<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykologspesialist/psykolog Avdeling unge voksne og flyktninger/poliklinikken Gausel, Helse Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Presentasjon av stillingen:

Poliklinikken Gausel er en del av avdeling unge voksne og flyktninger, som igjen ligger under klinikk for barn, unge og rusavhengige. Poliklinikken gir tilbud til unge voksne i alderen 16-26 (28) år, som har en alvorlig psykisk lidelse, eller mistanke om en alvorlig psykisk lidelse. Poliklinikken består av 2 overleger,1 LIS lege, 8 psykologer, 2 sosionomer, 7 psyk.spl/vernepl samt 3 still. sekretær.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering
 • Psykoterapi og støttesamtaler
 • Familiearbeid, nettverksarbeid
 • Ambulerende tjenester
 • Samarbeid med 1. og 2.linjetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med kompetanse, erfaring og interesse for arbeid med unge pasienter med psykoseproblematikk
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som yter tjeneste til mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Må like utfordringer og ha evne til nytenkning, initiativ og ansvar.
 • Må ha god evne til tverrfaglig samarbeid og bør være resultatorientert.
 • Må kunne være fleksibel og trives med å jobbe både selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Et tverrfaglig fagmiljø med særlig spisskompetanse innen tidlig intervensjon ved psykoser.
 • Et etablert tverrfaglig samarbeid, samt variert og utfordrende arbeid.
 • Oppfølging , veiledning og intern undervisning.
 • Faste psykolog møter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Johannes Langeveld, Sjefspsykolog, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Frode Jåtten, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gamle Godesetveg 3
4032 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Vis alle 26.655 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om Avdeling unge voksne og flyktninger/poliklinikken Gausel, Helse Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Presentasjon av stillingen:

Poliklinikken Gausel er en del av avdeling unge voksne og flyktninger, som igjen ligger under klinikk for barn, unge og rusavhengige. Poliklinikken gir tilbud til unge voksne i alderen 16-26 (28) år, som har en alvorlig psykisk lidelse, eller mistanke om en alvorlig psykisk lidelse. Poliklinikken består av 2 overleger,1 LIS lege, 8 psykologer, 2 sosionomer, 7 psyk.spl/vernepl samt 3 still. sekretær.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering
 • Psykoterapi og støttesamtaler
 • Familiearbeid, nettverksarbeid
 • Ambulerende tjenester
 • Samarbeid med 1. og 2.linjetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med kompetanse, erfaring og interesse for arbeid med unge pasienter med psykoseproblematikk
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som yter tjeneste til mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Må like utfordringer og ha evne til nytenkning, initiativ og ansvar.
 • Må ha god evne til tverrfaglig samarbeid og bør være resultatorientert.
 • Må kunne være fleksibel og trives med å jobbe både selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Et tverrfaglig fagmiljø med særlig spisskompetanse innen tidlig intervensjon ved psykoser.
 • Et etablert tverrfaglig samarbeid, samt variert og utfordrende arbeid.
 • Oppfølging , veiledning og intern undervisning.
 • Faste psykolog møter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Johannes Langeveld, Sjefspsykolog, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Frode Jåtten, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gamle Godesetveg 3
4032 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avdeling unge voksne og flyktninger/poliklinikken Gausel, Helse Stavanger