<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

PPT har ledig stilling i skoleteamet Harstad kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du vår nye medarbeider?

Vi har fra 01.08.2021 til 30.06.2022, ledig 100 % prosjektstilling i skoleteamet ved PPT Harstad kommune.
Det vil kunne være mulighet for forlengelse.

Stillingen inngår i et team som jobber både direkte med elever og med systemene rundt dem for å ivareta elevers rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til utfordringer med hensyn til skolefravær, noe som forutsetter både kjennskap til skolen som system og erfaring med veiledning av voksne. I tillegg forutsettes kunnskap om og erfaring med samtaler med barn/unge. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, løsningsorientering og evne til tverrfaglig tilnærming vil være viktig.

Kvalifikasjonskrav:

Høyere akademisk utdanning innen psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller lignende, utdanning innen spesialpedagogikk og lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT. Veiledningskompetanse. Erfaring fra arbeid med elever i grunnskolen. Det er ønskelig med systemkompetanse og læringsmiljørettet arbeidserfaring. Må disponere egen bil. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to
måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet
søknad og en samtale.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Være kontaktperson og samarbeidspartner for skoler og foresatte. Tett på og tilgjengelig for skoler og foresatte. Kartlegging knyttet opp mot enkeltelever og foresatte. Samtaler og oppfølging av elever. Bistå skolene med implementering av fraværsrutiner. Tverrfaglig samarbeid.

Litt om oss:

PPT Harstad kommune er organisert etter kommunelovens § 28-1, og er et vertskommunesamarbeid der tjenesten er
regulert i en egen samarbeidsavtale mellom kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Skånland og
Tjeldsund. PP-tjenesten har i dag 30 ansatte med ulike arbeidsfelt og oppgaver bestående av PP-rådgivere, PMTO-terapeuter, logopeder, merkantilt personale, førskoleteam og skoleteam.

PP-tjenesten er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 34. PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og
skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for
barn/elever med særlige behov. Den pedagogisk psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. I tilknytning til dette skal tjenesten også utrede enkeltelever, foreslå konkrete tiltak og gi råd og veiledning til barnehage, skole og foresatte. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten. PP-tjenesten er sakkyndig instans for voksne med rett til spesialundervisning.

Stadig flere elever har redusert skoletilbud av helsemessige årsaker, og PPT sin rolle vil blant annet være å beskrive realistiske opplæringsmål ut fra elevens forutsetninger. Skolefraværsproblematikk og fraværsrutiner har høyt fokus og krever økt kompetanse. Behovet for hjelp og støtte i slike saker er omfattende og krever tettere oppfølging over tid enn ordinært sakkyndighetsarbeid og annet systemrettet arbeid. Det er oppretta et Nærværsteam som forebyggende og direkte tiltak ved bekymringsfullt fravær. Det er også utarbeidet fraværsrutiner i Harstadskolene for å avdekke og fange opp elever med begynnende eller langvarig skolefravær. PPT bistår skolene med implementering av fraværsrutiner for å redusere og forebygge skolefravær tidlig.

i Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt Logg inn for å se kontaktinformasjon I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
Adresse: PPT

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger
Harstad er en bykommune i Troms. Kommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya og den sørvestlige delen av Grytøya, som ligger rett nord for Hinnøya. Harstad grenser til Bjarkøy i nord, Kvæfjord i vest og Tjeldsund (i Nordland fylke) i sør. I sørøst forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst finner vi Vågsfjorden hvor Harstad grenser til Ibestad. Selve byen ligger nordøst på Hinnøya. Byen er et viktig trafikknutepunkt og administrasjons- og skolesenter i Sør-Troms. Siden 1895 har verftsindustrien hatt stor betydning for byens utvikling. Rikard Kaarbø regnes som byens grunnlegger på gunn av sitt maritime og politiske engasjement. Han anla Harstad Mekaniske Verksted i 1895. Harstad er tidligere forsvarsby, og i Trondenes leir finner man den severdige Adolfkanonen fra andre verdenskrig. Kystjegerkommandoen benytter fremdeles Trondenes leir. Divisjonsmusikken og Forsvarets lønnsadministrasjon ligger også her. Kong Haakon VII avduket 1950 en statue av generalmajor Carl Gustav Fleischer i Generalhagen i Harstad. Befolkning 23 118 (2008) Les mer om Harstad kommune

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye medarbeider?

Vi har fra 01.08.2021 til 30.06.2022, ledig 100 % prosjektstilling i skoleteamet ved PPT Harstad kommune.
Det vil kunne være mulighet for forlengelse.

Stillingen inngår i et team som jobber både direkte med elever og med systemene rundt dem for å ivareta elevers rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til utfordringer med hensyn til skolefravær, noe som forutsetter både kjennskap til skolen som system og erfaring med veiledning av voksne. I tillegg forutsettes kunnskap om og erfaring med samtaler med barn/unge. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, løsningsorientering og evne til tverrfaglig tilnærming vil være viktig.

Kvalifikasjonskrav:

Høyere akademisk utdanning innen psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller lignende, utdanning innen spesialpedagogikk og lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT. Veiledningskompetanse. Erfaring fra arbeid med elever i grunnskolen. Det er ønskelig med systemkompetanse og læringsmiljørettet arbeidserfaring. Må disponere egen bil. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to
måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet
søknad og en samtale.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Være kontaktperson og samarbeidspartner for skoler og foresatte. Tett på og tilgjengelig for skoler og foresatte. Kartlegging knyttet opp mot enkeltelever og foresatte. Samtaler og oppfølging av elever. Bistå skolene med implementering av fraværsrutiner. Tverrfaglig samarbeid.

Litt om oss:

PPT Harstad kommune er organisert etter kommunelovens § 28-1, og er et vertskommunesamarbeid der tjenesten er
regulert i en egen samarbeidsavtale mellom kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Skånland og
Tjeldsund. PP-tjenesten har i dag 30 ansatte med ulike arbeidsfelt og oppgaver bestående av PP-rådgivere, PMTO-terapeuter, logopeder, merkantilt personale, førskoleteam og skoleteam.

PP-tjenesten er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 34. PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og
skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for
barn/elever med særlige behov. Den pedagogisk psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. I tilknytning til dette skal tjenesten også utrede enkeltelever, foreslå konkrete tiltak og gi råd og veiledning til barnehage, skole og foresatte. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten. PP-tjenesten er sakkyndig instans for voksne med rett til spesialundervisning.

Stadig flere elever har redusert skoletilbud av helsemessige årsaker, og PPT sin rolle vil blant annet være å beskrive realistiske opplæringsmål ut fra elevens forutsetninger. Skolefraværsproblematikk og fraværsrutiner har høyt fokus og krever økt kompetanse. Behovet for hjelp og støtte i slike saker er omfattende og krever tettere oppfølging over tid enn ordinært sakkyndighetsarbeid og annet systemrettet arbeid. Det er oppretta et Nærværsteam som forebyggende og direkte tiltak ved bekymringsfullt fravær. Det er også utarbeidet fraværsrutiner i Harstadskolene for å avdekke og fange opp elever med begynnende eller langvarig skolefravær. PPT bistår skolene med implementering av fraværsrutiner for å redusere og forebygge skolefravær tidlig.

i Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt Logg inn for å se kontaktinformasjon I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
Adresse: PPT

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
11 ledige stillinger

Fakta om Harstad kommune