<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykolog/Psykologspesialist Avdeling ReHabilitering, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon0 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon96 Presentasjon av stillingen:

Er du psykolog/psykologspesialist og har lyst på ny og spennende jobb?

Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for psykolog/psykologspesialist i vår avdeling, knyttet til tilbudet HelseIArbeid.

HelseIArbeid er et nytt konsept hvor spesialisthelsetjenesten og NAV samarbeider tett, HelseIArbeid har en arbeidsfokusert tilnærming. Tilbudet består av to tilbud, individtiltak og bedriftstiltak.

HelseIArbeid Individtiltaket er en poliklinikk som gir tilbud om utredning og oppfølging til personer som har falt ut eller står i fare for å falle ut av utdanning eller arbeid, der årsaken antas å være vanlige muskel-- og skjelettplager, uspesifikke plager eller smertetilstander og/eller lettere psykiske plager. Målsettingen er tidlig utredning og avklaring av situasjonen, slik at den enkelte bedre kan håndtere sine plager, både på jobb og i privatlivet. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.

HelseIArbeid bedriftstiltaket er et tilbud til bedrifter hvor helse og IA rådgiver i NAV tilbyr oppfølging og undervisning til alle ansatte i enkeltbedrifter. Formålet med undervisningen er «hvordan man best mulig kan stå i arbeid til tross for plager». Bedriftstiltaket er også en del av et forskningsprosjekt.

HelseIArbeid består av et tverrfaglig team med kompetanse innen psykologi, fysikalskmedisin, ergoterapi og rådgiver fra NAV.

Fra 2021 inngår vårt HelseIArbeid-team i et 2-årig forskningsprosjekt sammen med alle de øvrige foretakene i Helse Nord RHF. Dette er en RCT og det vil være mulighet for å bidra og arbeide med forskningsprosjektet dersom dette er av interesse.
For mer informasjon, se: https://helse-nord.no/behandlingssteder/helse-i-arbeid

Avdeling ReHabilitering er, en stor og tverrfaglig sammensatt avdeling. Foruten HelseIArbeid-tilbudet, består avdelingen av en døgnenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) med 8 senger, enhet ambulant rehabiliteringsteam (ART), enhet voksenhabilitering (HAVO) og enhet for klinisk servicefunksjoner (KSF). I tillegg har vi en generell fysikalskmedisinsk poliklinikk.

Avdelingen har følgende stillinger; 2 overleger i fysikalskmedisin og rehabilitering, 1 nevrolog, 1 overlege til HAVO, 2 LIS3, psykolog/ nevropsykolog, fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog, logoped, familieterapeut, vernepleiere og syke- og hjelpepleiere.

Avdelingen er foretaksovergripende, som betyr at vi får henvist pasienter fra hele Finnmark.

I vår avdeling deler fagpersonene på arbeidsoppgavene. Det betyr at du vil inngå i team med avdelingens øvrige personale.Det gjør at dere er flere å dele oppgavene på, kan støtte dere til hverandre og alltid ha noen å konferere/rådføre deg med osv.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfokus er utredning og behandling til pasienter i HelseIArbeid
 • Fokus på arbeidsrettede tiltak
 • Bidra i oppfølgingen av pasienter som trenger din kompetanse i hele vår avdeling (i samarbeid med det øvrige personalet) både i Ambulante Rehabiliteringsteam, sengeposten og vanlig poliklinikk
 • Bidra med utvikling av tjenestetilbudet
 • Delta på tverrfaglige behandlingsmøter
 • Delta på inntaksmøter
 • Bidra med psykologfaglig kunnskap i form av undervisning, veiledning av andre faggrupper og eksterne instanser

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Ønske om å jobbe både selvstendig og i team
 • Spesialisering innen nevropsykologi, samfunnspsykologi, klinisk helsepsykologi og/eller interesse/erfaring med smertetilstander er en fordel, men ikke et krav
 • Ønskelig med erfaring fra rehabiliteringsfeltet, habiliteringstjeneste eller nevrologisk avdeling
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, reflektert og metodisk med evne til samarbeid og formidling samt forankring av faget i tjenesten
 • Evne til både å kunne jobbe i team og selvstendig
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

 • HelseIArbeid er et nytt behandlingstilbud som enda er i etableringsfasen. Psykologen/psykologspesialisten får mulighet til å påvirke utformingen av behandlingstilbudet og oppfølgingen teamet gir

 • I forbindelse med nevropsykologiske utredninger, legges det til rette for nødvendig veiledning og kontrasignering

 • Vi har et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø og med muligheter for faglig utvikling

 • Arbeidet i avdelingen kan godkjennes som relevant praksis for spesialisering i for eksempel nevropsykologi

 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid

 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Kontaktinformasjon

Kari Beate Engseth, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Aina Kristoffersen, Koordinator i HiA , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmarkssykehuset HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon96 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Vis alle 26.655 ledige stillinger

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, klinikk Alta og Sàmi klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Les mer om Avdeling ReHabilitering, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon0 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon96 Presentasjon av stillingen:

Er du psykolog/psykologspesialist og har lyst på ny og spennende jobb?

Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for psykolog/psykologspesialist i vår avdeling, knyttet til tilbudet HelseIArbeid.

HelseIArbeid er et nytt konsept hvor spesialisthelsetjenesten og NAV samarbeider tett, HelseIArbeid har en arbeidsfokusert tilnærming. Tilbudet består av to tilbud, individtiltak og bedriftstiltak.

HelseIArbeid Individtiltaket er en poliklinikk som gir tilbud om utredning og oppfølging til personer som har falt ut eller står i fare for å falle ut av utdanning eller arbeid, der årsaken antas å være vanlige muskel-- og skjelettplager, uspesifikke plager eller smertetilstander og/eller lettere psykiske plager. Målsettingen er tidlig utredning og avklaring av situasjonen, slik at den enkelte bedre kan håndtere sine plager, både på jobb og i privatlivet. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.

HelseIArbeid bedriftstiltaket er et tilbud til bedrifter hvor helse og IA rådgiver i NAV tilbyr oppfølging og undervisning til alle ansatte i enkeltbedrifter. Formålet med undervisningen er «hvordan man best mulig kan stå i arbeid til tross for plager». Bedriftstiltaket er også en del av et forskningsprosjekt.

HelseIArbeid består av et tverrfaglig team med kompetanse innen psykologi, fysikalskmedisin, ergoterapi og rådgiver fra NAV.

Fra 2021 inngår vårt HelseIArbeid-team i et 2-årig forskningsprosjekt sammen med alle de øvrige foretakene i Helse Nord RHF. Dette er en RCT og det vil være mulighet for å bidra og arbeide med forskningsprosjektet dersom dette er av interesse.
For mer informasjon, se: https://helse-nord.no/behandlingssteder/helse-i-arbeid

Avdeling ReHabilitering er, en stor og tverrfaglig sammensatt avdeling. Foruten HelseIArbeid-tilbudet, består avdelingen av en døgnenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) med 8 senger, enhet ambulant rehabiliteringsteam (ART), enhet voksenhabilitering (HAVO) og enhet for klinisk servicefunksjoner (KSF). I tillegg har vi en generell fysikalskmedisinsk poliklinikk.

Avdelingen har følgende stillinger; 2 overleger i fysikalskmedisin og rehabilitering, 1 nevrolog, 1 overlege til HAVO, 2 LIS3, psykolog/ nevropsykolog, fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog, logoped, familieterapeut, vernepleiere og syke- og hjelpepleiere.

Avdelingen er foretaksovergripende, som betyr at vi får henvist pasienter fra hele Finnmark.

I vår avdeling deler fagpersonene på arbeidsoppgavene. Det betyr at du vil inngå i team med avdelingens øvrige personale.Det gjør at dere er flere å dele oppgavene på, kan støtte dere til hverandre og alltid ha noen å konferere/rådføre deg med osv.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfokus er utredning og behandling til pasienter i HelseIArbeid
 • Fokus på arbeidsrettede tiltak
 • Bidra i oppfølgingen av pasienter som trenger din kompetanse i hele vår avdeling (i samarbeid med det øvrige personalet) både i Ambulante Rehabiliteringsteam, sengeposten og vanlig poliklinikk
 • Bidra med utvikling av tjenestetilbudet
 • Delta på tverrfaglige behandlingsmøter
 • Delta på inntaksmøter
 • Bidra med psykologfaglig kunnskap i form av undervisning, veiledning av andre faggrupper og eksterne instanser

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Ønske om å jobbe både selvstendig og i team
 • Spesialisering innen nevropsykologi, samfunnspsykologi, klinisk helsepsykologi og/eller interesse/erfaring med smertetilstander er en fordel, men ikke et krav
 • Ønskelig med erfaring fra rehabiliteringsfeltet, habiliteringstjeneste eller nevrologisk avdeling
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, reflektert og metodisk med evne til samarbeid og formidling samt forankring av faget i tjenesten
 • Evne til både å kunne jobbe i team og selvstendig
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

 • HelseIArbeid er et nytt behandlingstilbud som enda er i etableringsfasen. Psykologen/psykologspesialisten får mulighet til å påvirke utformingen av behandlingstilbudet og oppfølgingen teamet gir

 • I forbindelse med nevropsykologiske utredninger, legges det til rette for nødvendig veiledning og kontrasignering

 • Vi har et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø og med muligheter for faglig utvikling

 • Arbeidet i avdelingen kan godkjennes som relevant praksis for spesialisering i for eksempel nevropsykologi

 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid

 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Kontaktinformasjon

Kari Beate Engseth, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Aina Kristoffersen, Koordinator i HiA , Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmarkssykehuset HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon96 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avdeling ReHabilitering, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset