<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vi søker en person som ønsker å lede en spesialisert sengepost med et sterkt fagmiljø! Ungdomspsykiatrisk klinikk

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

Vi søker en personsom ønsker å lede en spesialisert sengepost med et sterkt fagmiljø, som harkompetanse i miljøterapeutisk behandling og spiseforstyrrelser.

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlig depresjon. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Post A har spesialisert seg på pasienter med psykoseproblematikk og ivaretagelse av akutt-funksjonen. Post B har spesialisert seg på miljøterapeutisk behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Foresatte legges inn sammen med pasientene på begge poster. I tillegg har seksjonen en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger, samt fysioterapeut. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, familieterapeuter og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.
Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. Vi er svært opptatt av å utvikle tjenesten og har alltid minst et fagutviklingsprosjekt løpende.

Seksjonens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Har det daglige ansvar for personal, administrasjon og økonomi
 • Har det daglige faglige lederansvar for det miljøterapeutiske arbeidet ved posten
 • Delta i seksjonssjefens lederteam og i nært samarbeid med seksjonsleder og de andre enhetslederne jobbe for å sikre god pasientflyt og faglig utvikling av seksjonen.
 • Enhetsleder forventes å jobbe målrettet og i tråd med seksjonens og Ahus sin visjon og målsetninger.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person som har:
  • høgskole/universitetsutdanning - fortrinnsvis med relevant videreutdanning
  • kompetanse og miljøterapeutisk erfaring fra psykisk helsevern
  • erfaring fra døgnbehandling, fortrinnsvis barn og unge
  • utdanning og/eller erfaring fra ledelse.
 • Vi ser etter deg som har engasjement, initiativ og lyst til å lede, og til være med på utviklingen av et svært viktig tilbud til pasienter i vårt opptaksområde.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Vi trenger en leder som:
  • trives med å jobbe i tverrfaglig team,
  • liker å arbeide i et høyt tempo, med stor fleksibilitet når det gjelder arbeidsoppgaver og utfordringer
  • er engasjert, inspirerende og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • er tilstede for sine medarbeidere og innehar evnen til å stimulere og veilede
  • er raus og respektfull i møte med kolleger, pasienter og andre samarbeidspartnere
  • evner å verdsette kollegers kompetanse og erfaring og kan engasjere seg i gode faglige refleksjoner
  • har evne til å arbeide strukturert, målrettet og oppnå gode resultater
  • ser posten som en del av et helhetlig behandlingstilbud, og er derfor positiv til endringer for å utvikle og forbedre tjenesten

Vi tilbyr

 • Et spennende, inspirerende og sterkt fagmiljø
 • Muligheten til deltagelse i fagutviklingsprosjekter og faglig utvikling
 • Veiledning, kurs og opplæring.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Olsen, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Sykehusveien
1474 Nordbyhagen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 20.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Vis alle 26.655 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Presentasjon av stillingen:

Vi søker en personsom ønsker å lede en spesialisert sengepost med et sterkt fagmiljø, som harkompetanse i miljøterapeutisk behandling og spiseforstyrrelser.

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlig depresjon. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Post A har spesialisert seg på pasienter med psykoseproblematikk og ivaretagelse av akutt-funksjonen. Post B har spesialisert seg på miljøterapeutisk behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Foresatte legges inn sammen med pasientene på begge poster. I tillegg har seksjonen en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger, samt fysioterapeut. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, familieterapeuter og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.
Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et god faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant. Vi er svært opptatt av å utvikle tjenesten og har alltid minst et fagutviklingsprosjekt løpende.

Seksjonens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Har det daglige ansvar for personal, administrasjon og økonomi
 • Har det daglige faglige lederansvar for det miljøterapeutiske arbeidet ved posten
 • Delta i seksjonssjefens lederteam og i nært samarbeid med seksjonsleder og de andre enhetslederne jobbe for å sikre god pasientflyt og faglig utvikling av seksjonen.
 • Enhetsleder forventes å jobbe målrettet og i tråd med seksjonens og Ahus sin visjon og målsetninger.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person som har:
  • høgskole/universitetsutdanning - fortrinnsvis med relevant videreutdanning
  • kompetanse og miljøterapeutisk erfaring fra psykisk helsevern
  • erfaring fra døgnbehandling, fortrinnsvis barn og unge
  • utdanning og/eller erfaring fra ledelse.
 • Vi ser etter deg som har engasjement, initiativ og lyst til å lede, og til være med på utviklingen av et svært viktig tilbud til pasienter i vårt opptaksområde.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Vi trenger en leder som:
  • trives med å jobbe i tverrfaglig team,
  • liker å arbeide i et høyt tempo, med stor fleksibilitet når det gjelder arbeidsoppgaver og utfordringer
  • er engasjert, inspirerende og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • er tilstede for sine medarbeidere og innehar evnen til å stimulere og veilede
  • er raus og respektfull i møte med kolleger, pasienter og andre samarbeidspartnere
  • evner å verdsette kollegers kompetanse og erfaring og kan engasjere seg i gode faglige refleksjoner
  • har evne til å arbeide strukturert, målrettet og oppnå gode resultater
  • ser posten som en del av et helhetlig behandlingstilbud, og er derfor positiv til endringer for å utvikle og forbedre tjenesten

Vi tilbyr

 • Et spennende, inspirerende og sterkt fagmiljø
 • Muligheten til deltagelse i fagutviklingsprosjekter og faglig utvikling
 • Veiledning, kurs og opplæring.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Olsen, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Sykehusveien
1474 Nordbyhagen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 20.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Ungdomspsykiatrisk klinikk