<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lege i spesialisering psykiatri Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Presentasjon av stillingen:
Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og rus. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi).

Avdelingen i Namsos består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (7 senger) Seksjon for allmennpsykiatri (7 senger og poliklinikk) Seksjon for psykoser (8 senger og poliklinikk) Seksjon for alder (4 senger og poliklinikk) DPS Kolvereid (poliklinikk) Avdeling for Rus- og avhengighetsmedisin (poliklinikk)

Klinikk for psykisk helsevern og rus -- Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger
og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 LIS 1. Avdelingen i Namsos er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri.
Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Flere av klinikkens leger og psykologer har PhD eller er i PhD-løp, og klinikken har egen forskning og fagutviklingsenhet. Klinikken har et godt utviklet kvalitetssystem. For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling. Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling.

Arbeidsoppgaver

Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, CL-psykiatri, spiseforstyrrelser, samt rus- og avhengighetsmedisin.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1- tjeneste

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe mot vår visjon; å være på lag med våre pasienter for deres helse gjennom våre verdier; å være lydhør, løsningsfokusert og kvalitetsbevisst.
Fagligengasjement og evne til samarbeid Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ og nytenkning. Gode kommunikasjonsevner God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne. Meget gode ferdigheter i norsk språk, særlig muntlig

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
· Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
· Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø · Sterke og tverrfaglige miljøer · Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren · Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud · En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv IA -bedrift · Bedriftshelsetjeneste

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken.

Kontaktinformasjon

Sara Germans Selvik, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Overhallsvegen 29
7800 Namsos

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.09.2021 Søknadsfrist: 31.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Vis alle 26.655 ledige stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Les mer om Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Presentasjon av stillingen:
Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og rus. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi).

Avdelingen i Namsos består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (7 senger) Seksjon for allmennpsykiatri (7 senger og poliklinikk) Seksjon for psykoser (8 senger og poliklinikk) Seksjon for alder (4 senger og poliklinikk) DPS Kolvereid (poliklinikk) Avdeling for Rus- og avhengighetsmedisin (poliklinikk)

Klinikk for psykisk helsevern og rus -- Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger
og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 LIS 1. Avdelingen i Namsos er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri.
Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Flere av klinikkens leger og psykologer har PhD eller er i PhD-løp, og klinikken har egen forskning og fagutviklingsenhet. Klinikken har et godt utviklet kvalitetssystem. For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling. Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling.

Arbeidsoppgaver

Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, CL-psykiatri, spiseforstyrrelser, samt rus- og avhengighetsmedisin.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1- tjeneste

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe mot vår visjon; å være på lag med våre pasienter for deres helse gjennom våre verdier; å være lydhør, løsningsfokusert og kvalitetsbevisst.
Fagligengasjement og evne til samarbeid Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ og nytenkning. Gode kommunikasjonsevner God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne. Meget gode ferdigheter i norsk språk, særlig muntlig

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
· Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
· Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø · Sterke og tverrfaglige miljøer · Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren · Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud · En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv IA -bedrift · Bedriftshelsetjeneste

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken.

Kontaktinformasjon

Sara Germans Selvik, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Overhallsvegen 29
7800 Namsos

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.09.2021 Søknadsfrist: 31.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos