<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledig stilling - Kateket / Menighetspedagog Kautokeino kirkelig fellesråd

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kautokeino kirkelige fellesråd har ledig 100% fast stilling som kateket/menighetspedagog.

Stillingens formål:

Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme dåpsopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateket/menighetspedagog leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Kateket/menighetspedagog har hele soknet som arbeidsområde, arbeider selvstendig og sammen med andre kirkelige ansatte og soknepresten.

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre trosopplærings- og undervisningsarbeid
 • Konfirmantarbeid
 • Samarbeide med skoler og barnehager
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
 • Deltakelse i menighetens gudstjenesteliv
 • Budsjett- og rapporteringsoppgaver

Det må regnes med noe arbeid på kveldstid og helger, samt helligdager.

Kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som kateket kreves utdanning i pedagogikk og kristendom i samsvar med tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • For tilsetting som menighetspedagog kan annen relevant utdanning vurderes
 • Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge, samt kunnskaper om samiske samfunns- og menighetsforhold vektlegges
 • Kunnskap i samisk språk vektlegges under ellers like vilkår

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Stillingen plasseres i stillingskode 5176/5204 kateket eller 5235/5248 menighetspedagog
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Gode digitale verktøy som gir fleksibilitet i arbeidshverdagen

Andre opplysninger:

 • Arbeidssted: Kautokeino menighetskontor
 • Tiltredelse: 1. november 2021
 • CV og minimum 2 referanser oppgis i søknaden
 • For å bli tilsatt kreves det medlemskap i Den norske kirke
 • Tilsetting som kateket skjer med forbehold om vigsling
 • For søkere som ikke kvalifiserer innenfor §4 i Tjenesteordningen for kateketer, kan det legges opp til kompetanseheving med sikte på vigsling
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår iht. tariffavtaler og regelverk
 • Politiattest kan bli etterspurt ved tilsetting
 • 6 måneders prøvetid

Søknadsfrist: 24.05.21

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad sendes pr. e-post eller pr. post til:

 • og/eller
 • Kautokeino Menighetskontor, Goahtedievvá 2, 9520 Kautokeino


Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger
Kautokeino kommune er Norges største kommune i areal med ca. 2.900 innbyggere. Bygda har mange lag og organisasjoner og gode friluftsmuligheter. Kautokeino kirkelig fellesråd har et sokn, og 3 kirker, i Kautokeino, Máze og Láhpoluoppal samt to kirkegårder. I tillegg betjenes Šjuošjávri kirke et par ganger i året. I staben er det sokneprest og 2 kirketolker, kateket/menighetspedagog, menighetssekretær, 2 organister i deltidsstilling, renholdsbetjenter og kirketjenere. Les mer om Kautokeino kirkelig fellesråd

Stillingsbeskrivelse

Kautokeino kirkelige fellesråd har ledig 100% fast stilling som kateket/menighetspedagog.

Stillingens formål:

Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme dåpsopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateket/menighetspedagog leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Kateket/menighetspedagog har hele soknet som arbeidsområde, arbeider selvstendig og sammen med andre kirkelige ansatte og soknepresten.

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre trosopplærings- og undervisningsarbeid
 • Konfirmantarbeid
 • Samarbeide med skoler og barnehager
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
 • Deltakelse i menighetens gudstjenesteliv
 • Budsjett- og rapporteringsoppgaver

Det må regnes med noe arbeid på kveldstid og helger, samt helligdager.

Kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som kateket kreves utdanning i pedagogikk og kristendom i samsvar med tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • For tilsetting som menighetspedagog kan annen relevant utdanning vurderes
 • Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge, samt kunnskaper om samiske samfunns- og menighetsforhold vektlegges
 • Kunnskap i samisk språk vektlegges under ellers like vilkår

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Stillingen plasseres i stillingskode 5176/5204 kateket eller 5235/5248 menighetspedagog
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Gode digitale verktøy som gir fleksibilitet i arbeidshverdagen

Andre opplysninger:

 • Arbeidssted: Kautokeino menighetskontor
 • Tiltredelse: 1. november 2021
 • CV og minimum 2 referanser oppgis i søknaden
 • For å bli tilsatt kreves det medlemskap i Den norske kirke
 • Tilsetting som kateket skjer med forbehold om vigsling
 • For søkere som ikke kvalifiserer innenfor §4 i Tjenesteordningen for kateketer, kan det legges opp til kompetanseheving med sikte på vigsling
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår iht. tariffavtaler og regelverk
 • Politiattest kan bli etterspurt ved tilsetting
 • 6 måneders prøvetid

Søknadsfrist: 24.05.21

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad sendes pr. e-post eller pr. post til:

 • og/eller
 • Kautokeino Menighetskontor, Goahtedievvá 2, 9520 Kautokeino


Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter