<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lærere skoleåret 2021/22 Gjerdrum barneskole, kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Presentasjon av stillingen:

Gjerdrum barneskole er en 1-7 skole beliggende i hjertet av Ask. Skoleåret 2020-21 har vi ca. 330 elever og 50 ansatte, fordelt på skole, SFO og en base for multifunksjonshemmede elever. Vi har store uteområder, og relativt kort vei til turområder. Skolen har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese-, skrive- og regnestrategier. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene.

Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes resultater og læring. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

Gjerdrum barneskole er en lærende organisasjon og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Skoleutviklingen er i tråd med strategiplanen for skoler, SFO og barnehager. Vi jobber etter modellen "robuste klasserom", og er deltakere i trivselslederprogrammet. Alle elever disponerer eget læringsbrett eller egen PC, og vi er i en prosess der disse integreres som verktøy i undervisningen.

Skoleåret 2021-22 har vi inntil 300% ledige stillinger. Fortrinnsvis som kontaktlærere. Søkere må tilfredsstille kravene som Opplæringsloven stiller for å kunne bli ansatt som lærer. Formell undervisningskompetanse i fag vil bli vektlagt, jfr. opplæringslova § 10-1.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning.
 • Oppfølging av elever.
 • Skole-hjem samarbeid.
 • Samarbeid med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.
 • Samarbeid med teamet om systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø.
 • Samarbeid med ledelsen.
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Det er ønskelig med kontaktlærererfaring.
 • Gjerne faglig fordypning i engelsk.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Musikk.
 • Matematikk.

Utdanningsretning

 • Undervisning / Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

Vi er opptatt av kvaliteten på lærernes undervisning, og at elevenes læringsarbeid er skolens kjerneoppgave. Derfor trenger vi flere lærere som:

 • Er dyktige klasseledere.
 • Har stort faglig engasjement og god kjennskap til «vurdering for læring».
 • Bruker digitale verktøy som en integrert del av undervisningen.
 • Har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.
 • Har kompetanse i å vurdere elevenes læringsutbytte, og bruker dette aktivt i opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte.
 • Liker barn og ungdom, har god evne til å samtale med og veilede elever.
 • Liker intensitet og utfordringer, og har stor arbeidskapasitet.
 • Er løsningsorientert og liker utviklingsarbeid.
 • Kan samarbeide og tenke helhetlig rundt elevers oppvekst- og læringsmiljø.
 • Er engasjerte, ambisiøse og har godt humør.
 • Viser lojalitet til skolens felles standarder og rutiner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Veiledningsprogram for alle nyutdannede lærere gjennom hele det første skoleåret.
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.

For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer. Politiattest må leveres før tiltredelse. Aktuelle søkere innkalles til intervju.
Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.gjerdrum.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis.

Kontaktinformasjon

Ann Merethe S Rønning, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gjeriveien 3
2022 Gjerdrum

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Gjerdrum kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, som ligger sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 6 800 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.

Les mer om Gjerdrum barneskole, kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Presentasjon av stillingen:

Gjerdrum barneskole er en 1-7 skole beliggende i hjertet av Ask. Skoleåret 2020-21 har vi ca. 330 elever og 50 ansatte, fordelt på skole, SFO og en base for multifunksjonshemmede elever. Vi har store uteområder, og relativt kort vei til turområder. Skolen har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese-, skrive- og regnestrategier. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene.

Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes resultater og læring. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

Gjerdrum barneskole er en lærende organisasjon og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Skoleutviklingen er i tråd med strategiplanen for skoler, SFO og barnehager. Vi jobber etter modellen "robuste klasserom", og er deltakere i trivselslederprogrammet. Alle elever disponerer eget læringsbrett eller egen PC, og vi er i en prosess der disse integreres som verktøy i undervisningen.

Skoleåret 2021-22 har vi inntil 300% ledige stillinger. Fortrinnsvis som kontaktlærere. Søkere må tilfredsstille kravene som Opplæringsloven stiller for å kunne bli ansatt som lærer. Formell undervisningskompetanse i fag vil bli vektlagt, jfr. opplæringslova § 10-1.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning.
 • Oppfølging av elever.
 • Skole-hjem samarbeid.
 • Samarbeid med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.
 • Samarbeid med teamet om systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø.
 • Samarbeid med ledelsen.
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Det er ønskelig med kontaktlærererfaring.
 • Gjerne faglig fordypning i engelsk.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Musikk.
 • Matematikk.

Utdanningsretning

 • Undervisning / Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

Vi er opptatt av kvaliteten på lærernes undervisning, og at elevenes læringsarbeid er skolens kjerneoppgave. Derfor trenger vi flere lærere som:

 • Er dyktige klasseledere.
 • Har stort faglig engasjement og god kjennskap til «vurdering for læring».
 • Bruker digitale verktøy som en integrert del av undervisningen.
 • Har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.
 • Har kompetanse i å vurdere elevenes læringsutbytte, og bruker dette aktivt i opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte.
 • Liker barn og ungdom, har god evne til å samtale med og veilede elever.
 • Liker intensitet og utfordringer, og har stor arbeidskapasitet.
 • Er løsningsorientert og liker utviklingsarbeid.
 • Kan samarbeide og tenke helhetlig rundt elevers oppvekst- og læringsmiljø.
 • Er engasjerte, ambisiøse og har godt humør.
 • Viser lojalitet til skolens felles standarder og rutiner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Veiledningsprogram for alle nyutdannede lærere gjennom hele det første skoleåret.
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.

For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer. Politiattest må leveres før tiltredelse. Aktuelle søkere innkalles til intervju.
Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.gjerdrum.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis.

Kontaktinformasjon

Ann Merethe S Rønning, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gjeriveien 3
2022 Gjerdrum

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Gjerdrum kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Gjerdrum barneskole, kommune