<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledig fastlegehjemmel/deleliste ved Helsetorget - Bergenhus bydel Etat for helsetjenester, Bergen kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli allmennlege i Bergen sentrum?
Delelistehjemmel ved Helsetorget, Vestre Torggt 8, i Bergen sentrum er ledig.
Listeinnehaver forventer å jobbe ut 2026, anslagsvis i 50% stilling. Delelistearrangementet egner seg godt for kombinasjon med videreutdanning/ spesialisering eller annen deltidsfunksjon. Helsetorget har et sterkt allmennfaglig og meget godt arbeidsmiljø. Veldrevet praksis med 6 legehjemler og LIS 1 lege. Særdeles godt samarbeid og støttende kollegaer tilbys ny lege i fellesskapet.

Nåværende total listestørrelse 1350.

Journalsystem er Infodoc Plenario, og er tilknyttet Norsk Helsenett.

Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Arbeidsoppgaver

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. D

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.

Kontaktinformasjon

Lene Hestetræet, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Unni Aanes, Fastlege/hjemmelsinnehaver, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Vestre Torggate 8
5015 Bergen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Stillingsprosent: 50% Fast Søknadsfrist: 30.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Do you want to push the boundaries of your profession and develop your excellence in an open, collaborative and empowering
10.06.2021 Oslo
Vis alle 28.700 ledige stillinger

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Les mer om Etat for helsetjenester, Bergen kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli allmennlege i Bergen sentrum?
Delelistehjemmel ved Helsetorget, Vestre Torggt 8, i Bergen sentrum er ledig.
Listeinnehaver forventer å jobbe ut 2026, anslagsvis i 50% stilling. Delelistearrangementet egner seg godt for kombinasjon med videreutdanning/ spesialisering eller annen deltidsfunksjon. Helsetorget har et sterkt allmennfaglig og meget godt arbeidsmiljø. Veldrevet praksis med 6 legehjemler og LIS 1 lege. Særdeles godt samarbeid og støttende kollegaer tilbys ny lege i fellesskapet.

Nåværende total listestørrelse 1350.

Journalsystem er Infodoc Plenario, og er tilknyttet Norsk Helsenett.

Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Arbeidsoppgaver

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. D

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.

Kontaktinformasjon

Lene Hestetræet, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Unni Aanes, Fastlege/hjemmelsinnehaver, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Vestre Torggate 8
5015 Bergen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Stillingsprosent: 50% Fast Søknadsfrist: 30.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Fakta om Etat for helsetjenester, Bergen kommune