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere den politifaglige etterforskningen i straffesaker innenfor fagfeltet vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd
 • Sørge for effektivitet og høy kvalitet i etterforskningsarbeidet
 • Utarbeide etterforskningsplan der dette er pålagt eller hensiktsmessig, herunder identifisere aktuelle hypoteser i den enkelte sak
 • Gjennomføre etterforskningsskritt i tråd med hypoteser og bevistema
 • Sørge for at etterforskningen gjennomføres med høy kvalitet i tråd med gjeldende regelverk, gitte direktiver, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder
 • Bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle politiets og påtalemyndighetens etterforskningsarbeid
 • Påregne å være møteleder ved obligatorisk OÅO, og eventuelt bidra med andre opplæringsaktiviteter
 • Bidra til å bygge kompetanse innenfor etterforskningsfaget i distriktet
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov
 • Det foreligger stillingsbeskrivelse for stillingen

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
 • Politi(høg)skole
 • Minimum tre års nylig erfaring i straffesaksarbeid
 • Videreutdanning i etterforskning (VEF) (eller annen videreutdanning der VEF i utgangspunktet er forutsetning for opptak), eller ytterligere to års erfaring fra straffesaksarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Gode kunnskaper om politiets datasystemer
 • Må kunne arbeide i Indicia prosjektmodul
 • Erfaring fra stor sak
 • Ønskelig og vil bli vektlagt:
 • Relevant videreutdanning innen etterforskning, herunder særlig utdanning i funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere
 • Erfaring som hovedetterforsker i stor sak
 • Relevant ledererfaring eller erfaring fra etterforskningsledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Det stilles krav til sikkerhetsklarering på nivå hemmelig, jf. sikkerhetslovens kapittel 8.

Utdanningsretning

Utdanningsnivå

Personlige egenskaper

 • Evne til helhetlig forståelse av straffesaksarbeidet, herunder evne til å prioritere
 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • God evne til kommunikasjon og til å bygge relasjoner og fremme godt teamarbeid
 • Evne til å lede andre, herunder motivere og være et godt forbilde
 • God samfunnsforståelse og forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Evne til å takle stress og håndtere flere viktige oppgaver samtidig
 • Selvstendig, stor arbeidskapasitet og god struktur

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (SKO 0285), fra kr 575 600 (ltr. 64) til kr 597 00 (ltr. 66) brutto per år. Avlønning avhengig av kvalifikasjoner
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven utbetales etter særavtale
 • Tillegg etter den til enhver tid gjeldende arbeidsplan
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Troms politidistrikt er IA-bedrift og tilknyttet bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Lill-Katrin Hansen, Avsnittsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Elisabeth Wahlin, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Stakkevollvegen 9
9010 Tromsø

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Troms politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 23.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover og utenfor Svalbard.

Hovedsetet og operasjonssentralen for politidistriktet er lagt til politihuset i Tromsø. Politidistriktet har 500 ansatte organisert i fem geografiske enheter med åtte lensmannskontor og to politistasjoner, fem fellesenheter og tre lederstøttestaber. Troms politidistrikt ble slått sammen med deler av Midtre Hålogaland politidistrikt i forbindelse med nærpolitireformen. Gratangen kommune inngår i Nordland politidistrikt

Tromsø politistasjonsdistrikt har 90 stillinger med ansvar for polititjenesten i Tromsø og Karlsøy kommuner med cirka 78 000 innbyggere. Enheten består av tre seksjoner. Seksjon for politipatrulje, seksjon for etterretning og forebygging og seksjon for etterforskning. Seksjon for politipatrulje består av to avsnitt, A og B. Etterforskningsseksjonen er delt inn i to avsnitt, avsnitt for generell etterforskning og avsnitt for vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd. Medarbeidere ved etterforskningsseksjonen støtter patruljeseksjonen med vakt hver 3. eller 4. helg (samarbeidsliste). Enheten er lokalisert til politihuset i Tromsø.

Les mer om avsnitt for vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd, seksjon etterforskning

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Presentasjon av stillingen:

Ved Troms politidistrikt er det ledig et vikariat som politiførstebetjent, stillingskode 0285, med for tiden funksjon som politifaglig etterforskningsleder. Vikariatet har varighet i perioden 1.9.2021 - 28.2.2023 Stillingen er for tiden plassert ved avsnitt for vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd, seksjon for etterforskning, Tromsø politistasjonsdistrikt, Tromsø politihus.

Vi ser etter en faglig sterk etterforskningsleder som behersker å lede og ta avgjørelser, koordinere etterforskningen og delegere arbeidsoppgaver. Etterforskningslederen er ansvarlig for at etterforskningen gjennomføres med høy kvalitet, notoritet, effektivitet, objektivitet og fremdrift.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem og ha forståelse for etatens samfunnsrolle, verdier og framtidige utfordringer.

Ansettelse skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon mangler. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT for eventuell utenlandsk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere den politifaglige etterforskningen i straffesaker innenfor fagfeltet vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd
 • Sørge for effektivitet og høy kvalitet i etterforskningsarbeidet
 • Utarbeide etterforskningsplan der dette er pålagt eller hensiktsmessig, herunder identifisere aktuelle hypoteser i den enkelte sak
 • Gjennomføre etterforskningsskritt i tråd med hypoteser og bevistema
 • Sørge for at etterforskningen gjennomføres med høy kvalitet i tråd med gjeldende regelverk, gitte direktiver, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder
 • Bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle politiets og påtalemyndighetens etterforskningsarbeid
 • Påregne å være møteleder ved obligatorisk OÅO, og eventuelt bidra med andre opplæringsaktiviteter
 • Bidra til å bygge kompetanse innenfor etterforskningsfaget i distriktet
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov
 • Det foreligger stillingsbeskrivelse for stillingen

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
 • Politi(høg)skole
 • Minimum tre års nylig erfaring i straffesaksarbeid
 • Videreutdanning i etterforskning (VEF) (eller annen videreutdanning der VEF i utgangspunktet er forutsetning for opptak), eller ytterligere to års erfaring fra straffesaksarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Gode kunnskaper om politiets datasystemer
 • Må kunne arbeide i Indicia prosjektmodul
 • Erfaring fra stor sak
 • Ønskelig og vil bli vektlagt:
 • Relevant videreutdanning innen etterforskning, herunder særlig utdanning i funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere
 • Erfaring som hovedetterforsker i stor sak
 • Relevant ledererfaring eller erfaring fra etterforskningsledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Det stilles krav til sikkerhetsklarering på nivå hemmelig, jf. sikkerhetslovens kapittel 8.

Utdanningsretning

Utdanningsnivå

Personlige egenskaper

 • Evne til helhetlig forståelse av straffesaksarbeidet, herunder evne til å prioritere
 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • God evne til kommunikasjon og til å bygge relasjoner og fremme godt teamarbeid
 • Evne til å lede andre, herunder motivere og være et godt forbilde
 • God samfunnsforståelse og forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Evne til å takle stress og håndtere flere viktige oppgaver samtidig
 • Selvstendig, stor arbeidskapasitet og god struktur

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent (SKO 0285), fra kr 575 600 (ltr. 64) til kr 597 00 (ltr. 66) brutto per år. Avlønning avhengig av kvalifikasjoner
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven utbetales etter særavtale
 • Tillegg etter den til enhver tid gjeldende arbeidsplan
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Troms politidistrikt er IA-bedrift og tilknyttet bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Lill-Katrin Hansen, Avsnittsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Elisabeth Wahlin, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Stakkevollvegen 9
9010 Tromsø

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Troms politidistrikt

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Stillingsprosent: 100% Fast stilling Søknadsfrist: 23.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om avsnitt for vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd, seksjon etterforskning