<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Instituttleder UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ingress

Vil du være med å utvikle Institutt for reiseliv og nordlige studier? Vi søker etter en engasjert leder med forsknings- undervisnings- og ledelseserfaring. Leder må ha bred akademisk kompetanse innen relevant fagområde og ha fokus på godt lederskap. 


Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), (HSL-fakultetet), er det ledig en åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier. Stillingen er ledig fra 01.01.2022 og har arbeidssted Alta. 

Ansettelsen skjer på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fireårs-perioder etter utlysning. 
HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Ved fakultetet er det omlag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

(IRN) har i dag ca. 25 faste vitenskapelige stillinger. Instituttet tilbyr studier og forskning innen reiseliv, mediefag, entreprenørskap, innovasjon, kulturfag og fag knyttet til nordområdene. Flere av studietilbudene gis på engelsk og rekrutterer internasjonalt. IRN har en stor og omfattende forskningsportefølje og er et av landets ledende miljøer innen reiselivsforskning. Organisering av instituttets forskning skjer i stor grad gjennom etablerte forskningsgrupper der de fleste av de ansatte er medlemmer.


Arbeidsoppgaver

UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Instituttleder har den daglige ledelsen av instituttets faglige og administrative virksomhet, innenfor vedtatte rammer og stategiske planer. 

UiT har en egen instruks for instituttlederstillingene og instituttleder rapporterer til dekan.

Sentrale arbeidsoppgaver er

 • ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid på instituttet, herunder også personal- og økonomiansvar
 • strategisk ansvar for utdannings-, FoU og formidlingsvirksomhet
 • ansvar for at instituttet har gode undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • bidra til å videreutvikle en positiv organisasjonskultur 

Instituttleder inngår i fakultetets lederteam sammen med fakultetsledelsen og øvrige institutt- og senterledere.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av dekan Sonni Olsen

eller fakultetsdirektør Frode G. Larsen

Kvalifikasjoner

For denne stillingen kreves det

 • minimum førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kompetansekravet fravikes.
 • god kjennskap til forskning og utdanning innenfor fagområder som er relevant for instituttet 

Særlig gode lederegenskaper knyttet til

 • evne til strategisk utviklingsarbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • resultatorientering innenfor stillings virkeområde
 • gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevne
 • god personal- og økonomiforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Det legges i tillegg avgjørende vekt på personlige egenskaper som

 • god kommunikasjonevne
 • fleksibilitet

Det blir betraktet som en fordel med

 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet i den grad arbeidet tillater det. 

Søkere som har fast faglig stilling ved UiT, gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 3-4 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av
opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du interessert i å være med i starten av ett nytt og spennene bolig-prosjekt? Vi ser etter deg som
18.06.2021 Oslo
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
18.06.2021 Tromsø
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
Vis alle 27.152 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Ingress

Vil du være med å utvikle Institutt for reiseliv og nordlige studier? Vi søker etter en engasjert leder med forsknings- undervisnings- og ledelseserfaring. Leder må ha bred akademisk kompetanse innen relevant fagområde og ha fokus på godt lederskap. 


Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), (HSL-fakultetet), er det ledig en åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier. Stillingen er ledig fra 01.01.2022 og har arbeidssted Alta. 

Ansettelsen skjer på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fireårs-perioder etter utlysning. 
HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Ved fakultetet er det omlag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

(IRN) har i dag ca. 25 faste vitenskapelige stillinger. Instituttet tilbyr studier og forskning innen reiseliv, mediefag, entreprenørskap, innovasjon, kulturfag og fag knyttet til nordområdene. Flere av studietilbudene gis på engelsk og rekrutterer internasjonalt. IRN har en stor og omfattende forskningsportefølje og er et av landets ledende miljøer innen reiselivsforskning. Organisering av instituttets forskning skjer i stor grad gjennom etablerte forskningsgrupper der de fleste av de ansatte er medlemmer.


Arbeidsoppgaver

UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Instituttleder har den daglige ledelsen av instituttets faglige og administrative virksomhet, innenfor vedtatte rammer og stategiske planer. 

UiT har en egen instruks for instituttlederstillingene og instituttleder rapporterer til dekan.

Sentrale arbeidsoppgaver er

 • ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid på instituttet, herunder også personal- og økonomiansvar
 • strategisk ansvar for utdannings-, FoU og formidlingsvirksomhet
 • ansvar for at instituttet har gode undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • bidra til å videreutvikle en positiv organisasjonskultur 

Instituttleder inngår i fakultetets lederteam sammen med fakultetsledelsen og øvrige institutt- og senterledere.


Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av dekan Sonni Olsen

eller fakultetsdirektør Frode G. Larsen

Kvalifikasjoner

For denne stillingen kreves det

 • minimum førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kompetansekravet fravikes.
 • god kjennskap til forskning og utdanning innenfor fagområder som er relevant for instituttet 

Særlig gode lederegenskaper knyttet til

 • evne til strategisk utviklingsarbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • resultatorientering innenfor stillings virkeområde
 • gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevne
 • god personal- og økonomiforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Det legges i tillegg avgjørende vekt på personlige egenskaper som

 • god kommunikasjonevne
 • fleksibilitet

Det blir betraktet som en fordel med

 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet i den grad arbeidet tillater det. 

Søkere som har fast faglig stilling ved UiT, gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 3-4 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av
opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 20
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 22
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 23
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 25
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
82 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet