<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledige stillinger ved skolene i Sel - skoleåret 2021/2022 Sel kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Søknadsfrist: 14.05.2021"Til barns beste gjennom samhandling, entusiasme og likeverd."

Vi har tre skoler og en fjellskole i Sel. En kombinert barne- og ungdomsskole i Heidal, Otta Ungdomsskole og Otta barneskole som er delt i to lokasjoner; sentrum og Nyhusom og fjellskolen på Høvringen.
Sel kommunes overordna mål er å skape et samfunn der det er rom for å vokse, muligheter for å jobbe og frihet til å leve.

Skolene arbeider for at ansatte sammen med barn, elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

Heidal skule 1.-10. skole

Undervisningsstilling
St.id. 58 Fast stilling 100 % undervisning 5.-10.trinn Kvalifikasjoner: Kompetansebehov i matematikk, samfunnsfag og kroppsøving

St.id. 59
Fast stilling 40 % faglærerstilling i musikk.
Kvalifikasjoner: Faglærer i musikk.

St.id. 60
Vikariat 80 % på barnetrinnet.
Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Vi ønsker deg som:

 • møter andre mennesker med respekt og varme.
 • er trygg i lærerrollen.
 • kommuniserer godt.
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte.
 • er en dyktig klasseleder.
 • er løsningsorientert.
 • jobber strukturert og selvstendig.
 • har evne til å se muligheter innenfor skolens rammer.
 • bidrar i det profesjonsfaglige fellesskapet.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Barne- og ungdomsarbeidere

St.id. 61
Fast 80% stilling i skole og SFO

St.id. 62
Fast 60 % stilling i skole og SFO

St.id. 63

Vikariat 50 % stilling i skole og SFO

Kvalifikasjoner for stillingene:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Vi søker deg som:

 • har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • håndterer varierte arbeidsdager.
 • har evne å opptre rolig, vennlig og bestemt.
 • ser barnets behov og bidrar til en trygg læringssituasjon.
 • er lojal, ansvarsfull og inkluderende.

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Sjur Lindby, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Otta Ungdomsskole

UndervisningsstillingSt.id. 64
Fast stilling 100 %
Kvalifikasjonsjoner til stillingen: Prioriterte fagønsker er norsk, kroppsøving og kunst og håndverk.

Vi ønsker deg som:

 • møter andre mennesker med respekt og varme.
 • er trygg i lærerrollen.
 • kommuniserer godt.
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte.
 • er en dyktig klasseleder.
 • er løsningsorientert.
 • jobber strukturert og selvstendig.
 • har evne til å se muligheter innenfor skolens rammer.
 • bidrar i det profesjonsfaglige fellesskapet.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vernepleier

St.id. 65
Fast stilling 80-90 %
Stillingsbeskrivelse:

 • Ansvar for oppfølging av elever med særskilte behov gjennom skoledagen.
 • Ansvar for atferdsanalytisk arbeid.
 • Bidra til å trygge skolehverdagen.
 • Samarbeid med pedagoger og pedagogiske medhjelpere, evt. andre instanser.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som vernepleier.
 • Erfaring fra arbeid med barn/personer med oppfølgingsbehov.
 • Kunnskap om og erfaring med atferdsobservasjon, analyse og tiltak.
 • Erfaring med sosial ferdighetstrening, EIBI og/eller ART.
 • Kunnskap om relasjonskompetanse og kommunikasjon med barn.
 • Erfaring med miljøskapende arbeid for barn.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Pål Bertil Eide, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Otta skole

UndervisningsstillingSt.id. 66
Fast stilling 100 %. Kontaktlæreroppgave kan bli aktuelt.
Kvalifikasjoner: Grunnskolelærer 1-7.

Vi ønsker deg som:

 • møter andre mennesker med respekt og varme.
 • er trygg i lærerrollen.
 • kommuniserer godt.
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte.
 • er en dyktig klasseleder.
 • er løsningsorientert.
 • jobber strukturert og selvstendig.
 • har evne til å se muligheter innenfor skolens rammer.
 • bidrar i det profesjonsfaglige fellesskapet.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vernepleiere
St.id. 67

Tre faste stillinger på 80-90 % på hver av stillingene.

Stillingsbeskrivelse:

 • Ansvar for oppfølging av elever med særskilte behov gjennom skoledagen og SFO.
 • Ansvar for atferdsanalytisk arbeid.
 • Bidra til å trygge skolehverdagen.
 • Samarbeid med pedagoger og pedagogiske medhjelpere, evt. andre instanser.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som vernepleier.
 • Erfaring fra arbeid med barn/personer med oppfølgingsbehov.
 • Kunnskap om og erfaring med atferdsobservasjon, analyse og tiltak.
 • Erfaring med sosial ferdighetstrening, EIBI og/eller ART.
 • Kunnskap om relasjonskompetanse og kommunikasjon med barn.
 • Erfaring med miljøskapende arbeid for barn.

Vi søker deg som:

 • har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • håndterer varierte arbeidsdager.
 • har evne til å opptre rolig, vennlig og bestemt.
 • ser barnets behov og bidrar til en trygg læringssituasjon.
 • er lojal, ansvarsfull og inkluderende.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt.

Barne- og ungdomsarbeidere
St.id. 68

To midlertidige stillinger på ca. 60 %. Det kan være mulighet for arbeid på SFO i tillegg.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Vi søker deg som:

 • har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • håndterer varierte arbeidsdager.
 • har evne å opptre rolig, vennlig og bestemt.
 • ser barnets behov og bidrar til en trygg læringssituasjon.
 • er lojal, ansvarsfull og inkluderende.

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Bente Krogsæter, Logg inn for å se kontaktinformasjon eller avdelingsleder Kristin Sandnes, Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Stillinger som måtte bli ledige i skolene

St.id. 69 Andre ledige stillinger som kan bli ledige til skolestart 2021.

For alle stillingene tilbyr vi:

 • Gode utviklingsmuligheter både individuelt og som del av et profesjonsfellesskap.
 • En variert arbeidsdag der du kan gjøre en forskjell for barns læring og utvikling.
 • En mangfoldig elevgruppe.
 • Tverrfaglig sammensatt personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement som hjelper og støtter hverandre.
 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk.

For alle stillingene gjelder:
Tilsetting er betinget godkjent politiattest i henhold til opplæringsloven § 10-9.
Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju.

Det må søkes på den enkelte stillings id.

Søknadsskjema:

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.




Adresse: Sel kommune

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger
Sel er en kommune nord i Gudbrandsdalen i Oppland. Den grenser i nord til Dovre og Folldal, i nordøst til Sør-Fron, i øst og sør til Nord-Fron, og i vest til Vågå. De fleste innbyggerene bor på Otta, Sel, Høvringen, Mysusæter, Heidal, Nedre Heidal og Sjoa. Otta er kommunesenteret. Otta er et regionalt knutepunkt med Otta stasjon – som er en jernbanestajon på Dovrebanen – og E6, med felles skysstasjon for både tog, buss og taxi. Stedet har flere steinbrudd som Otta kleberstein og Ottaskifer. Under Kalmarkrigen skjedde slaget ved Kringen nær Otta. Det var her skotske leiesoldater på vei til Sverige ble beseiret av en norsk bondehær. Befolkning 6 039 (2008) Les mer om Sel kommune

Stillingsbeskrivelse

Søknadsfrist: 14.05.2021"Til barns beste gjennom samhandling, entusiasme og likeverd."

Vi har tre skoler og en fjellskole i Sel. En kombinert barne- og ungdomsskole i Heidal, Otta Ungdomsskole og Otta barneskole som er delt i to lokasjoner; sentrum og Nyhusom og fjellskolen på Høvringen.
Sel kommunes overordna mål er å skape et samfunn der det er rom for å vokse, muligheter for å jobbe og frihet til å leve.

Skolene arbeider for at ansatte sammen med barn, elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

Heidal skule 1.-10. skole

Undervisningsstilling
St.id. 58 Fast stilling 100 % undervisning 5.-10.trinn Kvalifikasjoner: Kompetansebehov i matematikk, samfunnsfag og kroppsøving

St.id. 59
Fast stilling 40 % faglærerstilling i musikk.
Kvalifikasjoner: Faglærer i musikk.

St.id. 60
Vikariat 80 % på barnetrinnet.
Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Vi ønsker deg som:

 • møter andre mennesker med respekt og varme.
 • er trygg i lærerrollen.
 • kommuniserer godt.
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte.
 • er en dyktig klasseleder.
 • er løsningsorientert.
 • jobber strukturert og selvstendig.
 • har evne til å se muligheter innenfor skolens rammer.
 • bidrar i det profesjonsfaglige fellesskapet.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Barne- og ungdomsarbeidere

St.id. 61
Fast 80% stilling i skole og SFO

St.id. 62
Fast 60 % stilling i skole og SFO

St.id. 63

Vikariat 50 % stilling i skole og SFO

Kvalifikasjoner for stillingene:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Vi søker deg som:

 • har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • håndterer varierte arbeidsdager.
 • har evne å opptre rolig, vennlig og bestemt.
 • ser barnets behov og bidrar til en trygg læringssituasjon.
 • er lojal, ansvarsfull og inkluderende.

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Sjur Lindby, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Otta Ungdomsskole

UndervisningsstillingSt.id. 64
Fast stilling 100 %
Kvalifikasjonsjoner til stillingen: Prioriterte fagønsker er norsk, kroppsøving og kunst og håndverk.

Vi ønsker deg som:

 • møter andre mennesker med respekt og varme.
 • er trygg i lærerrollen.
 • kommuniserer godt.
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte.
 • er en dyktig klasseleder.
 • er løsningsorientert.
 • jobber strukturert og selvstendig.
 • har evne til å se muligheter innenfor skolens rammer.
 • bidrar i det profesjonsfaglige fellesskapet.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vernepleier

St.id. 65
Fast stilling 80-90 %
Stillingsbeskrivelse:

 • Ansvar for oppfølging av elever med særskilte behov gjennom skoledagen.
 • Ansvar for atferdsanalytisk arbeid.
 • Bidra til å trygge skolehverdagen.
 • Samarbeid med pedagoger og pedagogiske medhjelpere, evt. andre instanser.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som vernepleier.
 • Erfaring fra arbeid med barn/personer med oppfølgingsbehov.
 • Kunnskap om og erfaring med atferdsobservasjon, analyse og tiltak.
 • Erfaring med sosial ferdighetstrening, EIBI og/eller ART.
 • Kunnskap om relasjonskompetanse og kommunikasjon med barn.
 • Erfaring med miljøskapende arbeid for barn.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Pål Bertil Eide, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Otta skole

UndervisningsstillingSt.id. 66
Fast stilling 100 %. Kontaktlæreroppgave kan bli aktuelt.
Kvalifikasjoner: Grunnskolelærer 1-7.

Vi ønsker deg som:

 • møter andre mennesker med respekt og varme.
 • er trygg i lærerrollen.
 • kommuniserer godt.
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte.
 • er en dyktig klasseleder.
 • er løsningsorientert.
 • jobber strukturert og selvstendig.
 • har evne til å se muligheter innenfor skolens rammer.
 • bidrar i det profesjonsfaglige fellesskapet.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vernepleiere
St.id. 67

Tre faste stillinger på 80-90 % på hver av stillingene.

Stillingsbeskrivelse:

 • Ansvar for oppfølging av elever med særskilte behov gjennom skoledagen og SFO.
 • Ansvar for atferdsanalytisk arbeid.
 • Bidra til å trygge skolehverdagen.
 • Samarbeid med pedagoger og pedagogiske medhjelpere, evt. andre instanser.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som vernepleier.
 • Erfaring fra arbeid med barn/personer med oppfølgingsbehov.
 • Kunnskap om og erfaring med atferdsobservasjon, analyse og tiltak.
 • Erfaring med sosial ferdighetstrening, EIBI og/eller ART.
 • Kunnskap om relasjonskompetanse og kommunikasjon med barn.
 • Erfaring med miljøskapende arbeid for barn.

Vi søker deg som:

 • har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • håndterer varierte arbeidsdager.
 • har evne til å opptre rolig, vennlig og bestemt.
 • ser barnets behov og bidrar til en trygg læringssituasjon.
 • er lojal, ansvarsfull og inkluderende.
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt.

Barne- og ungdomsarbeidere
St.id. 68

To midlertidige stillinger på ca. 60 %. Det kan være mulighet for arbeid på SFO i tillegg.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Vi søker deg som:

 • har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • håndterer varierte arbeidsdager.
 • har evne å opptre rolig, vennlig og bestemt.
 • ser barnets behov og bidrar til en trygg læringssituasjon.
 • er lojal, ansvarsfull og inkluderende.

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Bente Krogsæter, Logg inn for å se kontaktinformasjon eller avdelingsleder Kristin Sandnes, Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Stillinger som måtte bli ledige i skolene

St.id. 69 Andre ledige stillinger som kan bli ledige til skolestart 2021.

For alle stillingene tilbyr vi:

 • Gode utviklingsmuligheter både individuelt og som del av et profesjonsfellesskap.
 • En variert arbeidsdag der du kan gjøre en forskjell for barns læring og utvikling.
 • En mangfoldig elevgruppe.
 • Tverrfaglig sammensatt personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement som hjelper og støtter hverandre.
 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk.

For alle stillingene gjelder:
Tilsetting er betinget godkjent politiattest i henhold til opplæringsloven § 10-9.
Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju.

Det må søkes på den enkelte stillings id.

Søknadsskjema:

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.




Adresse: Sel kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Sel kommune