<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledig fast stilling som overlege, anestesi Voss sjukehus, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Presentasjon av stillingen:

I dag har Voss sjukehus tilsett i 4 av 5 faste overlegestillingar i tillegg til 1 LIS i anestesiologi. Den faste overlegstillinga er ledig frå no, eller etter nærare avtale med avdelingsoverlege.

Anestesilegane har ansvar for Operasjonsavdelinga med 4 operasjonsstover, Akuttmottak og Intensivavdelinga i tillegg til ei oppvakningsavdeling som ligg i kirurgisk dagpost. Den operative aktiviteten har siste to åra vore rundt 2900 inngrep innanfor gastrokirurgi, ortopedi og gynekologi/ obstetrikk.

Fødeavdelinga har i underkant av 450 fødslar i året. Det er 36% fødeepidural ved vaginale forløysingar. Det er 5 fast tilsette gynekologar på Voss sjukehus.

Voss sjukehus er del av Helse Bergen HF og har god fagleg kontakt med anestesilegane på Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus.

Voss sjukehus er eit lokalsjukehus for om lag 30.000 innbyggjarar i indre Hordaland. I tillegg kjem det pasientar frå Bergen og kommunar i indre Sogn. Vi har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi, og det er gode støttetenester innanfor radiologi, fysioterapiavdeling, rehabiliteringsteam og laboratorium med blodbank.

Det er rundt 400 tilsette på sjukehuset. Voss sjukehus har hatt ein stor aktivitetsvekst og ønsker å halde fram den positive utviklinga. Sjukehuset er påbygd, rehabilitert og har fine lokalitetar og er moderne og godt.

Arbeidsoppgåver

 • Anestesien ved Voss sjukehus er allsidig
 • Sist år hadde vi 2900 operasjonar samt 200 sedasjonar til gastro- og koloskopi samt andre prosedyrar som t.d elektrokonvertering
 • Du får stor erfaring med anestesi til overvektige då vi har ansvaret for kirurgi for sjukeleg overvekt i Helse Bergen
 • Anestesilegane har ansvar for obstetrisk anestesi med smertelindring til fødande, anestesi til sectio samt ansvar for resucitering av nyfødde som del av vårt nyfødd-team
 • Vår intensivavdeling tar seg av pasientar frå alle avdelingar på sjukehuset med eit utvida behov for overvaking og aktiv behandling. Vi samarbeider tett med kollegaer på medisinsk og kirurgisk side
 • Vi har respiratorkapasitet, men ikkje til langvarig behandling. Vi samarbeider av den grunn tett med intensivmedisinsk seksjon på HUS og overfører pasienten dit om pasienten har behov for det

Kvalifikasjonar

 • Du har brei erfaring innan anestesi, intensivbehandling, traumatologi og obstetrikk
 • Du oppsøkjer og har god og oppdatert prosedyrekunnskap, gjennomfører praktiske prosedyrar etter oppdaterte retningsliner
 • Du har norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi. Søkjarar som ikkje er ferdig spesialist ved tilsetjingstidspunktet vil og bli vurderte
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller annan norsktest på B2-nivå
 • Det er sjølvsagt bra om du har APLS-kurs, ATLS-kurs eller tilsvarande
 • Det blir lagt vekt på formell vidareutdanning og ein aktiv haldning til å skaffe seg ny og moderne kompetanse som til dømes innanfor ultralydsrettleia blokkadar

Personlege eigenskapar

 • Du har eit godt lag med folk, og får fram det beste i dei
 • Du behandlar pasientar profesjonelt og empatisk, er imøtekomande og viser respekt
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du tar personleg ansvar for at oppgåver blir gjort, tilbyr gjerne hjelp og deler raust av kompetansen din
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Du trivast med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrer høgt tempo
 • Du trivast med å arbeide klinisk med vanleg anestesi både på dagtid og på vakttid

Vi tilbyr

 • Fagleg og kollegialt godt miljø
 • Variert arbeidsplass som gir moglegheit til å utvikle kompetansen sin
 • 5-delt vaktordning
 • Individuell tilpassing av arbeidsplan ved behov
 • Moglegheit til hospitering på andre avdelingar i Helse Bergen etter avtale
 • Hjelp med å finne bustad/hybel

Kontaktinformasjon

Ralf Teetzmann, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sjukehusvegen 16
5700 Voss

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Voss sjukehus, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Presentasjon av stillingen:

I dag har Voss sjukehus tilsett i 4 av 5 faste overlegestillingar i tillegg til 1 LIS i anestesiologi. Den faste overlegstillinga er ledig frå no, eller etter nærare avtale med avdelingsoverlege.

Anestesilegane har ansvar for Operasjonsavdelinga med 4 operasjonsstover, Akuttmottak og Intensivavdelinga i tillegg til ei oppvakningsavdeling som ligg i kirurgisk dagpost. Den operative aktiviteten har siste to åra vore rundt 2900 inngrep innanfor gastrokirurgi, ortopedi og gynekologi/ obstetrikk.

Fødeavdelinga har i underkant av 450 fødslar i året. Det er 36% fødeepidural ved vaginale forløysingar. Det er 5 fast tilsette gynekologar på Voss sjukehus.

Voss sjukehus er del av Helse Bergen HF og har god fagleg kontakt med anestesilegane på Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus.

Voss sjukehus er eit lokalsjukehus for om lag 30.000 innbyggjarar i indre Hordaland. I tillegg kjem det pasientar frå Bergen og kommunar i indre Sogn. Vi har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi, og det er gode støttetenester innanfor radiologi, fysioterapiavdeling, rehabiliteringsteam og laboratorium med blodbank.

Det er rundt 400 tilsette på sjukehuset. Voss sjukehus har hatt ein stor aktivitetsvekst og ønsker å halde fram den positive utviklinga. Sjukehuset er påbygd, rehabilitert og har fine lokalitetar og er moderne og godt.

Arbeidsoppgåver

 • Anestesien ved Voss sjukehus er allsidig
 • Sist år hadde vi 2900 operasjonar samt 200 sedasjonar til gastro- og koloskopi samt andre prosedyrar som t.d elektrokonvertering
 • Du får stor erfaring med anestesi til overvektige då vi har ansvaret for kirurgi for sjukeleg overvekt i Helse Bergen
 • Anestesilegane har ansvar for obstetrisk anestesi med smertelindring til fødande, anestesi til sectio samt ansvar for resucitering av nyfødde som del av vårt nyfødd-team
 • Vår intensivavdeling tar seg av pasientar frå alle avdelingar på sjukehuset med eit utvida behov for overvaking og aktiv behandling. Vi samarbeider tett med kollegaer på medisinsk og kirurgisk side
 • Vi har respiratorkapasitet, men ikkje til langvarig behandling. Vi samarbeider av den grunn tett med intensivmedisinsk seksjon på HUS og overfører pasienten dit om pasienten har behov for det

Kvalifikasjonar

 • Du har brei erfaring innan anestesi, intensivbehandling, traumatologi og obstetrikk
 • Du oppsøkjer og har god og oppdatert prosedyrekunnskap, gjennomfører praktiske prosedyrar etter oppdaterte retningsliner
 • Du har norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi. Søkjarar som ikkje er ferdig spesialist ved tilsetjingstidspunktet vil og bli vurderte
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller annan norsktest på B2-nivå
 • Det er sjølvsagt bra om du har APLS-kurs, ATLS-kurs eller tilsvarande
 • Det blir lagt vekt på formell vidareutdanning og ein aktiv haldning til å skaffe seg ny og moderne kompetanse som til dømes innanfor ultralydsrettleia blokkadar

Personlege eigenskapar

 • Du har eit godt lag med folk, og får fram det beste i dei
 • Du behandlar pasientar profesjonelt og empatisk, er imøtekomande og viser respekt
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du tar personleg ansvar for at oppgåver blir gjort, tilbyr gjerne hjelp og deler raust av kompetansen din
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Du trivast med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrer høgt tempo
 • Du trivast med å arbeide klinisk med vanleg anestesi både på dagtid og på vakttid

Vi tilbyr

 • Fagleg og kollegialt godt miljø
 • Variert arbeidsplass som gir moglegheit til å utvikle kompetansen sin
 • 5-delt vaktordning
 • Individuell tilpassing av arbeidsplan ved behov
 • Moglegheit til hospitering på andre avdelingar i Helse Bergen etter avtale
 • Hjelp med å finne bustad/hybel

Kontaktinformasjon

Ralf Teetzmann, Avdelingsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sjukehusvegen 16
5700 Voss

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon72 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Voss sjukehus, Helse Bergen