<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kontaktlærere 1.-7. trinn for skoleåret 21/22 -- Faste- og vikariatstillinger Ammerud Skole

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Presentasjon av stillingen:

Har du "mer" enn det lille ekstra? Vi ser etter lærere som vil være med på å gjøre en forskjell for våre elevers sosiale og faglige læring og utvikling! Ammerud skole er en flerkulturell 1.-7.trinns skole med 590 elever. Ammerud skole ble bygget i 2005 og fremstår som et moderne skoleanlegg med fleksible undervisningsarealer og funksjonelle fellesområder. Skolens personalet består av 90 ansatte godt kjønns- og aldersblandet (50 % menn og 50 % kvinner). Det legges opp til mange idrettslige og sosiale aktiviteter for personalet. Se informasjon om oss på skolens hjemmeside https://ammerud.osloskolen.no/

Organisering av undervisning
Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som organiseres i 4 kontaktgrupper. Opplæringsøktene foregår delvis i kontaktgruppene, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene og i faggrupper tilpasset elevenes behov. I tillegg gis det forsterket tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer, både i og utenfor kontaktgruppene.

Det store laget rundt elevene
Hvert lærerteam består av 4 kontaktlærere og 1 spesialepedagog, samt noen ressurslærere som fordeles mellom trinnene. Skolen har også egne faglærere i Mat & helse, Kunst & håndverk og Kroppsøving. For å bistå lærerteamene ytterligere med tidlig innsats og tilpasset opplæring har skolen 2 fagteam med spissede fagkompetanser. "Team MerLæring" består av 3 leselærere og 3 regnelærere og "Team spes.ped." består av 1 spes.ped.koordinator og 7 spesialpedagoger. I tillegg har skolen 1 sosiallærer som har ansvar for å lede arbeidet med spesialpedagogisk og tilpasset undervisning. Skolen har også et SMT ( skolemiljøteam) bestående av 4 miljøterapeuter som har ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et trygt og godt skolemiljø. Hvert team ledes av en undervisningsinspektør eller en assisterende rektor. Rektor har det overordnede ansvaret for alle elever og ansatte på Ammerud skole.

Høye ambisjoner på elevenes vegne Elevene på Ammerud skole presterer godt. Vi har hatt stabile, gode og til dels stigende elevresultater på nasjonale prøver, overgangsprøver og kartleggingsprøver de siste 3 årene. I tillegg har vi også mange gode sportslige elevresultater. Alle disse elevresultatene skal vi arbeide hardt og kontinuerlig for å beholde og løfte ytterligere. Elevundersøkelsene, Foreldreundersøkelsene og Brukerundersøkelsene på AKS viser at elevene trives og har det godt, og at mobbetallene er lave. Foresatte er fornøyd med skolens oppfølging av elevene både faglig og sosialt. Mer informasjon om elevresultatene og undersøkelsene ligger på "minosloskole.no" og skolens hjemmeside "ammerud.osloskolen.no".

Generelle opplysninger:

4 faste stillinger og 2 vikarstillinger.

Utdanningsnivå:

Høyskole eller universitet

Arbeidsoppgaver

Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning

Kontaktlærer har ansvar for en kontaktgruppe på ca. 22 elever.

Sikrer et godt skole-hjem samarbeid

Forpliktende trinn -- og teamsamarbeid: Lærerne har i tillegg til kontaktlæreransvaret et felles ansvar for opplæringen av elevene på trinnet. På de fleste trinn er det ca. 90 elever fordelt på 4 kontaktgrupper/kontaktlærere.

Deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid - utvikling av leseplan og regneplan

Analyse og oppfølging av elevenes faglige og sosiale læringsresultater: Kontinuerlig oppfølging av elevenes individuelle utvikling gjøres i teammøtene, elevtimen og i såkalte Mål og resultatviklingsmøter med nærmeste leder.

Kvalifikasjoner

Allmennlærer, førskolelærer med GLSM/PAPS eller annen tilsvarende formell lærerutdanning

Kompetanse innen begynneropplæring i lesing, skriving og regning

Undervisningserfaring fra grunnskolen med Tidlig Innsats Early Years som organiseringsform, Veiledet lesing, Vurdering for læring, Klasseledelse og Leseutviklingsskjema vil bli vektlagt Det kreves gode IKT-kunnskaper, blant annet erfaring med bruk av SmartBoard og IPAD som lærerverktøy i undervisningen

Høyskole eller universitet

Personlige egenskaper

Resultatbevissthet med høye ambisjoner for elevenes utvikling og læring

Tydelig klasseledelse

Evne til å arbeide i team

Deltakelse i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen

Vi tilbyr

En moderne skole med fleksibel organisering

Gode samarbeidsmuligheter og godt arbeidsmiljø

Lønn basert på utdanning og ansiennitet etter gjeldende regler og avtaler

Kontaktinformasjon

Eirik Ahdell, Undervisningsinspektør
Frode Espen Wannebo, Assisterende rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Ammerudveien 49
0958 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger
Les mer om Ammerud Skole

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Presentasjon av stillingen:

Har du "mer" enn det lille ekstra? Vi ser etter lærere som vil være med på å gjøre en forskjell for våre elevers sosiale og faglige læring og utvikling! Ammerud skole er en flerkulturell 1.-7.trinns skole med 590 elever. Ammerud skole ble bygget i 2005 og fremstår som et moderne skoleanlegg med fleksible undervisningsarealer og funksjonelle fellesområder. Skolens personalet består av 90 ansatte godt kjønns- og aldersblandet (50 % menn og 50 % kvinner). Det legges opp til mange idrettslige og sosiale aktiviteter for personalet. Se informasjon om oss på skolens hjemmeside https://ammerud.osloskolen.no/

Organisering av undervisning
Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som organiseres i 4 kontaktgrupper. Opplæringsøktene foregår delvis i kontaktgruppene, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene og i faggrupper tilpasset elevenes behov. I tillegg gis det forsterket tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer, både i og utenfor kontaktgruppene.

Det store laget rundt elevene
Hvert lærerteam består av 4 kontaktlærere og 1 spesialepedagog, samt noen ressurslærere som fordeles mellom trinnene. Skolen har også egne faglærere i Mat & helse, Kunst & håndverk og Kroppsøving. For å bistå lærerteamene ytterligere med tidlig innsats og tilpasset opplæring har skolen 2 fagteam med spissede fagkompetanser. "Team MerLæring" består av 3 leselærere og 3 regnelærere og "Team spes.ped." består av 1 spes.ped.koordinator og 7 spesialpedagoger. I tillegg har skolen 1 sosiallærer som har ansvar for å lede arbeidet med spesialpedagogisk og tilpasset undervisning. Skolen har også et SMT ( skolemiljøteam) bestående av 4 miljøterapeuter som har ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et trygt og godt skolemiljø. Hvert team ledes av en undervisningsinspektør eller en assisterende rektor. Rektor har det overordnede ansvaret for alle elever og ansatte på Ammerud skole.

Høye ambisjoner på elevenes vegne Elevene på Ammerud skole presterer godt. Vi har hatt stabile, gode og til dels stigende elevresultater på nasjonale prøver, overgangsprøver og kartleggingsprøver de siste 3 årene. I tillegg har vi også mange gode sportslige elevresultater. Alle disse elevresultatene skal vi arbeide hardt og kontinuerlig for å beholde og løfte ytterligere. Elevundersøkelsene, Foreldreundersøkelsene og Brukerundersøkelsene på AKS viser at elevene trives og har det godt, og at mobbetallene er lave. Foresatte er fornøyd med skolens oppfølging av elevene både faglig og sosialt. Mer informasjon om elevresultatene og undersøkelsene ligger på "minosloskole.no" og skolens hjemmeside "ammerud.osloskolen.no".

Generelle opplysninger:

4 faste stillinger og 2 vikarstillinger.

Utdanningsnivå:

Høyskole eller universitet

Arbeidsoppgaver

Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning

Kontaktlærer har ansvar for en kontaktgruppe på ca. 22 elever.

Sikrer et godt skole-hjem samarbeid

Forpliktende trinn -- og teamsamarbeid: Lærerne har i tillegg til kontaktlæreransvaret et felles ansvar for opplæringen av elevene på trinnet. På de fleste trinn er det ca. 90 elever fordelt på 4 kontaktgrupper/kontaktlærere.

Deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid - utvikling av leseplan og regneplan

Analyse og oppfølging av elevenes faglige og sosiale læringsresultater: Kontinuerlig oppfølging av elevenes individuelle utvikling gjøres i teammøtene, elevtimen og i såkalte Mål og resultatviklingsmøter med nærmeste leder.

Kvalifikasjoner

Allmennlærer, førskolelærer med GLSM/PAPS eller annen tilsvarende formell lærerutdanning

Kompetanse innen begynneropplæring i lesing, skriving og regning

Undervisningserfaring fra grunnskolen med Tidlig Innsats Early Years som organiseringsform, Veiledet lesing, Vurdering for læring, Klasseledelse og Leseutviklingsskjema vil bli vektlagt Det kreves gode IKT-kunnskaper, blant annet erfaring med bruk av SmartBoard og IPAD som lærerverktøy i undervisningen

Høyskole eller universitet

Personlige egenskaper

Resultatbevissthet med høye ambisjoner for elevenes utvikling og læring

Tydelig klasseledelse

Evne til å arbeide i team

Deltakelse i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen

Vi tilbyr

En moderne skole med fleksibel organisering

Gode samarbeidsmuligheter og godt arbeidsmiljø

Lønn basert på utdanning og ansiennitet etter gjeldende regler og avtaler

Kontaktinformasjon

Eirik Ahdell, Undervisningsinspektør
Frode Espen Wannebo, Assisterende rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Ammerudveien 49
0958 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon67 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter