<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kommunikasjon og formidlingsansvarlig Den norske filmskolen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Økt aktivitet på Den norske filmskolen (Dnf), gjør at vi har et stort behov for en medarbeider med ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon.  Den viktigste oppgaven til vår nye medarbeider er å øke Den norske filmskolens synlighet,  promotere skolen på nødvendige arenaer og i sentrale faglige sammenhenger, samt sørge for å dokumentere  faglig virksomhet. Den som innehar stillingen skal sørge for god kommunikasjon og formidling på alle utdanningsnivå, rundt forskning knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og annen aktivitet skolen er ansvarlig for eller deltakende i.  

Ettersom skolen har delt virksomhet mellom Oslo og Lillehammer må det påregnes noe reisevirksomhet. Utover dette vil mye av arbeidet kunne foregå digitalt, så det er fleksibelt hvor hovedarbeidsstedet vil være.  Vi søker med dette etter en kreativ medarbeider med solid kommunikasjons- og bransje erfaring i en 100 % fast stilling.


Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver

Øke Dnfs synlighet og ha en god oversikt over de viktigste sosiale medier og andre kanaler Dnf bør være synlig på. Øke Dnfs formidling og kommunikasjon om egen aktivitet, på alle 3 nivå, samt på vårt forskningsfelt gjennom å:

 • Være fakultetets bindeledd og koordinator mot HINNs kommunikasjonsavdeling sentralt
 • Vedlikeholde og lage innhold til fakultetets hjemmeside, facebookside og andre SOME-kanaler
 • Formidle og dokumentere KU- og forsknings virksomhet i relevante kanaler
 • Formidle relevant informasjon om ekstern konferanser, seminarer osv. til skolens ansatte, studenter og stipendiater.
 • Utarbeide og sende ut pressemeldinger.

Stillingen rapporterer til Dekan ved Dnf, Karin Julsrud, men inngår i kommunikasjonsdirektørens fagmatrise.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.


Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen film- og mediefag. Ved særlig relevant arbeidserfaring kan deler av kravet om utdanning fravikes.
 • Erfaring fra formidlingsarbeid på digitale plattformer.
 • Erfaring med fotografering, video- og lydopptak og redigering til dokumentasjonsformål.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk.
 • Bør ha erfaring med webpublisering og webdesign.
 • Bør ha kjennskap til film og beslektede audiovisuelle kunstformer
 • Ønskelig med erfaring med formidling av film og/eller utdannings og forskning relatert til film og beslektede audiovisuelle kunstformer.
 • Ønskelig med kjennskap til universell utforming.
 • Ønskelig med kjennskap til nye verktøyer og tendenser innenfor webutvikling/UX 

Det må påregnes noe reisevirksomhet så det er nødvendig å ha førekort kl B

Personlig kompetanse

 • Evne til å jobbe systematisk og planmessig
 • Evne til selvstendig arbeid og ta initiativ
 • Kreativ, løsningsorientert og nytenkende
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og trives i hektisk arbeidsmiljø

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se inn.no og filmskolen.no


Spørsmål om stillingen

Kontakt dekan Karin Julsrud, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger
. Les mer om Den norske filmskolen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Økt aktivitet på Den norske filmskolen (Dnf), gjør at vi har et stort behov for en medarbeider med ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon.  Den viktigste oppgaven til vår nye medarbeider er å øke Den norske filmskolens synlighet,  promotere skolen på nødvendige arenaer og i sentrale faglige sammenhenger, samt sørge for å dokumentere  faglig virksomhet. Den som innehar stillingen skal sørge for god kommunikasjon og formidling på alle utdanningsnivå, rundt forskning knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og annen aktivitet skolen er ansvarlig for eller deltakende i.  

Ettersom skolen har delt virksomhet mellom Oslo og Lillehammer må det påregnes noe reisevirksomhet. Utover dette vil mye av arbeidet kunne foregå digitalt, så det er fleksibelt hvor hovedarbeidsstedet vil være.  Vi søker med dette etter en kreativ medarbeider med solid kommunikasjons- og bransje erfaring i en 100 % fast stilling.


Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver

Øke Dnfs synlighet og ha en god oversikt over de viktigste sosiale medier og andre kanaler Dnf bør være synlig på. Øke Dnfs formidling og kommunikasjon om egen aktivitet, på alle 3 nivå, samt på vårt forskningsfelt gjennom å:

 • Være fakultetets bindeledd og koordinator mot HINNs kommunikasjonsavdeling sentralt
 • Vedlikeholde og lage innhold til fakultetets hjemmeside, facebookside og andre SOME-kanaler
 • Formidle og dokumentere KU- og forsknings virksomhet i relevante kanaler
 • Formidle relevant informasjon om ekstern konferanser, seminarer osv. til skolens ansatte, studenter og stipendiater.
 • Utarbeide og sende ut pressemeldinger.

Stillingen rapporterer til Dekan ved Dnf, Karin Julsrud, men inngår i kommunikasjonsdirektørens fagmatrise.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.


Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen film- og mediefag. Ved særlig relevant arbeidserfaring kan deler av kravet om utdanning fravikes.
 • Erfaring fra formidlingsarbeid på digitale plattformer.
 • Erfaring med fotografering, video- og lydopptak og redigering til dokumentasjonsformål.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk.
 • Bør ha erfaring med webpublisering og webdesign.
 • Bør ha kjennskap til film og beslektede audiovisuelle kunstformer
 • Ønskelig med erfaring med formidling av film og/eller utdannings og forskning relatert til film og beslektede audiovisuelle kunstformer.
 • Ønskelig med kjennskap til universell utforming.
 • Ønskelig med kjennskap til nye verktøyer og tendenser innenfor webutvikling/UX 

Det må påregnes noe reisevirksomhet så det er nødvendig å ha førekort kl B

Personlig kompetanse

 • Evne til å jobbe systematisk og planmessig
 • Evne til selvstendig arbeid og ta initiativ
 • Kreativ, løsningsorientert og nytenkende
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og trives i hektisk arbeidsmiljø

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se inn.no og filmskolen.no


Spørsmål om stillingen

Kontakt dekan Karin Julsrud, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling
 • Søknadsfrist: 30.08.2021
  Lillehammer

Fakta om Den norske filmskolen