<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledig stilling som Navigatør – foreleser i nautiske fag - ved Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for økonomi og samfunnvitskap, Insititutt for Maritime studier er det ledig en stilling som Navigatør - Foreleser nautiske fag på campus Haugesund

Om stillingen:

Stillingen som navigatør er en fast 100 %-stilling tilknyttet Institutt for maritime studier (IMS). Arbeidet omfatter undervisning i nautiske emner og praktisk simulatortrening, samt deltakelse i relevant orsknings- og utviklings (FoU)-arbeid. Arbeidet foregår i nært samarbeid med øvrig personell, og opplæring blir gitt etter behov. Undervisningen ved nautikkstudiet gjennomføres i tråd med regelverket i STCW 78 med tillegg og FOR-2011-12-23 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. I tillegg deltar fagansatte i maritime forsknings- og utviklingsprosjekter, for eksempel gjennom COAST. COAST er et senter for fremragende utdanning (SFU) med fokus på maritim simulering, hvor HVL ved Institutt for maritime studier er partner. Simulering og simulatortrening står sentralt i den maritime utdanningen og er en viktig del av mange ulike emner i studieprogrammet. Som del av det maritime fagmiljøet vil man bidra til å utvikle studieprogram og emner, blant annet å videreutvikle simulatortrening og andre læringsformer. Stillingen som foreleser i nautiske fag er sentral i utdanningen av fremtidens norske sjøfolk, og hver enkelt foreleser bidrar med sin erfaring og sitt engasjement til å sikre høy kvalitet på kandidatene som uteksamineres.      

Arbeidsplass er på campus Haugesund. 


Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Selvstendig og teambasert undervisning (inkludert simulatorundervisning og annen relevant praktisk undervisning)
 • Veiledning og oppfølging av studenter, hovedsakelig på bachelornivå                             
 • Sensur og vurderingsarbeid, samt relevant FoU-arbeid                              
 • Videreutvikling av emner og studieprogram, samt forskningsoppgaver tilknyttet aktuelle fagområder                           

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå                              
 • Dekksoffisersertifikat på D1-nivå                                 
 • Erfaring fra arbeid om bord i stilling som overstyrmann eller kaptein
 • Bred erfaring fra undervisning og simulatorundervisning i maritim utdanning kan kompensere for manglende utdanning på bachelornivå eller manglende erfaring fra stilling som overstyrmann eller kaptein. Den som blir ansatt må påregne kompetanseheving for å oppnå mastergrad.                            
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for fast stilling. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelse                                 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God og oppdatert kjennskap til de nautiske fagområdene                                                        
 • Undervisningserfaring fra maritim utdanning er ønskelig                                
 • Interesse for og erfaring med bruk av digitale hjelpemidler og studentaktive læringsformer  
 • DP-sertifikat                                   

Personlige egenskaper:

 • Erfaring fra og interesse for opplæring av fremtidens sjøfolk                                    
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner                              
 • God formidlingsevne og evne til å engasjere og motivere studenter                               
 • Selvstendig, ryddig og systematisk

Språkkunnskaper:

 • Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Stillingen som Navigatør - Foreleser i nautiske fag  er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1007 høgskolelærer eller 1008 høgskolelektor.  

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS) ved Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Institutt for maritime studier - Johanne Marie Trovåg - Logg inn for å se kontaktinformasjon


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig
07.10.2020 Oslo
Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper med over 2500 lokasjoner i Norge og resten av
25.11.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
11.03.2021 Oslo
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap! Ønsker du å jobbe i et verdensledende IT-selskap med et konsept du
14.04.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
22.04.2021 Oslo
Vis alle 27.150 ledige stillinger

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for økonomi og samfunnvitskap, Insititutt for Maritime studier er det ledig en stilling som Navigatør - Foreleser nautiske fag på campus Haugesund

Om stillingen:

Stillingen som navigatør er en fast 100 %-stilling tilknyttet Institutt for maritime studier (IMS). Arbeidet omfatter undervisning i nautiske emner og praktisk simulatortrening, samt deltakelse i relevant orsknings- og utviklings (FoU)-arbeid. Arbeidet foregår i nært samarbeid med øvrig personell, og opplæring blir gitt etter behov. Undervisningen ved nautikkstudiet gjennomføres i tråd med regelverket i STCW 78 med tillegg og FOR-2011-12-23 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. I tillegg deltar fagansatte i maritime forsknings- og utviklingsprosjekter, for eksempel gjennom COAST. COAST er et senter for fremragende utdanning (SFU) med fokus på maritim simulering, hvor HVL ved Institutt for maritime studier er partner. Simulering og simulatortrening står sentralt i den maritime utdanningen og er en viktig del av mange ulike emner i studieprogrammet. Som del av det maritime fagmiljøet vil man bidra til å utvikle studieprogram og emner, blant annet å videreutvikle simulatortrening og andre læringsformer. Stillingen som foreleser i nautiske fag er sentral i utdanningen av fremtidens norske sjøfolk, og hver enkelt foreleser bidrar med sin erfaring og sitt engasjement til å sikre høy kvalitet på kandidatene som uteksamineres.      

Arbeidsplass er på campus Haugesund. 


Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Selvstendig og teambasert undervisning (inkludert simulatorundervisning og annen relevant praktisk undervisning)
 • Veiledning og oppfølging av studenter, hovedsakelig på bachelornivå                             
 • Sensur og vurderingsarbeid, samt relevant FoU-arbeid                              
 • Videreutvikling av emner og studieprogram, samt forskningsoppgaver tilknyttet aktuelle fagområder                           

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå                              
 • Dekksoffisersertifikat på D1-nivå                                 
 • Erfaring fra arbeid om bord i stilling som overstyrmann eller kaptein
 • Bred erfaring fra undervisning og simulatorundervisning i maritim utdanning kan kompensere for manglende utdanning på bachelornivå eller manglende erfaring fra stilling som overstyrmann eller kaptein. Den som blir ansatt må påregne kompetanseheving for å oppnå mastergrad.                            
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for fast stilling. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelse                                 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God og oppdatert kjennskap til de nautiske fagområdene                                                        
 • Undervisningserfaring fra maritim utdanning er ønskelig                                
 • Interesse for og erfaring med bruk av digitale hjelpemidler og studentaktive læringsformer  
 • DP-sertifikat                                   

Personlige egenskaper:

 • Erfaring fra og interesse for opplæring av fremtidens sjøfolk                                    
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner                              
 • God formidlingsevne og evne til å engasjere og motivere studenter                               
 • Selvstendig, ryddig og systematisk

Språkkunnskaper:

 • Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Stillingen som Navigatør - Foreleser i nautiske fag  er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1007 høgskolelærer eller 1008 høgskolelektor.  

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS) ved Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Institutt for maritime studier - Johanne Marie Trovåg - Logg inn for å se kontaktinformasjon


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 21
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 25
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Høgskulen på Vestlandet