<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lege i spesialisering Medisinsk klinikk, Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Presentasjon av stillingen:

Spesialitet: Onkologi

Kreftseksjon - LIS ligger under Medisinsk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000 personer. Seksjonen ble opprettet i 1997, og har fra nyttår 8 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Seksjonen håndterer hele spekteret av maligne sykdommer, med unntak av hematologiske kreftformer og primære hjernesvulster. To av overlegene har spesielt ansvar for lindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem.

Fra november i år flytter vi inn i nye lokaler, og vil utgjøre Senter for kreft og blodsykdommer,- pasientens kreftsenter!. Det nedlegges betydelige ressurser i organisasjonsutvikling på hele SiV, og kreft er et av satsningsområdene.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom i 80 % stilling. Farmasøyt er også en tjeneste vi har på sengepost, og etter hvert i poliklinikk. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.

Aktiviteten foregår i poliklinikk og på sengepost. I poliklinikken gjennomføres årlig om lag 3000 legekonsultasjoner, og det administreres 5000 kreftkurer. Sykehuset i Vestfold innførte i 2017 CMS-programmet for håndtering av medikamentell kreftbehandling. Sengeposten har 14 senger, i utgangspunktet fordelt likt mellom palliasjon og øvrig onkologi. Vi deler sengepost med hematologisk seksjon.

LIS deltar for tiden i 6-delt vaktordning kl. 09.00-16.00 lør-, søn- og helligdager. Overlege er tilstede deler av denne tiden. LIS har også egen poliklinikk under supervisjon. Det legges vekt på at LIS skal få gjennomført sine læringsmål i henhold til plan for spesialisering i onkologi.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer samt Telemark.

Vi har ledig:

1 x 100 % vikariat i perioden 01.06.2021til og med 31.12.2021.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsformen ved seksjonen har sterkt fokus på tverrfaglighet og tett samarbeid med kirurgiske seksjoner og lungeavdelingen.
 • Nære og gode samarbeidsrutiner med førstelinjetjenesten er etablert og er under stadig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring med onkologi og palliasjon vil bli sterkt vektlagt.
 • Søkere må beherske norsk ( skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk autorisasjon.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst.
 • Evne til å håndtere tidvis høyt arbeidstempo.
 • Gode kommunikasjonsevner, både mot pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktinformasjon

Karin A. Semb, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Halfdan Wilhelmsens alle 16
3116 Tønsberg

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.06.2021 Sluttdato: 31.12.2021 Søknadsfrist: 10.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Vis alle 26.655 ledige stillinger

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Les mer om Medisinsk klinikk, Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Presentasjon av stillingen:

Spesialitet: Onkologi

Kreftseksjon - LIS ligger under Medisinsk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000 personer. Seksjonen ble opprettet i 1997, og har fra nyttår 8 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Seksjonen håndterer hele spekteret av maligne sykdommer, med unntak av hematologiske kreftformer og primære hjernesvulster. To av overlegene har spesielt ansvar for lindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem.

Fra november i år flytter vi inn i nye lokaler, og vil utgjøre Senter for kreft og blodsykdommer,- pasientens kreftsenter!. Det nedlegges betydelige ressurser i organisasjonsutvikling på hele SiV, og kreft er et av satsningsområdene.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom i 80 % stilling. Farmasøyt er også en tjeneste vi har på sengepost, og etter hvert i poliklinikk. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.

Aktiviteten foregår i poliklinikk og på sengepost. I poliklinikken gjennomføres årlig om lag 3000 legekonsultasjoner, og det administreres 5000 kreftkurer. Sykehuset i Vestfold innførte i 2017 CMS-programmet for håndtering av medikamentell kreftbehandling. Sengeposten har 14 senger, i utgangspunktet fordelt likt mellom palliasjon og øvrig onkologi. Vi deler sengepost med hematologisk seksjon.

LIS deltar for tiden i 6-delt vaktordning kl. 09.00-16.00 lør-, søn- og helligdager. Overlege er tilstede deler av denne tiden. LIS har også egen poliklinikk under supervisjon. Det legges vekt på at LIS skal få gjennomført sine læringsmål i henhold til plan for spesialisering i onkologi.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer samt Telemark.

Vi har ledig:

1 x 100 % vikariat i perioden 01.06.2021til og med 31.12.2021.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsformen ved seksjonen har sterkt fokus på tverrfaglighet og tett samarbeid med kirurgiske seksjoner og lungeavdelingen.
 • Nære og gode samarbeidsrutiner med førstelinjetjenesten er etablert og er under stadig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring med onkologi og palliasjon vil bli sterkt vektlagt.
 • Søkere må beherske norsk ( skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk autorisasjon.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst.
 • Evne til å håndtere tidvis høyt arbeidstempo.
 • Gode kommunikasjonsevner, både mot pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktinformasjon

Karin A. Semb, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Halfdan Wilhelmsens alle 16
3116 Tønsberg

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon29 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.06.2021 Sluttdato: 31.12.2021 Søknadsfrist: 10.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Medisinsk klinikk, Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold