<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Overingeniør tilknyttet Kjernefasilitet for avansert mikroskopi UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, , , er det ledig en fast stilling som overingeniør ved Kjernefasilitet for avansert mikroskopi.

Kjernefasilitet for avansert mikroskopi (KAM) er en teknologiplattform som er tilgjengelig for brukere fra alle fakulteter ved UiT, forskningsgrupper ved UNN, samt andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Den største gruppen av brukere kommer fra det helsevitenskapelige fakultet og arbeider innen medisinsk grunnforskning og forskning innen komparativ medisin. KAM har hovedfokus på tre typer teknologi: lysmikroskopi, elektronmikroskopi og flowcytometri. Utstyrsparken inkluderer flere typer avanserte lysmikroskop (konfokalmikroskop, slideskanner, timelapse-mikroskop, m.m.), transmisjons- og scanning-elektronmikroskop, flowcytometer og cellesorterer. Kjernefasiliteten drifter også en rekke mindre analyseinstrumenter (platelesere, scannere, m.m.) og ulike typer prepareringsutstyr.


Arbeidsoppgaver

Den daglige aktiviteten i kjernefasiliteten omfatter bruk av mange teknikker, og arbeidsoppgavene kan derfor være svært sammensatt. Typiske oppgaver inkluderer prepareringsteknisk arbeid til lys- og elektronmikroskopi, herunder SEM, TEM, immun-EM og CLEM- teknikker. Den tekniske staben ved kjernefasiliteten driver utstrakt veiledning av studenter og forskere i forhold til metodevalg, gjennomføring og resultatanalyse.

Arbeidsoppgavene vil være varierte og krever at stillingsinnehaveren har evne til planlegging på kort og lang sikt. I perioder vil det være behov for å jobbe med oppgaver av rutinemessig karakter, mens det i andre perioder kreves at stillingshaveren er strukturert og har god evne til å organisere eget arbeid på en effektiv måte.
KAM skal til enhver tid tilby brukeropplæring av forskere og studenter på utstyrsparken ved kjernefasiliteten og stillingsinnehaveren vil bruke vesentlig tid på dette. Brukeropplæring omfatter også bruk av spesialisert programvare til dataanalyse. I tillegg til brukeropplæring tilbyr KAM tjenester innen prøvefremføring til lys- og elektronmikroskopi, skanning av slides, m.m. og denne typen oppgaver må også påregnes. Andre oppgaver inkluderer generelt ettersyn av utstyr, samt å holde kontroll med forbruksmateriell og reagenser. Stillingsinnehaveren vil også ha konkrete oppgaver innen kjernefasilitetens HMS-arbeid.

Det forventes at stillingsinnehaveren skal bidra i instituttets undervisning av blant annet medisin-, odontologi- og biomedisinstudenter, samt annen relevant kursaktivitet, innen de spesialområder som ligger til KAM. Det forventes at stillingsinnehaveren holder seg oppdatert innenfor de metoder og teknikker som til enhver tid tilbys ved kjernefasiliteten. I så måte er det ønskelig at stillingsinnehaveren aktivt bidrar med metodeutvikling, enten innad i KAM eller gjennom forskningssamarbeid med en eller flere relevante forskningsgrupper. Denne aktiviteten skal skje i samråd med faglig leder ved kjernefasiliteten, og kjernefasilitetens bidrag skal anerkjennes dersom resultater publiseres.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faglig leder Kenneth Bowitz Larsen, epost: , eller tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Kvalifikasjoner

Det kreves minimum mastergradsutdanning eller tilsvarende innen relevant fagkrets.Videre kreves det erfaring med relevante teknikker, fortrinnsvis innen elektronmikroskopi, lysmikroskopi og flowcytometri. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig, samt evne til å drive opplæring vil bli tillagt stor vekt. Erfaring fra laboratorieundervisning og annen form for opplæring vil telle positivt, likeledes vil evne til å kunne bidra i metodeutvikling være fordelaktig.

Søkeren må̊ ha gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vennligst oppgi referanser.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Oslo
Vil du jobbe i anleggsbransjen? Som følge av nye prosjekter søker Peab Anlegg, DK Vest flere dyktige medarbeidere. Peab satser offensivt
10.06.2021 Bergen
Vis alle 26.655 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, , , er det ledig en fast stilling som overingeniør ved Kjernefasilitet for avansert mikroskopi.

Kjernefasilitet for avansert mikroskopi (KAM) er en teknologiplattform som er tilgjengelig for brukere fra alle fakulteter ved UiT, forskningsgrupper ved UNN, samt andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Den største gruppen av brukere kommer fra det helsevitenskapelige fakultet og arbeider innen medisinsk grunnforskning og forskning innen komparativ medisin. KAM har hovedfokus på tre typer teknologi: lysmikroskopi, elektronmikroskopi og flowcytometri. Utstyrsparken inkluderer flere typer avanserte lysmikroskop (konfokalmikroskop, slideskanner, timelapse-mikroskop, m.m.), transmisjons- og scanning-elektronmikroskop, flowcytometer og cellesorterer. Kjernefasiliteten drifter også en rekke mindre analyseinstrumenter (platelesere, scannere, m.m.) og ulike typer prepareringsutstyr.


Arbeidsoppgaver

Den daglige aktiviteten i kjernefasiliteten omfatter bruk av mange teknikker, og arbeidsoppgavene kan derfor være svært sammensatt. Typiske oppgaver inkluderer prepareringsteknisk arbeid til lys- og elektronmikroskopi, herunder SEM, TEM, immun-EM og CLEM- teknikker. Den tekniske staben ved kjernefasiliteten driver utstrakt veiledning av studenter og forskere i forhold til metodevalg, gjennomføring og resultatanalyse.

Arbeidsoppgavene vil være varierte og krever at stillingsinnehaveren har evne til planlegging på kort og lang sikt. I perioder vil det være behov for å jobbe med oppgaver av rutinemessig karakter, mens det i andre perioder kreves at stillingshaveren er strukturert og har god evne til å organisere eget arbeid på en effektiv måte.
KAM skal til enhver tid tilby brukeropplæring av forskere og studenter på utstyrsparken ved kjernefasiliteten og stillingsinnehaveren vil bruke vesentlig tid på dette. Brukeropplæring omfatter også bruk av spesialisert programvare til dataanalyse. I tillegg til brukeropplæring tilbyr KAM tjenester innen prøvefremføring til lys- og elektronmikroskopi, skanning av slides, m.m. og denne typen oppgaver må også påregnes. Andre oppgaver inkluderer generelt ettersyn av utstyr, samt å holde kontroll med forbruksmateriell og reagenser. Stillingsinnehaveren vil også ha konkrete oppgaver innen kjernefasilitetens HMS-arbeid.

Det forventes at stillingsinnehaveren skal bidra i instituttets undervisning av blant annet medisin-, odontologi- og biomedisinstudenter, samt annen relevant kursaktivitet, innen de spesialområder som ligger til KAM. Det forventes at stillingsinnehaveren holder seg oppdatert innenfor de metoder og teknikker som til enhver tid tilbys ved kjernefasiliteten. I så måte er det ønskelig at stillingsinnehaveren aktivt bidrar med metodeutvikling, enten innad i KAM eller gjennom forskningssamarbeid med en eller flere relevante forskningsgrupper. Denne aktiviteten skal skje i samråd med faglig leder ved kjernefasiliteten, og kjernefasilitetens bidrag skal anerkjennes dersom resultater publiseres.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faglig leder Kenneth Bowitz Larsen, epost: , eller tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Kvalifikasjoner

Det kreves minimum mastergradsutdanning eller tilsvarende innen relevant fagkrets.Videre kreves det erfaring med relevante teknikker, fortrinnsvis innen elektronmikroskopi, lysmikroskopi og flowcytometri. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig, samt evne til å drive opplæring vil bli tillagt stor vekt. Erfaring fra laboratorieundervisning og annen form for opplæring vil telle positivt, likeledes vil evne til å kunne bidra i metodeutvikling være fordelaktig.

Søkeren må̊ ha gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vennligst oppgi referanser.


Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
56 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet