<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fleire ledige sjukepleiestillingar i seksjon Omsorg og sjukeheim Ørstaheimen, Vartdal helsetun og Hjørundfjordheimen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Presentasjon av stillingen:

I Ørsta kommune er det ledig fleire faste stillingar for off. godkjent sjukepleiar ved sjukeheimane i kommunen. Vi har også fleire ledige vikarstillingar for tilsette som er ute i foreldrepermisjon.

Vi ynskjer medarbeidarar som er gode på kommunikasjon og samarbeid, som har humør og evne til å arbeide i eit miljø med omstilling og utfordring.

Arbeidsoppgåver

Oversikt over ledige stillingar i seksjon Omsorg og sjukeheim

Ørstaheimen :
100 % fast stilling Solkroken, ledig frå 24.5.2021. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

100 % fast stilling Buavdelinga, ledig frå 1.7.2021. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar
100 % vikar stilling Buavdelinga ledig i perioden 21.6.2021-1.4.2022. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

100 % fast stilling Bakketun, ledig frå d.d. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

50 % fast stilling Korttidsavdelinga, ledig frå 14.6 2021 Arbeidsvilkår: Natt inkl. helgar

Vartdal helsetun : 100 % vikarstilling for perioden 18.6.2021-15.4.2022. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

Hjørundfjordheimen
100 % fast stilling, ledig frå d.d. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar
100 % vikarstilling i perioden d.d. - ca. 1.3.2022. Arbeidsvilkår: Dag/kveld/natt inkl. helgar

Skriv i søknaden kva for stillingar du søkjer på.

Kvalifikasjonar

 • Off. godkjent sjukepleiar
 • Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

 • Relevant arbeidserfaring
 • Evne til skriftleg og munnleg framstilling. Kommunen nyttar nynorsk som målform
 • At du er utviklingsorientert, serviceinnstilt og har gode samarbeidseigenskapar
 • At du kan arbeide målretta, systematisk og sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Gode kollegaer og triveleg arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i
 • Rekrutteringstilskot er aktuelt å tilby nytilsette i faste stillingar

Stillinga er plassert i HTA kap. 4 gr. 2 -- stillingar med krav om minimum 3-årig høgskuleutdanning Stillingskode 7174 sjukepleiar

Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtaleverk.

Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagde.
Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju.

Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn. Vi ber om at attestar og vitnemål scannast og lastast opp som vedlegg til søknaden din.

Ørsta kommune arbeider for å skape ein heiltidskultur, der heile stillingar er det naturlege. Kvalitet på tenestene, kontinuitet og tryggleik skal stå i sentrum. Som tilsett er du ein viktig medspelar i kommunen sine utviklingsarbeid. Her kan du lese meir om i Ørsta kommune.

Kontaktinformasjon

Kyrre Skavøy, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Dagrun Opsal, einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Ingrid Mork, Einingsleiar Solkroken, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Kirsti Hånes Vartdal, Einingsleiar Vartdal helsetun, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Lisa Mari Korsfur Silseth, Einigsleiar Buavdelinga, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Ingunn Flo, einingsleirar Hjørundfjordheimen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Håkonsgt. 78
6150 Ørsta

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ørsta kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar Søknadsfrist: 20.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Ørsta kommune er med om lag 10 900 innbyggjarar den 5. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar:
Tillit - gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd
Energi - gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede
Løysingsvilje - gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver Utvikling - gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap

Les mer om Ørstaheimen, Vartdal helsetun og Hjørundfjordheimen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Presentasjon av stillingen:

I Ørsta kommune er det ledig fleire faste stillingar for off. godkjent sjukepleiar ved sjukeheimane i kommunen. Vi har også fleire ledige vikarstillingar for tilsette som er ute i foreldrepermisjon.

Vi ynskjer medarbeidarar som er gode på kommunikasjon og samarbeid, som har humør og evne til å arbeide i eit miljø med omstilling og utfordring.

Arbeidsoppgåver

Oversikt over ledige stillingar i seksjon Omsorg og sjukeheim

Ørstaheimen :
100 % fast stilling Solkroken, ledig frå 24.5.2021. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

100 % fast stilling Buavdelinga, ledig frå 1.7.2021. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar
100 % vikar stilling Buavdelinga ledig i perioden 21.6.2021-1.4.2022. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

100 % fast stilling Bakketun, ledig frå d.d. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

50 % fast stilling Korttidsavdelinga, ledig frå 14.6 2021 Arbeidsvilkår: Natt inkl. helgar

Vartdal helsetun : 100 % vikarstilling for perioden 18.6.2021-15.4.2022. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar

Hjørundfjordheimen
100 % fast stilling, ledig frå d.d. Arbeidsvilkår: Dag/kveld inkl. helgar
100 % vikarstilling i perioden d.d. - ca. 1.3.2022. Arbeidsvilkår: Dag/kveld/natt inkl. helgar

Skriv i søknaden kva for stillingar du søkjer på.

Kvalifikasjonar

 • Off. godkjent sjukepleiar
 • Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

 • Relevant arbeidserfaring
 • Evne til skriftleg og munnleg framstilling. Kommunen nyttar nynorsk som målform
 • At du er utviklingsorientert, serviceinnstilt og har gode samarbeidseigenskapar
 • At du kan arbeide målretta, systematisk og sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Gode kollegaer og triveleg arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i
 • Rekrutteringstilskot er aktuelt å tilby nytilsette i faste stillingar

Stillinga er plassert i HTA kap. 4 gr. 2 -- stillingar med krav om minimum 3-årig høgskuleutdanning Stillingskode 7174 sjukepleiar

Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtaleverk.

Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagde.
Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju.

Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn. Vi ber om at attestar og vitnemål scannast og lastast opp som vedlegg til søknaden din.

Ørsta kommune arbeider for å skape ein heiltidskultur, der heile stillingar er det naturlege. Kvalitet på tenestene, kontinuitet og tryggleik skal stå i sentrum. Som tilsett er du ein viktig medspelar i kommunen sine utviklingsarbeid. Her kan du lese meir om i Ørsta kommune.

Kontaktinformasjon

Kyrre Skavøy, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Dagrun Opsal, einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Ingrid Mork, Einingsleiar Solkroken, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Kirsti Hånes Vartdal, Einingsleiar Vartdal helsetun, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Lisa Mari Korsfur Silseth, Einigsleiar Buavdelinga, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Ingunn Flo, einingsleirar Hjørundfjordheimen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Håkonsgt. 78
6150 Ørsta

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ørsta kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon31 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar Søknadsfrist: 20.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Ørstaheimen, Vartdal helsetun og Hjørundfjordheimen