<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver - Metadata og digitalisering Arkivverket

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Hvorfor velge oss?

Arkivverket er øverste arkivmyndighet i Norge, og den viktigste utviklingsaktøren på arkivfeltet. Som følge av digitaliseringen av samfunnet står vi midt i den største omstillingen i vår historie og digitaliseringen vil kreve store endringer i alt vi gjør. Arkivverket skal tilby effektive og selvbetjente løsninger, og bidra til å sikre demokrati, rettssikkerhet og kulturarv også i en digital tidsalder.

Arkivverket etablerer seg i Mo i Rana og det vil være ønskelig å tilsette medarbeidere som kan bidra til å utforske nye måter for digital tilgang til arkivene. Medarbeiderne vil arbeide tett på utviklermiljøet hos oss og ha løpende oppgaver i publikumsavdelingen. Stillingen vil ha hovedvekt på arkivfag med god digital kompetanse og forståelse for brukerorientering.

I Mo i Rana vil vi ta i bruk vårt nye arkivmagasin. Dette vil bli vårt (nest?)største magasin som skal romme 70 000 hm arkiv. Magasinet er samlokalisert med Nasjonalbibliotekets anlegg og Arkivverket skal ha et utstrakt samarbeid om digitalisering av arkivene våre med Nasjonalbiblioteket. Som medarbeider i Mo i Rana, vil du vil være med på oppstarten av vår nye virksomhet og jobbe med det sikreste og mest moderne arkivet vi har. I Mo i Rana vil du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Som team, vil dere inngå i et større samarbeid om å gjøre arkivene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, og at informasjonen blir lettere tilgjengelig gjennom kunstig intelligens. Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.

Vi søker 2-3 personer til denne stillingen


Hovedoppgaver
 • Bearbeide og tilrettelegge data for søk og enklere framfinning av arkivmateriale i Digitalarkivet
 • Tilrettelegge for mer digitalisert arkivmateriale i Digitalarkivet og bidra til lettere framfinning i arkivmaterialet på nett
 • Delta i testing av funksjonalitet og være ressurs for innovasjons- og utviklermiljøet
 • Samarbeide med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og felles problemstillinger
 • Bidra i etableringen av et godt tverrfaglig miljø i Mo i Rana som utforsker nye måter å øke digital tilgang til arkivene.       

Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan ved spesielle tilfeller kompensere for kravet om utdanning
 • Erfaring fra å arbeide med og behandle store datamengder
 • Erfaring og kompetanse på bruk av teknologiske verktøy, skripting og digitale transformasjoner (xml og xslt, sql og tilsvarende)
 • Erfaring med metadata og tilrettelegging for digitaliserte løsninger

Det er en fordel om du har erfaring fra arkiv som ansatt og/eller som godt erfaren bruker.

Ønskede personlige egenskaper
 • God på samarbeid – gjerne erfaring fra tverrfaglige arbeidsgrupper
 • Systematisk og strukturert
 • God på selvledelse, men trives samtidig som en del av et lag/team
 • Kompetanse på ny teknologi og nye fagområder

Vil tilbyr

Med denne stillingen tilbyr vi deg en mulighet til å være med å oppstarten av vår nye virksomhet i Mo i Rana og bidra inn i utviklingsløpet for å gjøre arkivene og informasjonen i dem lettere tilgjengelig for alle.

Som medarbeider i Mo i Rana, vil du vil være med på oppstarten av vår nye virksomhet og jobbe med det sikreste og mest moderne arkivet vi har. I Mo i Rana vil du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Som team, vil dere inngå i et større samarbeid om å gjøre arkivene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, og at informasjonen blir lettere tilgjengelig gjennom kunstig intelligens. Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.

Vi tilbyr deg en plass i et nyetablert team som utfyller hverandre med arkivfaglig og digital kompetanse. Teamet vil være samlokalisert med Nasjonalbiblioteket, men i et eget adskilt område.

Stillingen er plassert publikumsavdelingen og vil inngå i seksjon for tilgjengeliggjøring. Publikumsavdelingen er Arkivverkets største avdeling med over 100 medarbeidere fordelt over ni arbeidssteder. Seksjonen tilgjengeliggjøring har som hovedoppgave å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for alle gjennom Digitalarkivet.

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver i lønnstrinn mellom 57 - 71 (507.400 – 658.300-kr), avhengig av kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner. ). For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt vil du får gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.


Øvrig informasjon

I en oppstartsfase kan noe reise bli nødvendig til andre arbeidssteder i Arkivverket. Generelt må noe reise påregnes.

Vi oppfordrer

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV, alder eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende avdelingsdirektør Anette Clausen på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller mail på: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om Arkivverket på vår nettside: www.arkivverket.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger
Arkivverket er en landsdekkende etat bestående av Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Etaten har ca. 250 medarbeidere og et årlig budsjett på 228 millioner kroner. Arkivverkets viktigste oppgave er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for brukere, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene samt bidra til at private arkiver blir tatt vare på. Arkivverket er en moderne kulturetat med lange tradisjoner, og med utstrakt bruk av teknologiske løsninger. Les mer om Arkivverket

Stillingsbeskrivelse

Hvorfor velge oss?

Arkivverket er øverste arkivmyndighet i Norge, og den viktigste utviklingsaktøren på arkivfeltet. Som følge av digitaliseringen av samfunnet står vi midt i den største omstillingen i vår historie og digitaliseringen vil kreve store endringer i alt vi gjør. Arkivverket skal tilby effektive og selvbetjente løsninger, og bidra til å sikre demokrati, rettssikkerhet og kulturarv også i en digital tidsalder.

Arkivverket etablerer seg i Mo i Rana og det vil være ønskelig å tilsette medarbeidere som kan bidra til å utforske nye måter for digital tilgang til arkivene. Medarbeiderne vil arbeide tett på utviklermiljøet hos oss og ha løpende oppgaver i publikumsavdelingen. Stillingen vil ha hovedvekt på arkivfag med god digital kompetanse og forståelse for brukerorientering.

I Mo i Rana vil vi ta i bruk vårt nye arkivmagasin. Dette vil bli vårt (nest?)største magasin som skal romme 70 000 hm arkiv. Magasinet er samlokalisert med Nasjonalbibliotekets anlegg og Arkivverket skal ha et utstrakt samarbeid om digitalisering av arkivene våre med Nasjonalbiblioteket. Som medarbeider i Mo i Rana, vil du vil være med på oppstarten av vår nye virksomhet og jobbe med det sikreste og mest moderne arkivet vi har. I Mo i Rana vil du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Som team, vil dere inngå i et større samarbeid om å gjøre arkivene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, og at informasjonen blir lettere tilgjengelig gjennom kunstig intelligens. Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.

Vi søker 2-3 personer til denne stillingen


Hovedoppgaver
 • Bearbeide og tilrettelegge data for søk og enklere framfinning av arkivmateriale i Digitalarkivet
 • Tilrettelegge for mer digitalisert arkivmateriale i Digitalarkivet og bidra til lettere framfinning i arkivmaterialet på nett
 • Delta i testing av funksjonalitet og være ressurs for innovasjons- og utviklermiljøet
 • Samarbeide med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og felles problemstillinger
 • Bidra i etableringen av et godt tverrfaglig miljø i Mo i Rana som utforsker nye måter å øke digital tilgang til arkivene.       

Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan ved spesielle tilfeller kompensere for kravet om utdanning
 • Erfaring fra å arbeide med og behandle store datamengder
 • Erfaring og kompetanse på bruk av teknologiske verktøy, skripting og digitale transformasjoner (xml og xslt, sql og tilsvarende)
 • Erfaring med metadata og tilrettelegging for digitaliserte løsninger

Det er en fordel om du har erfaring fra arkiv som ansatt og/eller som godt erfaren bruker.

Ønskede personlige egenskaper
 • God på samarbeid – gjerne erfaring fra tverrfaglige arbeidsgrupper
 • Systematisk og strukturert
 • God på selvledelse, men trives samtidig som en del av et lag/team
 • Kompetanse på ny teknologi og nye fagområder

Vil tilbyr

Med denne stillingen tilbyr vi deg en mulighet til å være med å oppstarten av vår nye virksomhet i Mo i Rana og bidra inn i utviklingsløpet for å gjøre arkivene og informasjonen i dem lettere tilgjengelig for alle.

Som medarbeider i Mo i Rana, vil du vil være med på oppstarten av vår nye virksomhet og jobbe med det sikreste og mest moderne arkivet vi har. I Mo i Rana vil du delta i et tverrfaglig team som kombinerer arkivkunnskap og teknologisk kompetanse. Som team, vil dere inngå i et større samarbeid om å gjøre arkivene tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor, og at informasjonen blir lettere tilgjengelig gjennom kunstig intelligens. Du og teamet skal også bidra til økt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre miljøer i Mo i Rana.

Vi tilbyr deg en plass i et nyetablert team som utfyller hverandre med arkivfaglig og digital kompetanse. Teamet vil være samlokalisert med Nasjonalbiblioteket, men i et eget adskilt område.

Stillingen er plassert publikumsavdelingen og vil inngå i seksjon for tilgjengeliggjøring. Publikumsavdelingen er Arkivverkets største avdeling med over 100 medarbeidere fordelt over ni arbeidssteder. Seksjonen tilgjengeliggjøring har som hovedoppgave å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for alle gjennom Digitalarkivet.

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver i lønnstrinn mellom 57 - 71 (507.400 – 658.300-kr), avhengig av kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner. ). For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt vil du får gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.


Øvrig informasjon

I en oppstartsfase kan noe reise bli nødvendig til andre arbeidssteder i Arkivverket. Generelt må noe reise påregnes.

Vi oppfordrer

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV, alder eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende avdelingsdirektør Anette Clausen på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller mail på: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om Arkivverket på vår nettside: www.arkivverket.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling