<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fagansvarlig bioingeniør Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk biokjemi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Presentasjon av stillingen:

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin og avdelingene er inndelte i seksjoner. Klinikken har ca 550 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill.
Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. . Klinikken er under stadige omstillinger med bla innføring av nye laboratoriedatasystemer i 2020, ny teknologi, nye analyser, fokus på forskning - og utvikling og kan derfor by på spennende oppgaver sammen med kollegaer på et høyt faglig nivå.

Ved seksjon Generell biokjemi, Avdeling for Medisinsk biokjemi er det ledig stilling for fagansvarlig bioingeniør i 100% stilling.

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 5 millioner analyser, om lag halvparten fra rekvirenter utenfor sykehuset. Repertoaret består av ca 250 ulike analyser og avdelingen har spesialisert seg på analyser innen vitaminer og ernæring og har etablert en rekke DNA-analyser. Avdeling for medisinsk biokjemi er delt inn i 6 seksjoner.

De fleste instrumentene ved seksjonen er koblet på totallaboratorieautomasjon og seksjonen har døgndrift. Stillingen er fast og vedkommende som tilsettes vil i første omgang få ansvar for manuelle rutiner på urinlaboratoriet og vil på sikt kunne bli tillagt noe kvalitetsarbeid i samarbeid med kvalitetskoordinator. Seksjonen skal i løpet av kommende år anskaffe nye analyseinstrumenter tilkoblet automasjonslinjen og er i gang med en organisatorisk endringsprosess som gjør at arbeidsoppgaver kan bli endret dersom behov i forhold til driftssituasjonen. Arbeidstiden er i p.t. dagtid med en vaktordning for fagbioingeniører som innebærer vaktarbeid hver 5. helg. Stillingen er en viktig del av seksjonsleder sin faggruppe og har seksjonsleder som nærmeste leder. Fagområdet er en viktig del av vårt analysetilbud. Tiltredelse vil bli etter nærmere avtale, tidligst 1 september 2021

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide etter laboratoriets kvalitetssystem
 • Ha ansvar for tilrettelegging og utførelse av daglige arbeidsoppgaver innen sitt faglige ansvarsområde, herunder nødvendig undervisning, opplæring og oppdatering av medarbeidere og studenter.
 • Ha ansvar for etablering og oppfølging av kvalitetsrutiner innen fagområdet, herunder opplæringsprogram, prosedyrer, kvalitetskontroll, vedlikehold av instrumenter og utstyr.
 • Ha ansvar for utvikling, evaluering og forbedring av metoder og prosedyrer innen fagområdet i samarbeid med seksjonsleder, kvalitetskoordinator og medisinsk ansvarlig.
 • Kunne overta funksjoner delegert av seksjonsleder.
 • Inngå i seksjonsleders faglige støtteapparat og bidra til god forvaltning av seksjonens ressurser.
 • Holde seg oppdatert om laboratoriets rutiner og drift
 • Delta i annen virksomhet ved seksjonen/avdelingen etter seksjonsleders bestemmelse.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør
 • Bred erfaring innenfor relevant laboratoriemedisinsk spesialitet
 • Gode IT kunnskaper vektlegges
 • Relevant videreutdanning kan vektlegges
 • Faglig etterutdanning, deltakelse på seminarer, kurs etc
 • Høy faglig kompetanse innenfor aktuelt fagområde.
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Være motivert og takle en stressende hverdag
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling
 • Gode samarbeidsevner
 • Masterutdanning kan vektlegges

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Kunne motivere og veilede kolleger i en travel hverdag
 • Takle stress og perioder med høy aktivitet
 • Fleksibel, endringsvillig og kreativ i en hverdag med stadige tilpasninger
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å samarbeide godt med andre driftskoordinatorer og seksjonsleder

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode bank, forsikrings og pensjonsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Kontaktinformasjon

Åshild Johansen Sørhaug, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:St. Olavs hospital

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 20.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Les mer om Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk biokjemi

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Presentasjon av stillingen:

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin og avdelingene er inndelte i seksjoner. Klinikken har ca 550 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill.
Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. . Klinikken er under stadige omstillinger med bla innføring av nye laboratoriedatasystemer i 2020, ny teknologi, nye analyser, fokus på forskning - og utvikling og kan derfor by på spennende oppgaver sammen med kollegaer på et høyt faglig nivå.

Ved seksjon Generell biokjemi, Avdeling for Medisinsk biokjemi er det ledig stilling for fagansvarlig bioingeniør i 100% stilling.

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 5 millioner analyser, om lag halvparten fra rekvirenter utenfor sykehuset. Repertoaret består av ca 250 ulike analyser og avdelingen har spesialisert seg på analyser innen vitaminer og ernæring og har etablert en rekke DNA-analyser. Avdeling for medisinsk biokjemi er delt inn i 6 seksjoner.

De fleste instrumentene ved seksjonen er koblet på totallaboratorieautomasjon og seksjonen har døgndrift. Stillingen er fast og vedkommende som tilsettes vil i første omgang få ansvar for manuelle rutiner på urinlaboratoriet og vil på sikt kunne bli tillagt noe kvalitetsarbeid i samarbeid med kvalitetskoordinator. Seksjonen skal i løpet av kommende år anskaffe nye analyseinstrumenter tilkoblet automasjonslinjen og er i gang med en organisatorisk endringsprosess som gjør at arbeidsoppgaver kan bli endret dersom behov i forhold til driftssituasjonen. Arbeidstiden er i p.t. dagtid med en vaktordning for fagbioingeniører som innebærer vaktarbeid hver 5. helg. Stillingen er en viktig del av seksjonsleder sin faggruppe og har seksjonsleder som nærmeste leder. Fagområdet er en viktig del av vårt analysetilbud. Tiltredelse vil bli etter nærmere avtale, tidligst 1 september 2021

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide etter laboratoriets kvalitetssystem
 • Ha ansvar for tilrettelegging og utførelse av daglige arbeidsoppgaver innen sitt faglige ansvarsområde, herunder nødvendig undervisning, opplæring og oppdatering av medarbeidere og studenter.
 • Ha ansvar for etablering og oppfølging av kvalitetsrutiner innen fagområdet, herunder opplæringsprogram, prosedyrer, kvalitetskontroll, vedlikehold av instrumenter og utstyr.
 • Ha ansvar for utvikling, evaluering og forbedring av metoder og prosedyrer innen fagområdet i samarbeid med seksjonsleder, kvalitetskoordinator og medisinsk ansvarlig.
 • Kunne overta funksjoner delegert av seksjonsleder.
 • Inngå i seksjonsleders faglige støtteapparat og bidra til god forvaltning av seksjonens ressurser.
 • Holde seg oppdatert om laboratoriets rutiner og drift
 • Delta i annen virksomhet ved seksjonen/avdelingen etter seksjonsleders bestemmelse.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør
 • Bred erfaring innenfor relevant laboratoriemedisinsk spesialitet
 • Gode IT kunnskaper vektlegges
 • Relevant videreutdanning kan vektlegges
 • Faglig etterutdanning, deltakelse på seminarer, kurs etc
 • Høy faglig kompetanse innenfor aktuelt fagområde.
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Være motivert og takle en stressende hverdag
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling
 • Gode samarbeidsevner
 • Masterutdanning kan vektlegges

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Kunne motivere og veilede kolleger i en travel hverdag
 • Takle stress og perioder med høy aktivitet
 • Fleksibel, endringsvillig og kreativ i en hverdag med stadige tilpasninger
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å samarbeide godt med andre driftskoordinatorer og seksjonsleder

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode bank, forsikrings og pensjonsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Kontaktinformasjon

Åshild Johansen Sørhaug, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:St. Olavs hospital

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 20.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk biokjemi