<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ønsker du å ivareta menneskene i Norges råeste arbeidsmiljø? Porsanger bataljon, Forsvaret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon79 Presentasjon av stillingen:

Ønsker du å sette ditt preg på Hærens nyeste bataljon? Les mer her!

Porsanger bataljon er under oppbygning og skal fremover i tiden utvikle seg videre. Det skal rekrutteres en stor andel nye ansatte i årene som kommer og vi ser derfor etter en seksjonssjef for personell som kan bidra til å rekruttere de riktige kandidatene for at bataljonen skal kunne utvikle seg videre. Personellseksjonen skal ivareta, veilede og utvikle personellet. Bataljonens HR strategi tar utgangspunkt i ulvens væremåte, og ivaretagelse av flokken vår er sjefens høyeste prioritet.
I denne avdelingen er personellet prioritet nr. 1.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsinnehaver skal være bataljonssjef sin HR-rådgiver og saksbehandler.
 • Rådgi og veilede linjeledere i egen avdeling om HR- aktiviteter og tjenester.
 • Være seksjonssjef for assisterende HR-rådgiver.
 • Etablere, oppdatere og følge opp personellstruktur og bemanning i alle faser fra fred til krig.
 • Delta i plangrupper hvor HR-kompetanse er ønskelig.
 • Ajourholde alle lister og oversikter, samt rapportere nødvendige personell-forhold.
 • Ivareta all oppfølging av rekruttering og bemanning i bataljonen.
 • Være avdelingens arbeidsgiver på vegne av sjefen.
 • Videreutvikle bataljonens HR strategi.

Kvalifikasjoner

Må krav

 • Bachelor innen HR eller tilsvarende fagområde.
 • Gjennomført førstegangstjeneste.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET innen tiltredelse.
 • Må ha norsk statsborgerskap.

Bør krav

 • Grunnleggende befalsutdanning.
 • Mastergrad innen HR eller tilsvarende fagområde.
 • Erfaring med SAP
 • Militær eller sivil erfaring med HR
 • Norsk statsborgerskap

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Kunne jobbe både individuelt og i samspill med andre.
 • Omgjengelig og med gode samarbeidsevner.
 • Kunne finne gode men fleksible løsninger hvor regler følges og medarbeidere ivaretas.
 • Vi legger vekt på at du viser respekt, tar ansvar og utviser mot.
 • God skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne.
 • Må kunne arbeide selvstendig samt være løsningsorientert.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 59 (p.t. 523 200 kr brutto per år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det er ønskelig med tiltredelse fra 07.06.2021, men dette kan utsettes til 01.08.2021, etter avtale.

Kontaktinformasjon

Lomnes, Marius, Seksjonssjef personell, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Porsangermoen
9709 PORSANGMOEN

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon79 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 07.06.2021 Sluttdato: 31.07.2022 Søknadsfrist: 31.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi har ledig en fast 100% miljøterapeut stilling i avdeling Skålvik på Sotra. I tillegg ønsker vi å få tilsatt
15.06.2021 Bergen
Jeg er en hyggelig og rolig familiefar, som trenger hjelp til å organisere min hverdag. Jeg har en hjerneskade etter
15.06.2021 Trondheim
Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer
14.06.2021 Oslo
Vevlestova bofellesskap ligger på Osterøy og vi yter heldøgns omsorgstjenester til våres beboere med ulike bistandsbehov. Vi søker engasjerte og
11.06.2021 Osterøy
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Narvik
Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og
13.05.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Stavanger
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
10.06.2021 Bergen
Vis alle 24.459 ledige stillinger

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hærener du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Finnmark landforsvar (FLF) er under oppbygning, med regismentstab og Porsanger bataljon ved Garnisonen i Porsanger og Grensevaktbataljonen i Kirkenes.
Avdeling skal gradvis oppnå full operativ kapasitet med staben i 2022 og avdeling som helhet i 2025.
FLF har evne til å gjennomføre oppklarings- og sikkerhetsoperasjoner, informasjonsinnhenting og målfatning, og territorielle operasjoner. Dette for å skape land- og fellesoperative effekter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUTog godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Les mer om Porsanger bataljon, Forsvaret

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon79 Presentasjon av stillingen:

Ønsker du å sette ditt preg på Hærens nyeste bataljon? Les mer her!

Porsanger bataljon er under oppbygning og skal fremover i tiden utvikle seg videre. Det skal rekrutteres en stor andel nye ansatte i årene som kommer og vi ser derfor etter en seksjonssjef for personell som kan bidra til å rekruttere de riktige kandidatene for at bataljonen skal kunne utvikle seg videre. Personellseksjonen skal ivareta, veilede og utvikle personellet. Bataljonens HR strategi tar utgangspunkt i ulvens væremåte, og ivaretagelse av flokken vår er sjefens høyeste prioritet.
I denne avdelingen er personellet prioritet nr. 1.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsinnehaver skal være bataljonssjef sin HR-rådgiver og saksbehandler.
 • Rådgi og veilede linjeledere i egen avdeling om HR- aktiviteter og tjenester.
 • Være seksjonssjef for assisterende HR-rådgiver.
 • Etablere, oppdatere og følge opp personellstruktur og bemanning i alle faser fra fred til krig.
 • Delta i plangrupper hvor HR-kompetanse er ønskelig.
 • Ajourholde alle lister og oversikter, samt rapportere nødvendige personell-forhold.
 • Ivareta all oppfølging av rekruttering og bemanning i bataljonen.
 • Være avdelingens arbeidsgiver på vegne av sjefen.
 • Videreutvikle bataljonens HR strategi.

Kvalifikasjoner

Må krav

 • Bachelor innen HR eller tilsvarende fagområde.
 • Gjennomført førstegangstjeneste.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET innen tiltredelse.
 • Må ha norsk statsborgerskap.

Bør krav

 • Grunnleggende befalsutdanning.
 • Mastergrad innen HR eller tilsvarende fagområde.
 • Erfaring med SAP
 • Militær eller sivil erfaring med HR
 • Norsk statsborgerskap

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Kunne jobbe både individuelt og i samspill med andre.
 • Omgjengelig og med gode samarbeidsevner.
 • Kunne finne gode men fleksible løsninger hvor regler følges og medarbeidere ivaretas.
 • Vi legger vekt på at du viser respekt, tar ansvar og utviser mot.
 • God skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne.
 • Må kunne arbeide selvstendig samt være løsningsorientert.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 59 (p.t. 523 200 kr brutto per år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det er ønskelig med tiltredelse fra 07.06.2021, men dette kan utsettes til 01.08.2021, etter avtale.

Kontaktinformasjon

Lomnes, Marius, Seksjonssjef personell, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Porsangermoen
9709 PORSANGMOEN

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon79 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 07.06.2021 Sluttdato: 31.07.2022 Søknadsfrist: 31.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Porsanger bataljon, Forsvaret